Baatlhodi 7:1-25

7  Foo Jerubaale,+ ke gore, Gidione,+ le batho botlhe ba ba neng ba na le ene, ba tsoga go sa le phakela mme ba thibelela fa sedibeng sa ga Harode; mme bothibelelo jwa Bamidiana jwa bo bo le kwa bokone jwa gagwe, kwa thoteng ya More, kwa lebaleng le le kwa tlase.  Jaanong Jehofa a raya Gidione a re: “Batho ba ba nang le wena ba bantsi thata gore nka tsenya Bamidiana mo seatleng sa bone.+ E ka tla ya re gongwe Iseraele a inkgantshetsa+ a re, ‘Ke bolokilwe ke seatla sa me.’+  Mme jaanong, tsweetswee, tlhaeletsa, gore batho ba go utlwe, o re, ‘Ke mang yo o boifang le yo o roromang? A a boe.’”+ Ka jalo Gidione a ba leka. Foo batho ba le dikete di le masome a mabedi le bobedi ba boa, mme ga sala ba le dikete di le lesome.  Le fa go ntse jalo Jehofa a raya Gidione a re: “Batho ba santse ba le bantsi thata.+ Ba folosetse kwa metsing gore ke tle ke ba go lekele teng. Mme go tla diragala gore le fa e le mang fela yo ke go bolelelang ka ene ke re, ‘Yo o tla tsamaya le wena,’ ke ene yo o tla tsamayang le wena, mme mongwe le mongwe yo ke go bolelelang ka ene ke re, ‘Yo ga a ne a tsamaya le wena,’ ke ene yo o se kitlang a tsamaya le wena.”  Ka jalo a folosetsa batho kwa metsing.+ Foo Jehofa a raya Gidione a re: “Mongwe le mongwe yo o tlhapuketsang metsi ka loleme lwa gagwe fela jaaka ntša e tlhapuketsa, o mmeele kwa thoko, le mongwe le mongwe yo o khubamang ka mangole gore a nwe.”  Mme palo ya ba ba neng ba tlhapuketsa ka seatla ba isa kwa molomong ya nna banna ba le makgolo a le mararo. Mme batho ba bangwe botlhe ba ne ba khubama ka mangole gore ba nwe metsi.  Jaanong Jehofa a raya Gidione a re: “Ke tla lo boloka ka banna ba ba makgolo a le mararo ba ba neng ba tlhapuketsa, mme ke tla tsenya Bamidiana mo seatleng sa gago.+ Mme batho ba bangwe botlhe a ba tsamaye, mongwe le mongwe a ye kwa lefelong la gagwe.”  Jalo ba tsaya mefago ya batho mo seatleng sa bone, le dinaka tsa bone,+ mme a lesa banna botlhe ba Iseraele ba tsamaya mongwe le mongwe a ya kwa legaeng la gagwe; mme a sala ka banna ba ba makgolo a le mararo. Mme bothibelelo jwa Bamidiana jwa bo bo le kwa tlase ga gagwe kwa lebaleng le le kwa tlase.+  Mme ga diragala mo bosigong+ joo gore Jehofa a mo reye a re: “Ema, fologela mo bothibelelong, gonne ke bo tsentse mo seatleng sa gago.+ 10  Mme fa o boifa go fologa, fologela kwa bothibelelong,+ wena le Pura motlhokomedi wa gago. 11  O reetse se ba tla se buang,+ morago ga moo diatla tsa gago ruri di tla nonofa,+ mme ruri o tla fologela mo bothibelelong.” Foo ene le Pura motlhokomedi wa gagwe ba fologela gaufi le ba ba neng ba tlhomagane kafa thulaganyong ya tlhabano ba ba neng ba le mo bothibelelong. 12  Jaanong Bamidiana le Baamaleke le Babotlhaba+ botlhe ba ne ba ntse mo lebaleng le le kwa tlase ba le bantsi jaaka tsie;+ mme dikamela+ tsa bone di ne di se na palo, di le dintsi jaaka moshawa o o fa losing lwa lewatle. 13  Jaanong Gidione a goroga, mme bonang! ga bo go na le monna mongwe a bolelela molekane wa gagwe toro, mme a tswelela a re: “Toro e ke e lorileng+ ke e. Mme, bona! ga bo go na le kuku e e kgolokwe ya senkgwe sa barele e pitikela mo bothibelelong jwa Bamidiana. Ya fitlha mo mogopeng mongwe ya o itaya gore o bo o we,+ ya o pitikolola, mogope wa wa mme wa namalala.” 14  Morago ga moo molekane wa gagwe a mo araba+ a re: “Seno ga se sepe fa e se tšhaka ya ga Gidione+ morwa Joashe, monna wa Iseraele. Modimo+ wa boammaaruri o tsentse Bamidiana le bothibelelo jotlhe mo seatleng sa gagwe.”+ 15  Ga diragala ya re fela fa Gidione a sena go utlwa go bolelwa ga toro le tlhaloso ya yone,+ a obama.+ Morago ga moo a boela kwa bothibelelong jwa Iseraele mme a re: “Nanogang,+ gonne Jehofa o tsentse bothibelelo jwa Bamidiana mo seatleng sa lona.” 16  Go tswa foo a kgaoganya banna ba ba makgolo a le mararo go nna mephato e le meraro mme a tsenya dinaka+ mo diatleng tsa bone botlhe le dinkgo tse dikgolo tse di lolea, le dirumola tsa molelo mo teng ga dinkgo tse dikgolo. 17  Mme a tswelela a ba raya a re: “Lo ithute ka go nteba, mme lo dire fela jalo. Mme fa ke fitlha gaufi le bothibelelo, go diragale gore fela kafa ke tla dirang ka gone, lo dire jalo. 18  Fa ke leditse lonaka, nna le botlhe ba ke nang le bone, le lona lo letse dinaka, le lona, go dikologa bothibelelo jotlhe,+ mme lo re, ‘Ya ga Jehofa+ le ya ga Gidione!’” 19  Fa nako e ntse e tsamaya Gidione a tla le banna ba ba lekgolo ba ba neng ba na le ene gaufi le bothibelelo kwa tshimologong ya tebelo ya gare ya bosigo.+ Ba ne ba sa tswa go fetsa go tlhoma masole a a lebeletseng. Mme ba letsa dinaka,+ ga phatlakanngwa dinkgo tse dikgolo tsa metsi tse di neng di le mo diatleng tsa bone.+ 20  Morago ga moo mephato e meraro ya letsa dinaka+ ya bo ya tšhwetlakanya dinkgo tse dikgolo mme ba tshwara dirumola tsa molelo sesha ka seatla sa molema mme ka seatla sa moja ba tshwara dinaka gore ba di letse, mme ba simolola go goa ba re: “Tšhaka ya ga Jehofa+ le ya ga Gidione!” 21  Mo nakong eo yotlhe ba nna ba ntse ba eme mongwe le mongwe mo lefelong la gagwe go dikologa bothibelelo, mme bothibelelo jotlhe jwa sia, ba simolola go goa mme ba tshaba.+ 22  Ba ba makgolo a le mararo+ ba tswelela go letsa dinaka,+ mme Jehofa a dira gore tšhaka ya mongwe le mongwe e tsogologele ya yo mongwe mo bothibelelong jotlhe;+ mme bothibelelo jwa tswelela bo tshaba go ya go fitlha kwa Bethe-shita, le go ya kwa Serera, go ya go fitlha kwa molelwaneng wa Abele-mehola+ gaufi le Tabathe. 23  Fa go sa ntse go ntse jalo banna ba Iseraele ba phuthiwa go tswa kwa Nafetali+ le Ashera le Manase yotlhe, mme ba lelekisa+ Bamidiana. 24  Mme Gidione a roma barongwa mo kgaolong yotlhe e e dithaba ya Eferaime,+ a re: “Fologang lo ye go kgatlhantsha Bamidiana mme lo thope metsi kwa pele ga bone go ya go fitlha kwa Bethe-bara le Joredane.” Ka jalo banna botlhe ba Eferaime ba phuthiwa, mme ba thopa metsi+ go ya go fitlha kwa Bethe-bara le Joredane. 25  Mme gape ba thopa dikgosana tse pedi tsa Bamidiana, e leng, Orebe le Seebe;+ mme ba bolaya Orebe mo lefikeng la Orebe,+ ba bo ba bolaya Seebe mo tshekegeng ya beine ya Seebe. Mme ba tswelela ba latelela Bamidiana,+ ba bo ba tlisa tlhogo ya ga Orebe le ya ga Seebe kwa go Gidione mo kgaolong ya Joredane.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase