2 Ditiragalo 4:1-22

4  Foo a dira sebeso sa kgotlho,+ boleele jwa sone e le dikubita di le masome a mabedi, boatlhamo jwa sone e le dikubita di le masome a mabedi, mme bogodimo jwa sone e le dikubita di le lesome.+  Mme a dira lewatle+ le le thetsweng gore le nne dikubita di le lesome go tswa mo losing lo longwe lwa lone go ya losing lo longwe lwa lone, le le kgolokwe go dikologa, mme bogodimo jwa lone e ne e le dikubita di le tlhano, mme go ne go tsaya mogala wa dikubita di le masome a mararo go le dikologa lotlhe.+  Go ne go na le mo go tshwanang le mekgabisa ya sekadigwana+ kafa tlase ga lone mo tikologong ya lone, e le dikologile, e le lesome mo kubiteng nngwe le nngwe, e tswaletse lewatle gotlhe fela.+ Mekgabisa ya sekadigwana e ne e dirile mela e mebedi, e thetswe mo foromong ya lone.  Le ne le eme mo godimo ga dipoo di le lesome le bobedi,+ tse tharo di lebile bokone, tse tharo di lebile bophirima, tse tharo di lebile borwa, le tse tharo di lebile botlhaba; mme lewatle le ne le le fa godimo ga tsone, dikarolo tsa tsone tsotlhe tse di kwa morago di ne di lebile kafa teng.+  Mme bokima jwa lone e ne e le boatlhamo jwa seatla; le losi lwa lone lo ne lo tshwana le losi lwa senwelo, sethunya sa lesoma.+ Jaaka seelo, le ne le ka tshola+ dilekanyo tsa bata+ di le dikete tse tharo.  Mo godimo ga moo, a dira megotšwana e le lesome, a baya e metlhano kafa mojeng le e metlhano kafa molemeng,+ gore go tlhapelwe mo go yone.+ Ba ne ba tsokotsa dilo tse di amanang le tshupelo e e fisiwang+ mo go yone. Mme lewatle e ne e le la baperesiti gore ba tlhape mo go lone.+  Morago ga moo a dira ditlhomo tsa dipone+ tsa gouta, di le lesome tsa tsone tsa polane e e tshwanang,+ mme a di baya mo tempeleng, di le tlhano kafa mojeng le di le tlhano kafa molemeng.+  Go feta moo, a dira ditafole di le lesome, a bo a di emisa mo tempeleng, di le tlhano kafa mojeng le di le tlhano kafa molemeng,+ a ba a dira megopo e le lekgolo ya gouta.  Morago ga moo a dira lolwapa+ lwa baperesiti+ le kagelelo e kgolo+ le dikgoro tsa kagelelo eno, mme a manega dikgoro tsa tsone kgotlho. 10  Mme a baya lewatle kafa letlhakoreng la moja, kafa botlhaba, go ela ntlheng ya borwa.+ 11  La bofelo Hirame a dira dikane+ le digarawe+ le megopo.+ Ka jalo Hirame a fetsa go dira tiro e a neng a e direla Kgosi Solomone mo ntlong ya Modimo wa boammaaruri. 12  Dipilara+ tse pedi le ditlhogo+ tse di kgolokwe tsa dipilara mo godimo ga dipilara tse pedi le matloa+ a mabedi a a neng a bipa ditlhogo tse pedi tse dikgolokwe tsa dipilara tse di neng di le mo godimo ga dipilara 13  le digaranata+ di le makgolo a manè tsa matloa a mabedi, mela e mebedi ya digaranata mo letloweng lengwe le lengwe go bipa ditlhogo tse pedi tse dikgolokwe tsa dipilara tse di neng di le mo godimo ga dipilara,+ 14  le dikolotsana+ di le lesome le megotšwana+ e le lesome mo godimo ga dikolotsana; 15  lewatle+ le le lengwe le dipoo di le lesome le bobedi kafa tlase ga lone,+ 16  le dikane le digarawe+ le diforoko+ le dilwana+ tsotlhe tsa tsone Hirame-abife+ a di direla Kgosi Solomone e le tsa ntlo ya ga Jehofa, tsa kgotlho e e phatsimisitsweng. 17  Kgosi e ne ya di thela mo mmung o mokima fa gare ga Sukothe le Sereda+ mo kgaolong ya Joredane. 18  Ka jalo Solomone a dira dilwana tseno tsotlhe di le dintsi thata, gonne selekanyo sa bokete jwa kgotlho se ne se sa tlhomamisiwe.+ 19  Mme Solomone a dira dilwana+ tsotlhe tse di neng di le mo ntlong ya Modimo wa boammaaruri le sebeso sa gouta+ le ditafole+ di na le senkgwe sa tshupo mo godimo ga tsone, 20  le ditlhomo tsa dipone+ le dipone+ tsa tsone tsa gouta e e itshekileng, gore a di tshube fa pele ga phaposi e e kwa tengteng+ go ya ka molao; 21  le dithunya le dipone le ditimalobone+ tsa gouta, (e ne e le gouta e e itshekileng go gaisa yotlhe,) 22  le ditimamolelo le megopo le dinwelo le ditsholamolelo, tsa gouta e e itshekileng,+ le botseno jwa ntlo,+ dikgoro tsa teng tse di kafa teng tsa Boitshepo jwa Maitshepo le dikgoro+ tsa ntlo ya tempele, tsa gouta.

Dintlha Tse di Kwa Tlase