2 Johane 1:1-13

1  Monna yo mogolwane, ke kwalela mohumagadi yo o tlhophilweng le bana ba gagwe, ba ke ba ratang eleruri, mme e seng nna ke le nosi, mme le botlhe ba jaanong ba itseng boammaaruri,+  ka ntlha ya boammaaruri jo bo ntseng mo go rona,+ e bile bo tla nna le rona ka bosaengkae.+  Bopelonomi jo bo sa re tshwanelang,+ kutlwelobotlhoko le kagiso go tswa kwa Modimong Rara+ le kwa go Jesu Keresete Morwa wa ga Rara di tla nna le rona, ka boammaaruri le lorato.+  Ke ipela fela thata ka gonne ke fitlhetse bangwe ba bana ba gago ba tsamaya mo boammaaruring,+ fela jaaka re ne ra amogela taelo e tswa kwa go Rara.+  Jalo jaanong ke a go kopa, mohumagadi, ke le motho yo o go kwalelang, e seng taelo e ntšha, mme e le e re nnileng le yone go tloga kwa tshimologong, ya gore re ratane.+  Mme seno ke se lorato lo se rayang,+ gore re tswelele re tsamaya ka fa ditaelong+ tsa gagwe. Taelo ke eno, fela jaaka lo utlwile go tloga kwa tshimologong, gore lo tshwanetse lwa tswelela lo tsamaya mo go yone.+  Gonne batsietsi ba le bantsi ba tswetse mo lefatsheng,+ batho ba ba sa boleleng fa ba dumela gore Jesu Keresete o tla a le mo nameng. Yono ke motsietsi+ le moganetsakeresete.+  Itiseng, gore lo se ka lwa latlhegelwa ke dilo tse re dirileng ka natla go di tlhagisa, mme gore lo bone maduo a a tletseng.+  Mongwe le mongwe yo o itshusumeletsang kwa pele mme a sa nne+ mo thutong ya ga Keresete ga a na Modimo.+ Yo o nnang a le mo thutong eno ke ene yo o nang le Rara mmogo le Morwa.+ 10  Fa mongwe a tla mo go lona mme a sa tlise thuto eno, lo se ka lwa ba lwa mo amogela mo magaeng a lona+ le ka motlha kgotsa lwa mo dumedisa.+ 11  Gonne yo o mo dumedisang ke motlhakanedi mo ditirong tsa gagwe tsa boikepo.+ 12  Le mororo ke na le dilo di le dintsi go di lo kwalela, ga ke eletse go dira jalo ka pampiri le enke, mme ke solofela go tla kwa go lona le go bua le lona re lebane difatlhego, gore boipelo jwa lona+ e nne jo bo tletseng. 13  Bana ba ga monnao, yo o tlhophilweng, ba go romelela ditumediso tsa bone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase