Baatlhodi 14:1-20

14  Foo Samesone a fologela kwa Temena mme a bona mosadi kwa Temena wa bomorwadia Bafilisitia.  Ka jalo a ya go bolelela rraagwe le mmaagwe a re: “Go na le mosadi yo ke mmoneng kwa Temena wa bomorwadia Bafilisitia, mme jaanong mo mpatleleng gore e nne mosadi wa me.”+  Mme rraagwe le mmaagwe ba mo raya ba re: “A ga go na mosadi+ ope mo go bomorwadia bomorwarrago le mo bathong botlhe ba gaetsho, gore o ye go tsaya mosadi kwa Bafilisitieng ba ba sa rupang?”+ Mme Samesone a nna a ntse a raya rraagwe a re: “Ntlele ene fela, ka gonne ke ene yo o siameng tota mo matlhong a me.”  Mme rraagwe le mmaagwe, ba ne ba sa itse gore seo se ne se tswa kwa go Jehofa,+ gore o ne a batla sebaka sa go tsogologela Bafilisitia, ka gonne ka yone nako eo Bafilisitia ba ne ba busa Iseraele.+  Ka jalo Samesone a fologela kwa Temena+ a na le rraagwe le mmaagwe. E rile a fitlha fa masimong a mofine a Temena, bonang! tawana e e seriri ya mo kgatlhantsha e kurutla.  Foo moya wa ga Jehofa wa dira mo go ene,+ mo a neng a e kgaoganya sebedi, fela jaaka motho a kgaoganya potsane e tonanyana sebedi, mme ga bo go se na sepe gotlhelele mo seatleng sa gagwe. Mme a se ka a bolelela rraagwe kgotsa mmaagwe se a neng a se dirile.  Mme a tswelela mo tseleng ya gagwe a ba a simolola go bua le mosadi; mme a bo a sa ntse a siame mo matlhong a ga Samesone.+  Jaanong morago ga lobakanyana a boa a ya go mo isa gae.+ Ka yone nako eo a fapoga go ya go leba setoto sa tau, foo ga bo go na le motshitshi wa dinotshe mo setotong sa tau, le tswina ya dinotshe.+  Jalo a e gelolela mo diatleng tsa gagwe mme a tswelela a tsamaya, a tsamaya a ntse a ja.+ Fa a tla go kopana gape le rraagwe le mmaagwe, a akofa a ba naya, mme ba ja. Mme a se ka a ba bolelela gore o ne a gelotse tswina ya dinotshe mo setotong sa tau. 10  Mme rraagwe a tswelela mo tseleng ya gagwe a ya kwa mosading, mme Samesone a tshwara mokete koo;+ gonne makawana a ne a tle a dire jalo. 11  Mme ga diragala ya re fa ba mmona, ka yone nako eo ba tsaya bapati ba monyadi ba le masome a mararo, gore ba tle ba nne le ene. 12  Foo Samesone a ba raya a re: “Tsweetswee, mmang ke lo tlhabele thamalakane.+ Fa ruri lo ka e mpolelela mo malatsing a le supa+ a mokete lo bo lo e rarabolola, foo ke tla tshwanelwa ke go lo naya diaparo tsa kafa teng di le masome a mararo le diaparo tsa kafa ntle di le masome a mararo.+ 13  Mme fa lo sa kgone go e mpolelela, le lona ka bolona lo tshwanetse lwa nnaya diaparo tsa kafa teng di le masome a mararo le diaparo tsa kafa ntle di le masome a mararo.” Foo ba mo raya ba re: “Ako o tlhabe thamalakane ya gago re e utlwe.” 14  Ka jalo a ba raya a re:“Ga tswa sengwe sa go jewa mojing,+Mme mo go yo o nonofileng ga tswa sengwe se se botshe.”+ Mme ba bo ba sa kgone go bolela thamalakane malatsi a le mararo. 15  Mme ga diragala ka letsatsi la bonè gore ba simolole go raya mosadi wa ga Samesone ba re: “Tsietsa monna wa gago gore a re bolelele thamalakane.+ E seng jalo re tla fisa wena le ntlo ya ga rrago ka molelo.+ A batho ke lona lo ne lo re laletsa kwano go tla go tsaya dithuo+ tsa rona?” 16  Ka gone mosadi wa ga Samesone a simolola go lelela mo go ene+ a re: “Wena o ntlhoile tota, o ntlhoile, e bile ga o nthate.+ Go na le thamalakane e o neng wa e tlhabela bomorwa batho ba gaetsho,+ mme nna ga o a e mpolelela.” Foo a mo raya a re: “Bona, ga ke a e bolelela rre le mmè,+ a mme ke tshwanetse go e bolelela wena?” 17  Mme a nna a lelela fa go ene malatsi a le supa a fa mokete o ntse o tsweletse, mme ga diragala ka letsatsi la bosupa gore la bofelo a mmolelele, ka gonne a ne a mo patelela.+ Morago ga moo mosadi a bolelela bomorwa batho ba gabone thamalakane eo.+ 18  Ka jalo banna ba motse ba mmolelela ka letsatsi la bosupa le eleng pele a ka tsena mo phaposing e e kwa teng+ ba re:“Ke eng se se botshe go feta tswina ya dinotshe,Mme ke eng se se nonofileng go feta tau?”+Ene a ba raya a re:“Fa lo ka bo lo sa lema ka kgongwana+ ya me,Lo ka bo lo sa rarabolola thamalakane+ ya me.” 19  Mme moya wa ga Jehofa wa dira mo go ene,+ mo a neng a fologela kwa Ashekelona+ mme a kgemetha banna ba bone ba le masome a mararo mme a tsaya se a neng a se ba apola mme a naya ba ba boletseng thamalakane+ diaparo tsa kafa ntle. Mme bogale jwa gagwe jwa tswelela go tuka, mme a tlhatlogela kwa ntlong ya ga rraagwe. 20  Mme mosadi wa ga Samesone a nna mosadi+ wa mopati wa monyadi+ yo o neng a tlwaelane le Samesone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase