Bafilipi 1:1-30

1  Paulo le Timotheo, batlhanka+ ba ga Keresete Jesu, re kwalela baitshepi botlhe ba ba seoposengwe le Keresete Jesu ba ba mo Filipi,+ mmogo le balebedi le batlhanka ba bodiredi:+  E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso go tswa kwa Modimong Rraarona le Morena Jesu Keresete.+  Ke leboga Modimo wa me ka metlha fa ke lo gopola+  mo mokokotlelong mongwe le mongwe wa me ka lona lotlhe,+ jaaka ke isa mokokotlelo wa me ka boipelo,  ka ntlha ya moneelo+ o lo o diretseng dikgang tse di molemo go tswa letsatsing la ntlha go fitlha mo nakong eno.  Gonne ke tshepa selo sone seno, gore yo o neng a simolola tiro e e molemo mo go lona o tla e dira go ya kwa bofelong+ go fitlha mo letsatsing+ la ga Jesu Keresete.  Go siame gotlhelele gore ke akanye seno ka ga lona lotlhe, ka go bo ke na le lona mo pelong+ ya me, lona lotlhe lo tlhakanetse+ le nna mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang, mo dikgoleng tsa me tsa kgolegelo+ mmogo le mo go sireletseng+ le go tlhomamisa dikgang tse di molemo semolao+.  Gonne Modimo ke mosupi wa me wa kafa ke lo tlhologeletsweng lotlhe ka gone ka lorato lwa bopelonomi+ lo lo tshwanang le lo Keresete Jesu a nang le lone.  Mme seno ke se ke tswelelang ke se rapelela, gore lorato lwa lona lo tote+ fela thata ka kitso ya boammaaruri+ le temogo e e tletseng;+ 10  gore lo tlhomamise dilo tse di botlhokwa thata,+ gore lo nne lo se na molato+ e bile lo sa kgopise+ ba bangwe go ya go fitlha mo letsatsing la ga Keresete, 11  mme lo tladiwe ka maungo a a siameng,+ a a leng ka Jesu Keresete, gore Modimo a galalediwe a bo a bakwe.+ 12  Jaanong ke eletsa gore lo itse, bakaulengwe, gore dilo tse di ntiragaletseng di diragetse ka tsela e e dirang gore dikgang tse di molemo+ di tswelele pele, mme e seng ka tsela e nngwe e sele, 13  mo e leng gore dikgole+ tsa me di itsilwe phatlalatsa+ seoposengweng le Keresete mo gare ga Badisa botlhe ba Mmusimogolo le ba bangwe botlhe;+ 14  mme bontsi jwa bakaulengwe mo Moreneng, ka ba ikutlwa ba na le tshepo ka lebaka la dikgole tsa me tsa kgolegelo, ba bontsha bopelokgale le go feta, jwa go bua lefoko la Modimo ka go tlhoka poifo.+ 15  Ke boammaaruri, ba bangwe ba rera Keresete ka lefufa le kgaisano,+ mme ba bangwe ka keletso e e molemo.+ 16  Ba morago ba itsise Keresete phatlalatsa ka ntlha ya lorato, gonne ba a itse gore ke tlhomilwe fano go sireletsa+ dikgang tse di molemo; 17  mme ba ntlha ba go dira ka ntlha ya manganga,+ e seng ka boitlhomo jo bo itshekileng, gonne ba tsaya gore ba tla ntsosetsa pitlagano+ mo dikgoleng tsa me tsa kgolegelo. 18  Go tweng he? Ga go twe sepe, fa e se gore ka tsela nngwe le nngwe, e ka ne e le ka boitshemo+ kgotsa ka boammaaruri, Keresete o itsisewe phatlalatsa,+ mme ke ipelela seno. Tota e bile, gape ke tla nna ke ipela, 19  gonne ke a itse gore seno se tla felela ka gore ke bolokwe ka mokokotlelo+ wa lona le selekanyo sa moya wa ga Jesu Keresete,+ 20  tumalanong le go lebelela ga me ka tlhoafalo+ le tsholofelo+ gore ga ke na go tlhajwa ke ditlhong+ ka tsela le fa e le epe, fa e se gore ka kgololesego yotlhe ya go bua+ Keresete, jaaka fa ka metlha go ne go ntse pele, jaanong o tla godisiwa ka mmele wa me,+ e ka ne e le ka botshelo kgotsa ka loso.+ 21  Gonne mo go nna go tshela ke Keresete,+ mme go swa,+ ke poelo. 22  Jaanong fa e le go tswelela ke tshela mo nameng, seno ke maungo a tiro ya me+—mme le fa go ntse jalo gore ke eng se ke tshwanetseng go se tlhopha ga ke se itsise. 23  Ke tlase ga kgatelelo ya dilo tse pedi tseno;+ mme se ruri ke se eletsang ke go gololwa le go nna le Keresete,+ gonne seno, eleruri, se botoka thata.+ 24  Le fa go ntse jalo, go tlhokega thata gore ke nne mo nameng ka ntlha ya lona.+ 25  Jalo, ka ke tshepa seno, ke a itse gore ke tla nna+ ke ba ke aga le lona lotlhe gore lo tswele pele+ le gore lo bone boipelo jo e leng jwa tumelo ya lona, 26  gore go itumela ga lona go penologe mo go Keresete Jesu ka ntlha ya me ka go nna gone ga me gape le lona. 27  Fela itshwareng ka mokgwa o o tshwanelang+ dikgang tse di molemo ka ga Keresete, gore, e ka ne ke a tla ke bo ke lo bona kgotsa ke seyo, ke utlwe ka ga dilo tse di amanang le lona, gore lo eme lo nitame mo maikutlong a le mangwe, ka moya o le mongwe+ lo wa lo tsoga mmogo ka ntlha ya tumelo ya dikgang tse di molemo, 28  mme le fa e le ka tsela efe lo sa tshosiwe ke baganetsi+ ba lona. Sone selo seno ke bosupi jwa tshenyego ya bone, mme jwa poloko ya lona;+ mme kaelo eno e tswa kwa Modimong, 29  ka gonne lo ne lwa newa tshiamelo mo boemong jwa ga Keresete, e seng fela ya go dumela+ mo go ene, mme le ya go boga+ mo boemong jwa gagwe. 30  Gonne lo kgaratlha ka tsela e e tshwanang le e lo e boneng mo go nna+ le e e tshwanang le e jaanong lo utlwang kaga yone mo go nna.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase