Baatlhodi 13:1-25

13  Mme bomorwa Iseraele ba boa gape ba dira se se bosula mo matlhong a ga Jehofa,+ mo Jehofa a neng a ba tsenya mo seatleng sa Bifilisitia+ dingwaga di le masome a manè.  Fa go ntse go le jalo, ga bo go na le monna mongwe wa Sora+ wa lelapa la Badana,+ mme leina la gagwe e ne e le Manoa.+ Mosadi wa gagwe o ne a le moopa e bile a ise a tshole ngwana ope.+  Fa nako e ntse e tsamaya moengele wa ga Jehofa a bonala kwa mosading+ yono mme a mo raya a re: “Bona, jaanong, o moopa e bile ga o ise o tshole ngwana ope. Ruri o tla ima mme o tla belega ngwana wa mosimane.+  Jaanong o itise tsweetswee, mme o se ka wa nwa beine kgotsa bojalwa jo bo tagang,+ le gone o se ka wa ja sepe se se seng phepa.+  Gonne bona! o tla ima, mme ruri o tla belega ngwana wa mosimane, mme go se ka ga tla legare lepe mo tlhogong ya gagwe,+ ka gonne ngwana o tla nna Monasirite+ wa Modimo fa a tswa mo sebopelong;+ mme ke ene yo o tla etelelang pele go boloka Iseraele mo seatleng sa Bafilisitia.”+  Foo mosadi a tsamaya mme a raya monna wa gagwe a re: “Go na le monna wa Modimo wa boammaaruri yo o neng a tla kwa go nna, mme ponalo ya gagwe e ne e ntse jaaka ponalo ya moengele wa Modimo wa boammaaruri,+ a boifisa thata.+ Mme ga ke a ka ka mmotsa gore tota o ne a tswa kae, le gone ga a ka a mpolelela leina la gagwe.+  Mme o ne a nthaya a re, ‘Bona! O tla ima, mme ruri o tla belega ngwana wa mosimane.+ Mme jaanong o se ka wa nwa beine kgotsa bojalwa jo bo tagang, le gone o se ka wa ja sepe se se seng phepa, ka gonne ngwana yono o tla nna Monasirite wa Modimo fa a tswa mo sebopelong go fitlha ka letsatsi la go swa ga gagwe.’”+  Mme Manoa a simolola go rapela Jehofa a re: “Tshwarelo Jehofa.+ Monna wa Modimo wa boammaaruri yo o sa tswang go mo romela, tsweetswee mma a tle gape kwa go rona mme a re rute+ se re tshwanetseng go se dira ngwana yo o tla tsholwang.”+  Ka jalo Modimo wa boammaaruri a reetsa lentswe la ga Manoa,+ mme moengele wa Modimo wa boammaaruri a tla gape kwa mosading yono fa a ne a ntse mo tshimong, mme Manoa monna wa gagwe o ne a se na le ene. 10  Ka yone nako eo mosadi a itlhaganela mme a siana a ya go bolelela monna wa gagwe+ mme a mo raya a re: “Bona! Monna yo o neng a tlile kwa go nna letsatsi lele o bonetse mo go nna.”+ 11  Fooo Manoa a nanoga a tsamaya le mosadi wa gagwe mme a tla kwa monneng yono a mo raya a re: “A ke wena monna yo o neng a bua le mosadi yono?”+ mme ene a re: “Ke nna.” 12  Foo Manoa a re: “Jaanong a mafoko a gago a diragale. Mokgwa wa botshelo jwa ngwana yo e tla nna ofe le tiro ya gagwe e tla nna eng?”+ 13  Jalo moengele wa ga Jehofa a raya Manoa a re: “Mosadi o tshwanetse a ithiba mo go tsotlhe tse ke di mo umaketseng.+ 14  Ga a tshwanela go ja sepe fela se se tswang mo mofineng wa beine, mme a a se ka a nwa beine le fa e le bojalwa jo bo tagang,+ mme a a se ka a ja selo sa mofuta le fa e le ofe fela se se seng phepa.+ A a boloke sengwe le sengwe se ke se mo laetseng.”+ 15  Jaanong Manoa a raya moengele wa ga Jehofa a re: “Tsweetswee, mma re go tshwarelele nakonyana mme re baakanyetse potsane fa pele ga gago.”+ 16  Mme moengele wa ga Jehofa a raya Manoa a re: “Fa lo ntshwarelela nakonyana, ga ke na go ja senkgwe sa lona; mme fa lo isetsa Jehofa tshupelo e e fisiwang,+ lo ka e isa.” Gonne Manoa o ne a sa itse gore e ne e le moengele wa ga Jehofa. 17  Foo Manoa a raya moengele wa ga Jehofa a re: “Leina la gago ke mang,+ gore fa lefoko la gago le diragala re kgone go go tlotla?” 18  Le fa go ntse jalo, moengele wa ga Jehofa a mo raya a re: “Tota ke ka ntlha yang fa o botsa leina la me, e le leo le tlotlegang thata?” 19  Mme Manoa a tsaya potsane le tshupelo ya bupi mme a e isetsa Jehofa+ mo lefikeng. Mme O ne a dira sengwe ka tsela e e gakgamatsang fa Manoa le mosadi wa gagwe ba ntse ba lebile. 20  Ka jalo ga diragala ya re fa kgabo ya molelo e tlhatloga mo sebesong e ya ntlheng ya legodimo, foo moengele wa ga Jehofa a tlhatloga mo kgabong ya molelo ya sebeso Manoa le mosadi wa gagwe ba ntse ba lebile.+ Ba akofa ba wela fa fatshe+ ka difatlhego tsa bone. 21  Mme moengele wa ga Jehofa a se ka a tlhola a bonala mo go Manoa le mosadi wa gagwe gape. Ke gone Manoa a neng a itse gore e ne e le moengele wa ga Jehofa.+ 22  Ka gone Manoa a raya mosadi wa gagwe a re: “Ruri re tla swa,+ ka gonne yo re mmoneng ke Modimo.”+ 23  Mme mosadi wa gagwe a mo raya a re: “Fa e le gore Jehofa o ne a natefelelwa ke go re bolaya fela, o ka bo a sa amogela tshupelo e e fisiwang le tshupelo ya bupi go tswa mo seatleng sa rona,+ le gone o ka bo a sa re bontsha dilo tseno tsotlhe, le gone o ka bo a sa re letla gore re utlwe sepe se se tshwanang le seno jaaka gone jaanong.”+ 24  Moragonyana mosadi a belega ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Samesone;+ mme mosimane a nna a gola, mme Jehofa a tswelela pele go mo segofatsa.+ 25  Fa nako e ntse e tsamaya moya wa ga Jehofa+ wa simolola go mo tlhotlheletsa kwa Mahane-dane+ fa gare ga Sora+ le Eshataole.

Dintlha Tse di Kwa Tlase