Baatlhodi 20:1-48

20  Ka gone bomorwa Iseraele botlhe ba tswa+ mme phuthego ya phuthega jaaka motho a le mongwe fela,+ go tswa kwa Dana+ go ya fela kwa Beere-sheba+ mmogo le lefatshe la Gileade, ba ya kwa go Jehofa kwa Misepa.+  Ka jalo bagolwane ba batho botlhe le ditso tsotlhe tsa Iseraele ba ema mo phuthegong ya batho ba Modimo wa boammaaruri,+ banna ba ba somolang tšhaka+ ba le dikete di le makgolo a le manè ba tsamaya ka dinao.  Mme bomorwa Benjamine ba utlwa gore bomorwa Iseraele ba ne ba tlhatlogetse kwa Misepa.+ Foo bomorwa Iseraele ba re: “Buang. Selo seno se se bosula se diragetse jang?”+  Foo monna, e leng Molefi,+ monna wa mosadi yo o bolailweng, a araba a re: “Ke ne ke tlile mo Gibea,+ ya ga Benjamine, go tla go lala gone, nna le mogadingwana wa me.+  Mme beng ba naga ba Gibea ba ntsogologela ba bo ba dikanyetsa ntlo bosigo. Ba ne ba rulagantse go bolaya nna, mme ba betelela+ mogadingwana wa me, mme kgabagare a swa.+  Jalo ka tshwara mogadingwana wa me ka mo kgaokgaoganya mme ka mo romela mo nageng nngwe le nngwe ya boswa jwa Iseraele,+ ka gonne ba ne ba dirile boitshwaro jo bo repileng+ le bosula jwa matlhabisa ditlhong mo Iseraele.+  Bonang! Lona lotlhe bomorwa Iseraele, ntshang lefoko la lona le kgakololo+ fano.”  Jalo batho botlhe ba ema jaaka motho a le mongwe fela,+ ba re: “Ga go ope wa rona yo o tla yang kwa mogopeng wa gagwe, le gone ga go ope wa rona yo o tla fapogelang kwa ntlong ya gagwe.+  Mme jaanong se re tla se dirang Gibea ke se. [A re mo tsogologeleng] ka taolo ya bola.+ 10  Mme re tla tsaya banna ba le lesome mo go ba le lekgolo ba ditso tsotlhe tsa Iseraele, le ba le lekgolo mo go ba le sekete, le ba le sekete mo go ba le dikete di le lesome, gore ba batlele batho mefago, gore ba tseye kgato ka go tsogologela Gibea ya ga Benjamine, ka ntlha ya bosula jotlhe jwa matlhabisaditlhong+ jo ba bo dirileng mo Iseraele.” 11  Jalo banna botlhe ba Iseraele ba ne ba phuthegile gore ba tsogologele motse jaaka motho a le mongwe fela, jaaka ditsala. 12  Ka jalo ditso tsa Iseraele tsa romela banna kwa banneng botlhe ba ditso tsa Benjamine, ba re: “Selo se se bosula seno se se diragetseng mo go lona ke eng?+ 13  Mme jaanong re neeleng banna+ ba ba se nang molemo wa sepe,+ ba ba kwa Gibea,+ gore re ba bolaye,+ mme re tlose se se bosula mo Iseraele.”+ Mme bomorwa Benjamine ba ne ba sa batle go reetsa lentswe la bomorwarraabone, e bong bomorwa Iseraele.+ 14  Foo bomorwa Benjamine ba phuthega mmogo go tswa metseng ya Gibea ba tswa gore ba ye go tlhabana le bomorwa Iseraele. 15  Ka jalo bomorwa Benjamine ba phuthiwa ka letsatsi leo go tswa kwa metseng, banna ba le dikete di le masome a le mabedi le borataro ba ba somolang tšhaka,+ kwantle ga banni ba Gibea, ba mo go bone go neng go phuthilwe banna ba le makgolo a le supa ba ba tlhophilweng. 16  Mo bathong bano botlhe go ne go na le banna ba ba tlhophilweng ba le makgolo a le supa ba ba molema.+ Mongwe le mongwe wa bano e ne e le yo o konopang maje+ ka motsekedi go ya selekanyong sa boatlhamo jwa moriri e bile a se ke a fosa. 17  Mme banna ba Iseraele, kwantle ga Benjamine, ba phuthiwa, banna ba ba somolang tšhaka ba le dikete di le makgolo a le manè.+ Mongwe le mongwe wa bano e ne e le monna wa ntwa. 18  Mme ba ema ba tlhatlogela kwa Bethele go ya go botsa Modimo.+ Foo bomorwa Iseraele ba re: “Ke mang mo go rona yo o tshwanetseng go etelela pele go ya go tlhabana le bomorwa Benjamine?”+ Foo Jehofa a re: “A Juda a etelele pele.”+ 19  Morago ga moo bomorwa Iseraele ba tsoga mo mosong mme ba thibelela kgatlhanong le Gibea. 20  Jaanong banna ba Iseraele ba tswa ba ya go tlhabana le Benjamine; mme banna ba Iseraele ba ba tsogologela ba tlhomagane kafa thulaganyong ya tlhabano kwa Gibea. 21  Ka jalo bomorwa Benjamine ba tswa mo Gibea+ ba senyetsa banna ba le dikete di le masome a mabedi le bobedi ba Iseraele fa fatshe ka letsatsi leo.+ 22  Le fa go ntse jalo, batho, e bong banna ba Iseraele, ba itshupa ba le pelokgale mme ba tlhomagana gape kafa thulaganyong ya tlhabano mo lefelong le ba neng ba tlhomagane kafa thulaganyong mo go lone ka letsatsi la ntlha. 23  Foo bomorwa Iseraele ba tlhatloga ba ya go lela+ fa pele ga Jehofa go fitlha maitseboa mme ba botsa Jehofa, ba re: “A ke tla atamela go ya go tlhabana le bomorwa Benjamine morwarre gape?”+ Jehofa a araba a re: “Tlhatloga o ye go tlhabana le ene.” 24  Ka gone bomorwa Iseraele ba atamela bomorwa Benjamine ka letsatsi la bobedi.+ 25  Benjamine le ene a tswa kwa Gibea go ba kgatlhantsha ka letsatsi la bobedi mme a senyetsa banna ba bangwe gape ba le dikete di le lesomerobedi fa fatshe mo gare ga bomorwa Iseraele,+ botlhe bano e le ba ba somolang tšhaka.+ 26  Foo bomorwa Iseraele botlhe,+ le batho botlhe, ba tlhatloga ba bo ba goroga kwa Bethele mme ba lela+ ba bo ba nna foo fa pele ga Jehofa mme ba itima dijo+ ka letsatsi leo go fitlha maitseboa ba bo ba isa ditshupelo tse di fisiwang+ le ditshupelo tsa kabalano+ fa pele ga Jehofa. 27  Morago ga moo bomorwa Iseraele ba botsa Jehofa,+ e re ka e le gone koo kwa letlole la kgolagano+ la Modimo wa boammaaruri le neng le le gone mo malatsing ao. 28  Jaanong Finease+ morwa Eliasare, morwa Arone, o ne a eme fa pele ga lone mo malatsing ao,+ a re: “A ke tla tswa gape ke ya go tlhabana le bomorwa Benjamine morwarre kgotsa ke kgaotse go dira jalo?”+ Jehofa a araba a re: “Tlhatloga, ka gonne ka moso ke tla mo tsenya mo seatleng sa gago.”+ 29  Foo Iseraele a tlhoma banna gore ba lalele+ Gibea mo tikologong yotlhe. 30  Mme bomorwa Iseraele ba tsogologela bomorwa Benjamine ka letsatsi la boraro, le go tlhomagana kafa thulaganyong kgatlhanong le Gibea fela jaaka ka dinako tse dingwe.+ 31  E rile bomorwa Benjamine ba tswa ba ya go kgatlhantsha batho, ba ne ba katosediwa kgakala le motse.+ Ka nako eo, fela jaaka ka dinako tse dingwe, ba simolola go kgemetha bangwe ba batho ba ba gobatsa ga go swa mo ditseleng tse dikgolo, nngwe ya tsone e le e e tlhatlogelang kwa Bethele+ mme e nngwe kwa Gibea,+ mo tshimong, banna ba Iseraele+ ba ka nna masome a le mararo. 32  Ka jalo bomorwa Benjamine ba re: “Ba fenngwa fa pele ga rona fela jaaka la ntlha.”+ Mme bomorwa Iseraele bone, ba re: “A re tshabeng, mme ruri re tla ba katosetsa kgakala le motse re ba tsenye mo ditseleng tse dikgolo.” 33  Mme banna botlhe ba Iseraele ba nanoga mo mafelong a bone mme ba tlhomagana kafa thulaganyong kwa Baale-tamare, fa ba Iseraele ba ba laletseng ba ne ba tlhasela go tswa mo mafelong a bone gaufi le Gibea.+ 34  Ka gone banna ba le dikete di le lesome ba ba tlhophilweng go tswa mo Iseraele yotlhe ba tla fa pele ga Gibea, mme tlhabano ya bo e le boima; mme Babenjamine ba bo ba sa itse gore masetlapelo+ a a ba gomagomela. 35  Mme Jehofa a fenya Benjamine+ fa pele ga Iseraele, mo bomorwa Iseraele mo letsatsing leo ba neng ba senya banna ba le dikete di le masome a mabedi le botlhano le lekgolo mo Benjamine, botlhe bano e le ba ba somolang tšhaka.+ 36  Le fa go ntse jalo, bomorwa Benjamine ba ne ba ithaya ba re banna ba Iseraele ba ne ba lebagane le go fenngwa fa ba ntse ba tshaba+ Benjamine ka gonne ba ne ba ikantse balaledi ba ba neng ba ba tlhomile gaufi le Gibea. 37  Mme balaledi bone, ba ne ba tsaya kgato ka bonako mme ba betsegela kwa Gibea. Foo balaledi ba anama+ mme ba kgemetha motse otlhe ka bogale jwa tšhaka. 38  Jaanong banna ba Iseraele ba ne ba dirile thulaganyo le balaledi gore ba dire gore sesupo sa mosi se tlhatloge se tswa mo motseng. 39  E rile bomorwa Iseraele ba retologa mo tlhabanong, Benjamine a simolola go kgemetha mo e ka nnang banna ba le masome a mararo ba Iseraele+ a ba gobatsa ga go swa, gonne ba ne ba re: “Kwantle ga pelaelo ba fenngwa fa pele ga rona fela jaaka mo tlhabanong ya ntlha.”+ 40  Mme sesupo+ sa simolola go tlhatloga se tswa mo motseng e le pilara ya mosi.+ Jalo e rile Benjamine a gadima, bonang! motse otlhe wa tlhatlogela ntlheng ya legodimo. 41  Mme banna ba Iseraele ba retologa, banna ba Benjamine ba fuduega,+ gonne ba ne ba bona gore masetlapelo a fitlhile mo go bone.+ 42  Ka gone ba retologa fa pele ga banna ba Iseraele ba ya ntlheng ya naga, mme tlhabano ya ba sala morago e le gaufi thata, fa banna ba ba tswang mo metseng ba ne ba ba senya mo gare ga bone. 43  Ba dikanyetsa Benjamine. Ba mo latelela a ba a tlhoka lefelo la boikhutso. Ba ne ba mo gataka fela fa pele ga Gibea+ kafa ntlheng ya botlhabatsatsi. 44  La bofelo ga wa banna ba le dikete di le lesomerobedi ba Benjamine, botlhe bano e le banna ba ba diganka.+ 45  Jalo ba retologa mme ba tshabela kwa nageng kwa lefikeng le legolo la Rimone.+ Mme ba ronopa banna ba le dikete di le tlhano ba bone mo ditseleng tse dikgolo,+ mme ba nna ba ba sala morago ba le gaufi thata go ya go fitlha kwa Gidoma mme ka go rialo ba kgemetha banna ba bangwe gape ba bone ba le dikete di le pedi. 46  Mme la bofelo botlhe ba Benjamine ba ba oleng ka letsatsi leo e ne ya nna banna ba le dikete di le masome a mabedi le botlhano ba ba somolang tšhaka,+ botlhe bano e le banna ba ba diganka. 47  Mme banna ba le makgolo a le marataro ba retologa ba tshabela kwa nageng kwa lefikeng le legolo la Rimone, mme ba tswelela ba nna mo lefikeng le legolo la Rimone+ dikgwedi di le nnè. 48  Mme banna ba Iseraele ba boela kwa go bomorwa Benjamine mme ba kgemetha ba e leng ba motse ka bogale jwa tšhaka, go simolola ka batho, go ya go diruiwa le tsotlhe tse ba neng ba di fitlhela.+ Gape, metse yotlhe e ba neng ba e fitlhela ba ne ba e tshuba ka molelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase