2 Ditiragalo 6:1-42

6  Foo Solomone a re:+ “Jehofa ka boene o rile o ne a tla nna mo letobong le lentshontsho;+  mme fa e le nna, ke go agetse ntlo ya bonno jo bo kwa godimo+ le lefelo le le tlhomameng gore o nne mo go lone ka bosakhutleng.”+  Foo kgosi ya retolola sefatlhego sa yone mme ya simolola go segofatsa+ phuthego yotlhe ya Iseraele, fa phuthego yotlhe ya Iseraele e ne e eme ka dinao.+  Mme ya tswelela ya re: “A go bakwe Jehofa Modimo wa Iseraele,+ yo o buileng ka molomo wa gagwe le Dafide rre+ le yo o diragaditseng+ ka diatla tsa gagwe, a re,  ‘Go tloga mo letsatsing le ke ntshitseng batho ba me kwa lefatsheng la Egepeto ka lone ga ke a tlhopha motse mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele gore ke agele leina+ la me ntlo gore le nne mo go one, e bile ga ke a tlhopha motho gore a nne moeteledipele wa batho ba me ba Iseraele.+  Mme ke tla tlhopha Jerusalema+ gore leina la me le nne kwa go yone, e bile ke tla tlhopha Dafide gore a okamele batho ba me ba Iseraele.’+  Mme pelo ya ga Dafide rre e ne ya rata thata go agela leina la ga Jehofa Modimo wa Iseraele ntlo.+  Mme Jehofa a raya Dafide rre a re, ‘Ka lebaka la gore pelo ya gago e ratile thata go agela leina la me ntlo, o dirile sentle ka gonne pelo ya gago e ne e rata thata.+  Mme fela wena ka bowena ga o na go aga ntlo,+ mme morwao yo o tswang mo lothekeng lwa gago ke ene yo o tla agelang leina la me ntlo.’+ 10  Mme Jehofa o ne a diragatsa lefoko+ la gagwe le a neng a le buile, gore ke tle ke eme mo boemong jwa ga Dafide rre+ mme ke nne mo setulong sa bogosi+ sa Iseraele, fela jaaka Jehofa a ne a buile,+ le gore ke tle ke agele leina la ga Jehofa Modimo wa Iseraele ntlo,+ 11  le gore ke beye Letlole+ gone kwa kgolagano ya ga Jehofa e leng teng e a neng a e dira le bomorwa Iseraele.”+ 12  Mme a ema fa pele ga sebeso sa ga Jehofa fa pele ga phuthego yotlhe ya Iseraele,+ mme jaanong a otlolola magofi.+ 13  (Gonne Solomone o ne a dirile serala+ sa kgotlho mme a se baya fa gare ga kagelelo.+ Boleele jwa sone e ne e le dikubita di le tlhano, mme boatlhamo jwa sone dikubita di le tlhano, bogodimo jwa sone dikubita di le tharo; mme a nna a eme mo godimo ga sone.) Mme a khubama+ ka mangole fa pele ga phuthego yotlhe ya Iseraele a ba a otlololela magofi a gagwe kwa magodimong.+ 14  Mme a re: “Jehofa Modimo wa Iseraele,+ ga go na Modimo yo o tshwanang le wena+ kwa magodimong kgotsa mo lefatsheng, yo o bolokang kgolagano+ le bopelonomi jwa lorato mo batlhankeng ba gago ba ba tsamayang fa pele ga gago ka pelo+ yotlhe ya bone; 15  wena yo o neng wa direla motlhanka wa gago, e bong Dafide rre, se o se mo solofeditseng,+ mo o neng wa dira tsholofetso ka molomo wa gago, mme o e diragaditse ka seatla sa gago jaaka mo letsatsing leno.+ 16  Mme jaanong, wena Jehofa Modimo wa Iseraele, direla motlhanka wa gago Dafide rre se o se mo solofeditseng, o re, ‘Ga go na go kgaolwa monna ope wa gago fa pele ga me gore a se ka a nna mo setulong sa bogosi sa Iseraele,+ fa fela bomorwao+ ba ka tlhokomela tsela ya bone ka go tsamaya mo molaong+ wa me, fela jaaka o tsamaile fa pele ga me.’+ 17  Mme jaanong, wena Jehofa Modimo wa Iseraele,+ a tsholofetso+ ya gago e o e solofeditseng motlhanka wa gago Dafide e nne e e ikanyegang.+ 18  “A mme ruri Modimo o tla nna le batho mo lefatsheng?+ Bona! Legodimo, ee, legodimo la magodimo, lone le ka se go tshole;+ mme a bo ntlo eno e ke e agileng e le nnye jang ne!+ 19  Mme o retologele kwa thapelong ya motlhanka+ wa gago le kwa kopong ya gagwe ya gore a utlwelwe botlhoko,+ wena Jehofa Modimo wa me, ka go reetsa selelo+ sa go kopa ka tlhoafalo le thapelo e motlhanka wa gago a e rapelang fa pele ga gago,+ 20  gore matlho a gago a bulegele+ ntlo eno motshegare le bosigo, kwa lefelong le o neng wa re o tla baya leina+ la gago kwa go lone, ka go reetsa thapelo e motlhanka wa gago a e rapelang mo lefelong+ leno. 21  Mme o reetse dikopo tse di tlhoafetseng tsa motlhanka+ wa gago le tsa batho ba gago ba Iseraele fa ba rapela mo lefelong+ leno, gore wena ka bowena o utlwe o le mo lefelong la gago la bonno, kwa magodimong;+ o utlwe mme o itshwarele.+ 22  “Fa motho a leofela mongwe ka ene+ mme tota a mo hutsa go mo dira gore a lebanwe+ ke phutso, mme a bo a hutsega fa pele ga sebeso sa gago mo ntlong eno,+ 23  foo e kete wena ka bowena o ka utlwa o le kwa magodimong,+ mme o tseye kgato+ o atlhole batlhanka ba gago gore o duele moikepi ka go baya tsela ya gagwe mo tlhogong+ ya gagwe le ka go bolela yo o siameng e le yo o siameng+ ka go mo naya go ya ka tshiamo+ ya gagwe. 24  “Mme fa batho ba gago ba Iseraele ba fenngwa fa pele ga mmaba+ ka ntlha ya gore ba ne ba ntse ba go leofela,+ mme ba boa+ ba baka leina+ la gago ba bo ba rapela+ ba kopa kutlwelobotlhoko fa pele ga gago mo ntlong eno,+ 25  foo e kete o ka utlwa o le kwa magodimong,+ mme o itshwarele+ boleo jwa batho ba gago ba Iseraele o bo o ba busetse+ mo lefatsheng le o neng wa le naya bone le borraabonemogologolwane.+ 26  “Fa magodimo a tswetswe gore go se ka ga nna le pula epe+ ka ntlha ya gore ba ne ba tswelela ba go leofela,+ mme ba rapela mo lefelong+ leno le go baka leina la gago mme ba boa ka morago mo boleong jwa bone ka gonne o ne wa nna wa ba bogisa,+ 27  foo e kete o ka utlwa o le kwa magodimong, mme o itshwarele boleo jwa batlhanka ba gago, le jwa batho ba gago ba Iseraele, ka gonne o ba ruta+ tsela+ e e molemo e ba tshwanetseng go tsamaya mo go yone; mme o tlise pula+ mo lefatsheng la gago le o le neileng batho ba gago gore ba le rue boswa.+ 28  “Fa go ka direga gore go nne le leuba+ mo lefatsheng, fa go ka direga gore go nne le bolwetse jwa leroborobo,+ fa go ka direga gore go nne le mogote+ le mouta,+ tsie+ le mafele;+ fa go ka direga gore baba+ ba bone ba ba dikanyetse mo lefatsheng la dikgoro+ tsa bone—sebetso sa mofuta ope le botlhoko+ jwa mofuta ope— 29  thapelo+ le fa e le efe, kopo le fa e le efe ya go utlwelwa botlhoko+ e e ka nnang ya dirwa ke motho ope kgotsa ke batho botlhe ba gago ba Iseraele,+ ka gonne mongwe le mongwe wa bone a itse sebetso+ sa gagwe le botlhoko jwa gagwe; fa a otlololela ntlo+ eno magofi a gagwe, 30  e kete o ka utlwa o le kwa magodimong, lefelo la gago la bonno,+ mme o itshwarele+ le go naya mongwe le mongwe go ya ka ditsela+ tsotlhe tsa gagwe, ka gonne o itse pelo+ ya gagwe (gonne wena ka bowena o le nosi o itse sentle pelo ya bomorwa batho);+ 31  ka boikaelelo jwa gore ba go boife+ ka go tsamaya mo ditseleng tsa gago malatsi otlhe a ba a tshelang mo godimo ga lefatshe le o le neileng borraaronamogologolwane.+ 32  “Gape le motswakwa yo e seng mongwe wa batho ba gago ba Iseraele+ yo o tswang kwa lefatsheng le le kgakala ka ntlha ya leina+ la gago le legolo le seatla+ sa gago se se nonofileng le lebogo+ la gago le le otlologileng, mme ruri ba tla ba bo ba rapela mo ntlong+ eno, 33  foo e kete o ka reetsa o le kwa magodimong, kwa lefelong la gago le le tlhomameng la bonno,+ mme o dire go ya ka sotlhe se motswakwa a se go biletsang;+ gore ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tle di itse leina+ la gago le go go boifa+ fela jaaka batho ba gago ba Iseraele ba dira, le gore ba itse gore leina la gago le bidiwa mo ntlong eno e ke e agileng.+ 34  “Fa go ka direga gore batho ba gago ba tswe ba ye go lwa+ le baba ba bone ka tsela e o ba romang+ ka yone, mme ba go rapela+ ba lebile ntlheng ya motse ono o o tlhophilweng ke wena le ntlo e ke e agetseng leina+ la gago, 35  o utlwe thapelo ya bone o le kwa magodimong le kopo ya bone ya go utlwelwa botlhoko,+ mme o ba atlholele.+ 36  “Fa go ka direga gore ba go leofele+ (gonne ga go na motho ope yo o sa leofeng),+ o bo o ba tukela bogale le go ba tlogelela mmaba, batshwari ba bone ba bo ba ba isa botshwarwa kwa lefatsheng le le kgakala kgotsa le le gaufi;+ 37  mme ba bo ba itharabologelwa ba le kwa lefatsheng le ba isitsweng botshwarwa kwa go lone, ba bo ba boa ba kopa gore o ba utlwele botlhoko mo lefatsheng le ba leng batshwarwa+ mo go lone, ba re, ‘Re leofile,+ re fositse+ ra ba ra dira ka boikepo’;+ 38  mme ba boela kwa go wena ka pelo+ ya bone yotlhe le ka moya wa bone otlhe mo lefatsheng le ba leng batshwarwa+ ba bao ba neng ba ba isa botshwarwa, mme ba rapela ba lebile ntlheng ya lefatshe la bone le o neng wa le naya borraabonemogologolwane le motse o o tlhophilweng+ ke wena le ntlo e ke e agetseng leina+ la gago; 39  gape o utlwe thapelo ya bone le dikopo tsa bone tsa go ba utlwela botlhoko+ o le kwa magodimong, kwa lefelong la gago le le tlhomameng la bonno,+ mme o ba atlholele+ o bo o itshwarele+ batho ba gago ba ba go leofetseng. 40  “Jaanong wena Modimo wa me, tsweetswee, a matlho+ a gago a bulege le ditsebe+ tsa gago di reetse thapelo e e malebana le lefelo leno. 41  Mme jaanong, a ko o nanoge+ wena Jehofa Modimo, o tsene mo boikhutsong+ jwa gago, wena le Letlole la nonofo+ ya gago. A baperesiti ba gago ka bobone, tlhe Jehofa Modimo, ba apare poloko, mme a batho ba gago ba ba ikanyegang ba ipele mo molemong.+ 42  Ao tlhe Jehofa Modimo, o se ka wa busa sefatlhego sa motlodiwa wa gago.+ A ko o gakologelwe bopelonomi jwa lorato mo go Dafide motlhanka+ wa gago.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase