2 Petere 1:1-21

1  Simone Petere, motlhanka+ e bile e le moaposetoloi wa ga Jesu Keresete, ke kwalela ba ba amogetseng tumelo, ba ba tsewang ba na le tshiamelo e e lekanang le ya rona,+ ka tshiamo+ ya Modimo wa rona le Mmoloki Jesu Keresete:+  E kete lo ka okelediwa bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso+ ka kitso+ e e boammaaruri ka Modimo le ka Jesu Morena wa rona,  e re ka jaana maatla a gagwe a bomodimo a re neile mahala dilo tsotlhe tse di amanang le botshelo+ le boineelo jwa bomodimo,+ ka kitso e e boammaaruri ka ene yo o neng a re bitsa+ ka kgalalelo+ le molemo.  O re neile ditsholofetso+ tsa botlhokwatlhokwa le tse dikgolo thata ka dilo tseno mahala, gore ka tsone lo nne batlhakanedi mo tlholegong+ ya bomodimo,+ ka lo falotse mo go boleng mo go mo lefatsheng mo go bakwang ke keletso e e fekeetsang.  Ee, ka lone lebaka leno, ka go arabela lo tsenya boiteko+ jotlhe ka tlhoafalo, tsenyang mo tumelong ya lona molemo,+ mo molemong wa lona, kitso,+  mo kitsong ya lona boikgapo, mo boikgapong+ jwa lona boitshoko, mo boitshokong jwa lona boineelo jwa bomodimo,  mo boineelong jwa lona jwa bomodimo lorato lwa bokaulengwe, mo loratong lwa lona lwa bokaulengwe lorato.+  Gonne fa dilo tseno di le teng mo go lona di bile di penologa, di tla lo itsa go nna ba ba sa direng kgotsa ba ba sa ungweng+ malebana le kitso e e boammaruri ya Morena wa rona Jesu Keresete.  Gonne fa dilo tseno di se gone mo mothong, o foufetse, o budulaletse lesedi,+ mme o nnile yo o lebalang+ bobe go ntlafadiwa+ ga gagwe mo maleong a gagwe a bogologolo tala. 10  Ka lebaka leno, bakaulengwe, tswelelang lo dira bojotlhe jwa lona gore lo itlhomamisetse go bidiwa+ le go tlhophiwa+ ga lona; gonne fa lo nna lo dira dilo tseno le ka motlha ga lo kitla lo palelwa+ ka gope. 11  Tota e bile, ka tsela eno lo tla newa ka bogolo go tsena+ mo bogosing jo bo sa khutleng+ jwa Morena wa rona le Mmoloki Jesu Keresete.+ 12  Ka lebaka leno ke tla go dira mokgwa go lo gakolola+ ka metlha ka dilo tseno, le mororo lo di itse lo bile lo tlhomame mo boammaaruring jo bo leng mo go lona.+ 13  Mme ke go tsaya go siame, fa fela ke sa ntse ke le mo motlaaganeng+ ono, go lo kurusa e le go lo gakolola, 14  ke itse jaaka ke itse gore go apolwa ga motlaagana wa me go tloga go diragala,+ fela jaaka le Morena wa rona Jesu Keresete a ne a nkaela.+ 15  Jalo le nna ke tla dira bojotlhe jwa me ka nako nngwe le nngwe gore, fa ke sena go tloga,+ lo tle lo kgone go ikumakela dilo tseno. 16  Nnyaa, e ne e se ka go latela dipolelo+ tsa maaka tse di logetsweng maano ka boferefere go bo re ne ra lo tlwaelanya le maatla le go nna gone ga Morena wa rona Jesu Keresete,+ mme e ne e le ka go bo re ne re fetogile basupi ba ba boneng tlotlomalo+ ya gagwe ka matlho. 17  Gonne o ne a amogela tlotlo le kgalalelo+ go tswa kwa Modimong Rara, fa kgalalelo e kgolo e ne e tlisa mafoko a a tshwanang le ano mo go ene: “Yono ke morwaake, moratwa wa me, yo nna ka bonna ke mo amogetseng.”+ 18  Ee, mafoko ano re ne ra a utlwa+ a bolelwa go tswa legodimong fa re ne re na le ene mo thabeng+ e e boitshepo. 19  Ka gone re na le lefoko+ la boporofeti le tlhomamisitswe+ segolo; e bile lo dira sentle go le ela tlhoko jaaka lobone+ lo lo phatsimang mo lefelong le le lefifi, go fitlha letsatsi le tloga le tswa le mphatlalatsane+ a tlhaba, mo dipelong tsa lona. 20  Gonne sa ntlha lo itse seno, gore ga go boporofeti bope jwa Lokwalo jo bo tswang mo phuthololong+ epe ya motho ka boene. 21  Gonne ga go ka nako epe boporofeti bo neng jwa tlisiwa ka thato+ ya motho, mme batho ba ne ba bua se se tswang kwa Modimong+ e re ka ba ne ba tlhotlhelediwa ke moya o o boitshepo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase