Baatlhodi 19:1-30

19  Jaanong ga diragala gore mo malatsing ao ga bo go se na kgosi mo Iseraele.+ Mme ga diragala gore Molefi mongwe a bo a agile nakonyana kwa dintlheng tse di kgakala thata tsa kgaolo e e dithaba ya Eferaime. Fa nako e ntse e tsamaya a tsaya mogadingwana+ yo o tswang kwa Bethelehema+ kwa Juda go nna mosadi wa gagwe.  Mme mogadingwana wa gagwe a simolola go mo direla kgokafalo.+ La bofelo mosadi a tsamaya a mo tlogela a ya kwa ntlong ya ga rraagwe kwa Bethelehema kwa Juda mme a tswelela a nna koo dikgwedi di le nnè tse di tletseng.  Foo monna wa gagwe a nanoga a ya kwa go ene go ya go bua le ene ka tsela e e gomotsang gore a mmuse; mme a bo a na le motlhokomedi wa gagwe+ le diesele tse ditonanyana di le pedi. Jalo mosadi a dira gore a tsene mo ntlong ya ga rraagwe. E rile rraagwe morweetsana a mmona, a akofa a ipelela go kopana le ene.  Ka gone mogogwadiagwe, rraagwe morweetsana, a mo tshwara, mo a neng a tswelela a nna le ene malatsi a le mararo; mme ba ne ba ja e bile ba nwa, mme a lala gone koo bosigo.+  Mme ga diragala gore ka letsatsi la bonè, fa ba sena go tsoga go sa le phakela jaaka tlwaelo, jaanong a nanoga gore a tsamaye, mme rraagwe morweetsana a raya mogwe wa gagwe a re: “Tshegetsa pelo ya gago ka senkgwenyana+ mme morago ga moo lo ka tsamaya.”  Ka jalo ba nna fa fatshe, mme boobabedi ba simolola go ja le go nwa mmogo; morago ga moo rraagwe morweetsana a raya monna a re: “Tsweetswee, a ko o lale bosigo jono,+ mme a pelo ya gago e itumele.”+  E rile monna yono a nanoga gore a tsamaye, mogogwadiagwe a nna a mo rapela, mme a boa gape a lala gone koo bosigo.+  E rile a tsoga go sa le phakela ka letsatsi la botlhano gore a tsamaye, rraagwe morweetsana a re: “Tsweetswee, tseela pelo ya gago dijo.”+ Mme ba nnela go diega go fitlha letsatsi le ya bokhutlong. Mme boobabedi ba nna ba ja.  Jaanong monna+ a nanoga gore a tsamaye, ene le mogadingwana+ wa gagwe le motlhokomedi wa gagwe;+ mme mogogwadiagwe, rraagwe morweetsana, a mo raya a re: “Bona, jaanong! Letsatsi le khutlile e bile go nna maitseboa.+ Tsweetswee lalang bosigo jono. Letsatsi ke leno le ya bokhutlong. Lala fano bosigo jono, mme a pelo ya gago e itumele.+ Mme ka moso lo tla tsoga go sa le phakela lo tsene mo loetong lwa lona, mme o tla ya kwa mogopeng ya gago.” 10  Le fa go ntse jalo, monna a se ka a dumela go lala gone bosigo joo, mme a nanoga a tsena mo tseleng a ba a goroga fa pele ga Jebuse, ke gore Jerusalema;+ mme a bo a na le diesele tse ditonanyana di le pedi di belesitswe, le mogadingwana wa gagwe le motlhokomedi wa gagwe. 11  Fa ba ne ba le gaufi le Jebuse, e re ka lesedi la motshegare le ne le fokotsegile fela thata,+ motlhokomedi jaanong a raya mong wa gagwe a re: “A ko re fapogeleng mo motseng ono wa Bajebuse+ tlhe mme re lale gone bosigo jono.” 12  Mme mong wa gagwe a mo raya a re: “A re se fapogeleng mo motseng wa batswakwa+ ba ba seng karolo ya bomorwa Iseraele; mme re tshwanetse go feta re ye go fitlha fela kwa Gibea.”+ 13  Mme a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Tla re atamele lengwe la mafelo ano, kwa Gibea kgotsa kwa Rama,+ mme re lale gone.” 14  Ka jalo ba fetela kwa pele ba tswelela ba tsamaya, mme letsatsi la simolola go ba phirimela fa ba le gaufi le Gibea, e e leng ya ga Benjamine. 15  Ka gone ba fapogela teng gore ba tsene ba ye go lala kwa Gibea. Mme ba tsena ba nna fa fatshe mo patlelong ya motse, mme ga bo go se na ope yo o ba tseelang mo ntlong gore ba lale gone.+ 16  Kgabagare, bonang! monnamogolo mongwe a bo a tswa tirong ya gagwe kwa tshimong maitseboa,+ mme monna yo a bo a tswa kwa kgaolong e e dithaba ya Eferaime,+ mme o ne a agile nakonyana kwa Gibea; mme batho ba lefelo leo e ne e le Babenjamine. 17  E rile a tsholetsa matlho a gagwe a bona monna wa motsamai, a le mo patlelong ya motse. Jalo monnamogolo a re: “O ya kae, mme o tswa kae?”+ 18  Mme ene a mo raya a re: “Re a feta re tswa kwa Bethelehema kwa Juda re ya ntlheng e e kgakala thata ya kgaolo e e dithaba ya Eferaime.+ Ke gone kwa ke tswang teng, ke ne ke ile kwa Bethelehema kwa Juda;+ mme ke ya kwa ntlong ya me, mme ga go na ope yo o ntseelang mo ntlong.+ 19  Mme go na le lotlhaka mmogo le furu+ tsa diesele tsa rona tse ditonanyana, e bile go na le senkgwe+ mmogo le beine tsa me le lelata la gago+ le motlhokomedi+ yo o nang le motlhanka wa gago. Ga go na le fa e le sepe se se tlhaelang.” 20  Le fa go ntse jalo, monnamogolo a re: “A kagiso e nne le wena!+ Mma sengwe le sengwe fela se o se tlhaelang se nne godimo ga me.+ Fela o se ka wa lala mo patlelong bosigo jono.” 21  Foo a mo isa kwa ntlong ya gagwe+ a ba a latlhelela diesele tse di tonanyana dijo tse di sidilweng.+ Foo ba tlhapa dinao tsa bone+ ba bo ba simolola go ja le go nwa. 22  Fa ba ntse ba dira gore dipelo tsa bone di itumele,+ bonang! banna ba motse, banna fela ba ba se nang molemo wa sepe,+ ba dikanyetsa ntlo,+ ba kgorometsana fa kgorong; mme ba nna ba raya monnamogolo, mong wa ntlo ba re: “Ntsha monna yo o tlileng mo ntlong ya gago, gore re tlhakanele dikobo le ene.”+ 23  Foo mong wa ntlo a tswela kwa go bone a ba raya a re:+ “Nnyaa bomorwarre,+ lo se ka lwa dira sepe se se phoso tsweetswee, e re ka monna yono a tlile mo ntlong ya me. Lo se ka lwa dira bosula jono jwa matlhabisa ditlhong.+ 24  Morwadiake wa kgarebane ke yo le mogadingwana wa gagwe. Tsweetswee mmang ke ba ntshe mme lo ba betelele+ lo bo lo dire se se molemo mo matlhong a lona ka bone. Mme monna yo ene lo se ka lwa mo dira selo seno sa boeleele sa matlhabisa ditlhong.” 25  Mme banna ba bo ba sa batle go mo reetsa. Ka jalo monna yono a tshwara mogadingwana wa gagwe+ a mo ntshetsa kwa ntle kwa go bone; mme ba simolola go tlhakanela dikobo le ene,+ mme ba nna ba mo dirisa ka fa go sa tshwanelang+ bosigo jotlhe go fitlha mo mosong, morago ga moo ba mo naya tsela fa bo sa. 26  Foo mosadi a tla fa go nna moso, a wela fa fatshe fa botsenong jwa ntlo ya monna kwa mong wa gagwe a neng a le teng,+—go fitlha lesedi la motshegare le tlhaba. 27  Moragonyana mong wa gagwe a tsoga mo mosong a bo a bula dikgoro tsa ntlo a ba a tswa a re o tsena mo tseleng, mme bonang! mosadi, e bong mogadingwana wa gagwe,+ a bo a wetse fa botsenong jwa ntlo diatla tsa gagwe di le mo serepoding! 28  Ka jalo a mo raya a re: “Ema re tsamaye.” Mme ga se ka ga araba ope.+ Foo monna a mo tsaya a mo pega mo godimo ga esele mme a nanoga a ya kwa lefelong la gagwe.+ 29  Foo a tsena mo ntlong ya gagwe a tsaya thipa e e dirisiwang go tlhaba mme a tshwara mogadingwana wa gagwe a mo kgaoganya go ya ka marapo a gagwe ditokololo di le lesome le bobedi+ a bo a mo romela mo karolong nngwe le nngwe ya naga ya Iseraele.+ 30  Ga diragala gore mongwe le mongwe yo o neng a go bona a re: “Selo se se ntseng jaana ga se ise se ko se dirwe kgotsa se bonwe go tloga ka letsatsi la fa bomorwa Iseraele ba ne ba tlhatloga ba tswa mo lefatsheng la Egepeto go tla go fitlha mo letsatsing leno. Tlhomang dipelo tsa lona mo go sone, gakololanang+ lo bue.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase