Baatlhodi 9:1-57

9  Fa nako e ntse e tsamaya Abimeleke+ morwa Jerubaale a ya kwa Shekema+ kwa go bomalomaagwe mme a simolola go bua le bone le lelapa lotlhe la ntlo ya ga rraagwe mmaagwe, a re:  “Tsweetswee, buang gore beng botlhe ba naga ya Shekema ba utlwe, ‘Se se botoka mo go lona ke sefe, gore banna ba le masome a supa,+ bomorwa Jerubaale botlhe ba lo buse kgotsa gore lo busiwe ke motho a le mongwe fela? Mme lo gakologelwe gore nna ke lerapo la lona le nama ya lona.’”+  Jalo bomalomaagwe ba simolola go bua mafoko ano otlhe kaga gagwe beng botlhe ba naga ya Shekema ba utlwa, mo dipelo tsa bone di neng tsa sekamela kwa go Abimeleke,+ gonne ba ne ba re: “Ke morwarraarona.”+  Foo ba mo naya dipapetla tsa selefera di le masome a supa tse di tswang kwa ntlong ya ga Baale-berithe,+ mme ka tsone Abimeleke a thapa batho ba ba ditshwakga ba ba se nang maitseo,+ gore ba tsamaye le ene.  Morago ga moo a ya kwa ntlong ya ga rraagwe kwa Ofera+ mme a bolaya bomorwarraagwe,+ bomorwa Jerubaale, banna ba le masome a supa, mo lejeng le le lengwe fela, mme Jothame morwa yo mmotlana mo go bone botlhe wa ga Jerubaale o ne a sala, ka gonne o ne a iphitlhile.  Morago ga moo beng botlhe ba naga ya Shekema le botlhe ba ntlo ya ga Milo+ ba phuthega mmogo mme ba ya ba dira gore Abimeleke a buse e le kgosi,+ go bapa le setlhare se segolo,+ pilara e e neng e le mo Shekema.+  E rile ba go begela Jothame a akofa a ya go ema mo godimo ga Thaba ya Gerisime+ mme a tsholetsa lentswe la gagwe a tlhaeletsa a ba raya a re: “Ntheetsang, lona beng ba naga ya Shekema, mme a Modimo a lo reetse:  “Nako nngwe ditlhare di kile tsa ya go itloletsa kgosi. Ka jalo tsa raya setlhare sa motlhware+ tsa re, ‘Nna kgosi ya rona.’+  Mme setlhare sa motlhware sa di raya sa re, ‘A ke tshwanetse go tlogela monono wa me o ba galaletsang+ Modimo le batho ka one, mme a ke tshwanetse go ya go foka kwa godimo ga ditlhare tse dingwe?’+ 10  Mme ditlhare tsa raya setlhare sa mofeige+ tsa re, ‘Wena tla, nna kgosigadi ya rona.’ 11  Mme setlhare sa mofeige sa di raya sa re, ‘A ke tshwanetse go tlogela botshe jwa me le maungo a me a a molemo, mme a ke tshwanetse go ya go foka kwa godimo ga ditlhare tse dingwe?’+ 12  Go tswa foo ditlhare tsa raya mofine tsa re, ‘Wena tla, nna kgosigadi ya rona.’ 13  Mofine le one wa di raya wa re, ‘A ke tshwanetse go tlogela beine ya me e ntšha e e dirang gore Modimo le batho ba ipele,+ mme a ke tshwanetse go ya go foka kwa godimo ga ditlhare tse dingwe?’ 14  Kgabagare ditlhare tse dingwe tsotlhe tsa raya mokaikai+ tsa re, ‘Wena tla, nna kgosi ya rona.’ 15  Foo mokaikai wa raya ditlhare wa re, ‘Fa ka ammaaruri lo ntlotsa gore ke nne kgosi ya lona, tlang, tshabelang kafa tlase ga moriti wa me.+ Mme fa go sa nne jalo, a molelo+ o tswe mo mokaikaing mme o laile masedara+ a Lebanona.’+ 16  “Mme jaanong fa e le gore lo dirile ka ammaaruri le ka go tlhoka molato lwa ba lwa dira Abimeleke kgosi,+ mme fa e le gore lo diretse Jerubaale le ba ntlo ya gagwe molemo, mme fa lo mo diretse go ya kafa tiro ya diatla tsa gagwe e neng e tshwanelwa ka gone, 17  fa rre a ne a lo tlhabanela+ a ba a baya moya wa gagwe+ mo kotsing gore a lo golole mo seatleng sa Bamidiana;+ 18  mme lona, lo tsogologetse ba ntlo ya ga rre gompieno gore lo tle lo bolaye bomorwawe,+ banna ba le masome a supa,+ mo lejeng le le lengwe fela, le gore lo dire Abimeleke, morwa lelata la gagwe,+ gore e nne kgosi+ ya beng ba naga ya Shekema fela ka gonne e le morwarraalona; 19  ee, fa e le gore lo diretse Jerubaale le ba ntlo ya gagwe ka ammaaruri le ka go tlhoka molato mo letsatsing leno, ipeleng kaga Abimeleke mme le ene a a ipele kaga lona.+ 20  Mme fa go sa nna jalo, a molelo+ o tswe mo go Abimeleke mme o laile beng ba naga ya Shekema le ba ntlo ya ga Milo,+ mme a molelo+ o tswe mo go beng ba naga ya Shekema le mo ntlong ya ga Milo mme o laile Abimeleke.”+ 21  Foo Jothame+ a tshaba, a tswa a sia a ya kwa Bere, mme a nna koo ka ntlha ya ga Abimeleke morwarraagwe. 22  Mme Abimeleke a nna e le kgosana mo Iseraele dingwaga di le tharo.+ 23  Mme Modimo a letla gore go nne le moya o o bosula+ fa gare ga ga Abimeleke le beng ba naga ya Shekema, mme beng ba naga ya Shekema ba direla Abimeleke ka boferefere,+ 24  gore thubakanyo e e diretsweng bomorwa Jerubaale ba ba masome a supa e tle+ le gore a beye madi a bone mo go Abimeleke morwarraabone ka gonne a ba bolaile,+ le mo go beng ba naga ya Shekema ka gonne ba ne ba nonotsha diatla tsa gagwe+ gore a bolaye bomorwarraagwe. 25  Ka jalo beng ba naga ya Shekema ba tlhoma banna gore ba mo lalele kwa godimo ga dithaba, mme ba ne ba thukutha mongwe le mongwe yo o neng a feta fa go bone mo tseleng. Fa nako e ntse e tsamaya go ne ga begelwa Abimeleke. 26  Foo Gaale+ morwa Ebede le bomorwarraagwe ba tla ba bo ba kgabaganyetsa kwa Shekema,+ mme beng ba naga ya Shekema ba simolola go mo ikanya.+ 27  Mme ba tswa jaaka tlwaelo ba tsena mo tshimong mme ba fula morara wa masimo a bone a mofine ba o gata mme ba tswelela ka go itumela ga kwa moletlong,+ morago ga moo ba tsena mo ntlong ya modimo+ wa bone mme ba ja ba nwa+ ba bo ba hutsa+ Abimeleke. 28  Mme Gaale morwa Ebede a re: “Abimeleke+ ke mang, mme Shekema ke mang gore re mo direle? A ga se morwa Jerubaale,+ mme a Sebule+ ga se molaodi wa gagwe? Lona ba bangwe, direlang banna ba Hamore,+ rraagwe Shekema, mme rona ka borona re tla bo re mo direla ka ntlha yang? 29  Mme fa fela batho bano ba ka bo ba le mo seatleng sa me!+ Foo ke ne ke tla tlosa Abimeleke.” Mme a tswelela a raya Abimeleke a re: “Ntsifatsa masole a gago mme o tswe.”+ 30  Mme Sebule kgosana ya motse a utlwa mafoko a ga Gaale morwa Ebede.+ Foo bogale jwa gagwe jwa tuka. 31  Ka jalo a romela barongwa ka boferefere kwa go Abimeleke a re: “Bona! Gaale morwa Ebede le bomorwarraagwe jaanong ba tlile mo Shekema,+ mme ke bano ba kokoanya motse gore o go tsogologele. 32  Mme jaanong bosigo o nanoge,+ wena le batho ba ba nang le wena, mme lo lalele mo tshimong. 33  Mme go diragale gore mo mosong fela fa letsatsi le phatsima o tsoge go sa le phakela, o kgomogele motse; mme fa ene le batho ba ba nang le ene ba go tsogologela, o mo direle go ya fela kafa seatla sa gago se bonang go kgonega ka gone.” 34  Ka jalo bosigo Abimeleke le batho botlhe ba ba neng ba na le ene ba ema, mme ba simolola go lalela Shekema ka mephato e le menè. 35  Moragonyana Gaale+ morwa Ebede a tswa a ya go ema fa botsenong jwa kgoro ya motse. Foo Abimeleke le batho ba ba neng ba na le ene ba nanoga mo lefelong le ba neng ba laletse mo go lone. 36  E rile Gaale a bona batho bao, a akofa a raya Sebule a re: “Bona! Batho ba tla ba fologa kwa godimo ga dithaba.” Mme Sebule a mo raya a re: “O bona meriti ya dithaba e e keteng ke batho.”+ 37  Moragonyana Gaale a bua gape a re: “Bona! Batho ba tla ba tswa mo bogareng jwa lefatshe, mme mophato o mongwe o tla ka tsela ya setlhare se segolo sa Meonenime.” 38  Foo Sebule a mo raya a re: “Le kae jaanong lefoko lele la gago le o le buileng,+ ‘Abimeleke ke mang gore re mo direle?’+ A bano ga se bone batho ba o ba ganneng?+ Tsweetswee, tswa jaanong o ye go tlhabana le bone.” 39  Ka jalo Gaale a tswa a le kwa tlhogong ya beng ba naga ya Shekema mme a tlhabana le Abimeleke. 40  Abimeleke a mo leleka, mme a tshaba fa pele ga gagwe; mme ba ba bolailweng ba nna ba ntse ba wa ba le bantsi go ya go fitlha kwa botsenong jwa kgoro. 41  Abimeleke a tswelela a nna kwa Aruma, mme Sebule+ a leleka Gaale+ le bomorwarraagwe gore ba se ka ba nna mo Shekema.+ 42  Mme ga diragala ka letsatsi le le latelang gore batho ba simolole go tswela kwa tshimong. Ka jalo ba bolelela Abimeleke.+ 43  Ka gone a tsaya batho a ba kgaoganya go nna mephato e le meraro+ mme a simolola go lalela kwa tshimong. A leba, mme batho ba bo ba tswa mo motseng. Jaanong a ba tsogologela mme a ba kgemetha. 44  Mme Abimeleke le mephato e e neng e na le ene ya betsega gore e tle e eme fa botsenong jwa kgoro ya motse, fa mephato e mebedi e ne e betsegela kwa go botlhe ba ba neng ba le kwa tshimong, mme ya ba kgemetha.+ 45  Abimeleke a tlhabana le motse letsatsi leo lotlhe a ba a thopa motse; mme a bolaya batho ba ba neng ba le mo go one,+ morago ga moo a rutla motse+ a ba a o gasa ka letswai.+ 46  E rile beng botlhe ba naga ba tora ya Shekema ba utlwa ka gone, ba akofa ba ya kwa phaposaneng e karolo ya yone e leng kafa tlase ga lefatshe ya ga Ele-berithe.+ 47  Go tswa foo ga begelwa Abimeleke gore beng botlhe ba naga ba tora ya Shekema ba ne ba phuthegile mmogo. 48  Morago ga moo Abimeleke a tlhatloga Thaba ya Salemone,+ ene le batho botlhe ba ba neng ba na le ene. Jaanong Abimeleke a tsaya selepe ka seatla, a rema kala ya ditlhare mme a e tsholetsa a e baya mo legetleng la gagwe mme a raya batho ba ba neng ba na le ene a re: “Se lo boneng ke se dira—itlhaganeleng, dirang jaaka nna!”+ 49  Ka jalo batho botlhe le bone mongwe le mongwe a ithemela kala mme a sala Abimeleke morago. Go tswa foo ba di aega ka phaposana e karolo ya yone e leng kafa tlase ga lefatshe, mme ba tlhosetsa phaposana e karolo ya yone e leng kafa tlase ga lefatshe ka molelo mo godimo ga bone, mo banna botlhe ba tora ya ga Shekema le bone ba neng ba swa, banna le basadi ba ka nna sekete.+ 50  Mme Abimeleke a ya kwa Thebese+ mme a thibelela kgatlhanong le Thebese a ba a e thopa. 51  E re ka go ne go na le tora e e nonofileng fa gare ga motse, banna le basadi botlhe le beng botlhe ba naga ba motse ba tshabela kwa go yone, mme ba e tswala ba palamela kwa borulelong jwa tora. 52  Mme Abimeleke a ya kwa toreng mme a simolola go e tlhabantsha, mme a atamela botseno jwa tora gore a e fise ka molelo.+ 53  Foo mosadi mongwe a latlhela lelwala la fa godimo mo godimo ga tlhogo ya ga Abimeleke mme a thubaganya logata lwa gagwe.+ 54  Ka jalo a akofa a bitsa motlhokomedi yo o sikereng dibetsa tsa gagwe mme a mo raya a re: “Somola tšhaka ya gago mme o mpolaye,+ gonne ke boifa gore ba ka tla ba bua ka nna ba re, ‘O bolailwe ke mosadi.’” Ka yone nako eo motlhokomedi wa gagwe a mo phunyeletsa, mme a swa.+ 55  E rile banna ba Iseraele ba bona gore Abimeleke o ne a sule, mongwe le mongwe a ya kwa lefelong la gagwe. 56  Ka jalo Modimo a dira gore bosula jo Abimeleke a neng a bo diretse rraagwe ka go bolaya bomorwarraagwe ba le masome a supa bo boele mo go ene.+ 57  Mme Modimo a dira gore bosula jotlhe jwa banna ba Shekema bo boele mo ditlhogong tsa bone, gore phutso+ ya ga Jothame+ morwa Jerubaale+ e tle mo go bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase