Baatlhodi 8:1-35

8  Foo banna ba Eferaime ba mo raya ba re: “Ke selo sa mofuta mang seno se o se re dirileng ka go sa re bitse fa o ne o ya go tlhabana le Bamidiana?”+ Mme ba leka go tsosa komano le ene ka bogale.+  La bofelo a ba raya a re: “Jaanong nna ke dirile eng fa ke bapisiwa le lona?+ A se se ronopiwang sa ga Eferaime+ ga se botoka go na le morara o o fulwang wa ga Abiesere?+  Modimo o ne a tsenya Orebe le Seebe+ dikgosana tsa Bamidiana mo seatleng sa lona, mme nna ke kgonne go dira eng fa ke bapisiwa le lona?” Ya nna gone moya wa bone o ritibalang kaga gagwe fa a bua lefoko leno.+  Kgabagare Gidione a tla mo Joredane, a e kgabaganya, ene le banna ba ba makgolo a le mararo ba ba neng ba na le ene, ba lapile mme ba ntse ba ba latelela.  Moragonyana a raya banna ba Sukothe+ a re: “Tsweetswee nayang batho ba ba latelang dikgato+ tsa me dilofo tse di kgolokwe tsa senkgwe, gonne ba lapile mme ke lelekisitse Seba+ le Salamuna,+ dikgosi tsa Bamidiana.”  Mme dikgosana tsa Sukothe tsa re: “A magofi a ga Seba le Salamuna a setse a le mo seatleng sa gago mo e leng gore masole a gago a tshwanetse a newa senkgwe?”+  Fa ba rialo Gidione a re: “Ke gone ka moo e tla reng fa Jehofa a tsenya Seba le Salamuna mo seatleng sa me, ruri ke tla itaya nama ya lona ka mebitlwa ya kwa nageng le mengana.”+  Mme a tswelela mo tseleng ya gagwe go tloga foo go ya kwa Penuele mme a fitlha a bua le bone ka one mokgwa oo, mme banna ba Penuele+ ba mo araba fela jaaka banna ba Sukothe ba ne ba arabile.  Ka gone le bone banna ba Penuele a ba raya a re: “Fa ke boa ka kagiso, ke tla rutla tora eno.”+ 10  Jaanong Seba le Salamuna+ ba ne ba le kwa Karekore, ba na le mathibelelo a bone, botlhe ba ba neng ba setse go tswa mo bothibelelong jotlhe jwa Babotlhaba+ e le ba ba ka nnang dikete di le lesome le botlhano; mme ba ba neng ba setse ba ole e ne e le banna ba le dikete di le lekgolo le masome a mabedi ba ba neng ba tle ba somole tšhaka.+ 11  Mme Gidione a tswelela ka tsela ya ba ba agileng mo megopeng kwa botlhaba jwa Noba le Jogebeha+ mme a simolola go kgemetha bothibelelo fa bothibelelo bo ne bo sa lebelela.+ 12  E rile Seba le Salamuna ba tshaba, gone fela foo a ba latelela mme a thopa dikgosi tse pedi tsa Midiana, Seba le Salamuna;+ mme a tsenya bothibelelo jotlhe letshogo. 13  Mme Gidione morwa Joashe a simolola go boa kwa ntweng ka tselana e e tlhatlogelang kwa Herese. 14  Mo tseleng a thopa lekau lengwe la banna ba Sukothe+ mme le mmotsa.+ Ka jalo la mo kwalela maina a dikgosana+ tsa Sukothe le banna ba yone ba bagolwane, banna ba le masome a supa le bosupa. 15  Foo a ya kwa banneng ba Sukothe mme a re: “Seba le Salamuna ke bano, ba lo neng lo nkgoba ka bone lo re, ‘A magofi a ga Seba le Salamuna a setse a le mo seatleng sa gago mo e leng gore banna ba gago ba ba lapileng ba tshwanetse ba newa senkgwe?’”+ 16  Foo a tsaya banna ba bagolwane ba motse le mmitlwa ya kwa nageng le mengana, mme a tlhaba+ banna ba Sukothe ka yone. 17  Mme a rutla+ tora ya Penuele,+ a ba a bolaya banna ba motse. 18  Jaanong a raya Seba le Salamuna+ a re: “Banna ba lo ba bolaileng kwa Tabore+ e ne e le ba mofuta mang?” Foo a re: “Fela jaaka o ntse, le bone ba ne ba ntse jalo, mongwe le mongwe wa bone, ba na le dipopego tsa bomorwa kgosi.” 19  Foo a re: “E ne e le bomorwarre, bana ba ga mmè. Jaaka Jehofa a tshedile, fa lo ka bo lo ba tlogetse ba tshela, ke ne nka se tshwanelwe ke go lo bolaya.”+ 20  Foo a raya Jethere leitibolo la gagwe a re: “Nanoga o ba bolaye.” Mme lekau la se ka la somola tšhaka ya lone ka ntlha ya go boifa, gonne o ne a sa ntse a le lekau.+ 21  Ka jalo Seba le Salamuna ba re: “Wena nanoga o re tlhasele, gonne fela jaaka monna a ntse, thata ya gagwe+ le yone e ntse jalo.” Ka jalo Gidione a nanoga a bolaya+ Seba le Salamuna mme a tsaya mekgabisa ya sekangwedi e e neng e le mo melaleng ya dikamela tsa bone. 22  Moragonyana banna ba Iseraele ba raya Gidione ba re: “Re buse,+ wena le morwao le ene morwa ngwana wa gago, ka gonne o re bolokile mo seatleng sa Bamidiana.”+ 23  Mme Gidione a ba raya a re: “Nna ka bonna nka se lo buse, le fa e le morwaake a ka se lo buse.+ Jehofa ke ene a tla lo busang.”+ 24  Mme Gidione a tswelela a ba raya a re: “Mmang ke lope sengwe mo go lona: A mongwe le mongwe wa lona a nneye lenyena la nko+ la kgapo ya gagwe.” (Gonne ba ne ba na le manyena a nko a gouta, e re ka e ne e le Baishemaele.)+ 25  Foo ba re: “Ruri re tla go a naya.” Ba phutholola seaparo mme mongwe le mongwe a latlhela lenyena la nko la kgapo ya gagwe mo go sone. 26  Mme selekanyo sa bokete jwa manyena a nko a gouta a a neng a a lopile ya nna dishekele di le sekete le makgolo a le supa tsa gouta, kwantle ga mekgabisa ya sekangwedi+ le manyena a a lepelelang le diaparo tsa bobowa jo bo fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu jo bo mokgona jo bohibitswana+ tse di neng di le mo dikgosing tsa Midiana le kwantle ga dibaga tse di neng di le mo melaleng ya dikamela.+ 27  Mme Gidione a e tsaya a dira khiba+ ka yone mme a e baya mo pontsheng mo motseng wa gagwe wa Ofera;+ mme Baiseraele botlhe ba simolola go akafala le yone koo,+ mo e neng ya nna seru mo go Gidione le mo go ba ntlo ya gagabo.+ 28  Bamidiana+ ba fenngwa jalo fa pele ga bomorwa Iseraele, mme ba se ka ba tlhola ba tsholetsa tlhogo gape; mme lefatshe la se ka la tlhola le nna le matshwenyego gape ka dingwaga di le masome a manè mo malatsing a ga Gidione.+ 29  Mme Jerubaale+ morwa Joashe a tsamaya mme a tswelela a nna mo ntlong ya gagwe. 30  Mme Gidione a nna le bana ba basimane ba le masome a supa+ ba ba neng ba tswa mo lothekeng lwa gagwe, gonne o ne a nna le basadi ba le bantsi. 31  Mme mogadingwana wa gagwe yo o neng a le kwa Shekema, le ene a mo tsholela ngwana wa mosimane. Ka jalo a mmitsa Abimeleke.+ 32  Kgabagare Gidione morwa Joashe a swa a tsofetse thata mme a fitlhelwa mo lefelong la go fitlhela la ga Joashe rraagwe kwa Ofera wa Baabiesere.+ 33  Mme ga diragala ya re fela fa Gidione a sena go swa bomorwa Iseraele ba simolola gape go akafala le Bobaale,+ mo ba neng ba tlhoma Baale-berithe go nna modimo wa bone.+ 34  Mme bomorwa Iseraele ba se ka ba gakologelwa Jehofa Modimo wa bone,+ yo o neng a ba golotse mo seatleng sa baba ba bone botlhe go ba dikologa;+ 35  mme ba se ka ba direla ba ntlo ya ga Jerubaale, e bong Gidione, bopelonomi jwa lorato+ ka ntlha ya molemo otlhe o a neng a o diretse Iseraele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase