2 Dikgosi 9:1-37

9  Mme moporofeti Elisha ene, a bitsa mongwe wa bomorwa+ baporofeti mme a mo raya a re: “Gatlha lotheka lwa gago+ mme o tseye kurwana+ eno ya leokwane mo seatleng sa gago o ye kwa Ramothe-gileade.+  Fa o tsena koo, o batle Jehu+ morwa Jehoshafate morwa Nimeshi teng; mme o tsene o mo dire gore a nanoge mo gare ga bomorwarraagwe mme o mo tlise mo ntlwaneng e e kwa tengteng.+  Mme o tseye kurwana ya leokwane o e tshele mo tlhogong ya gagwe+ mme o re, ‘Jehofa o buile jaana: “Ke go tlotsa+ gore o nne kgosi+ ya Iseraele.”’ Mme o bule kgoro o tshabe o se ka wa leta.”  Mme motlhokomedi, motlhokomedi wa moporofeti, a tsena mo tseleng a ya Ramothe-gileade.  E rile a tsena, bona, balaodi ba mophato wa sesole ba ne ba ntse fatshe. Jaanong a re: “Go na le lefoko le ke le go tsholetseng,+ wena molaodi.” Foo Jehu a re: “La ga mang mo go rona rotlhe?” Go tswa foo a re: “La gago, wena molaodi.”  Ka jalo a ema ka dinao a tsena mo ntlong; mme a tshololela leokwane mo tlhogong ya gagwe a mo raya a re: “Jehofa Modimo wa Iseraele o buile jaana, ‘Ke go tlotsa gore o nne kgosi+ ya batho ba ga Jehofa,+ ke gore, ya Iseraele.  Mme o kgemethe ntlo ya ga Ahabe morena wa gago, mme ke tla busolosa+ madi a batlhanka ba me baporofeti le madi a batlhanka botlhe ba ga Jehofa mo seatleng sa ga Jesebele.+  Mme ntlo yotlhe ya ga Ahabe e tshwanetse go nyelela; mme mo go Ahabe+ ke tla kgaola mongwe le mongwe yo o tlhapologelang mo loboteng+ le mongwe le mongwe yo o se nang thuso le yo o se nang mosola+ mo Iseraele.  Mme ke tla dira ntlo ya ga Ahabe gore e nne jaaka ntlo ya ga Jeroboame+ morwa Nebate le jaaka ntlo ya ga Baasha+ morwa Ahija. 10  Mme Jesebele o tla jewa ke dintša+ mo sebateng sa naga kwa Jesereele, mme go tla bo go se na ope yo o tla mo fitlhang.’” Foo a bula kgoro mme a tshaba.+ 11  Fa e le Jehu ene, a tswela kwa batlhankeng ba morena wa gagwe, mme ba simolola go mo raya ba re: “A dilo tsotlhe di tsamaya sentle?+ Ke ka ntlha yang fa monna yono yo o tsenwang+ a ne a tsena kwa go wena?” Mme a ba raya a re: “Lona ka bolona lo itse monna yono le mofuta wa puo ya gagwe.” 12  Mme ba re: “Ke maaka! Re bolelele tsweetswee.” Go tswa foo a re: “O buile le nna jaana le jaana, a re, ‘Jehofa o buile jaana: “Ke go tlotsa gore o nne kgosi ya Iseraele.”’”+ 13  Foo mongwe le mongwe wa bone a itlhaganelela go tsaya seaparo sa gagwe+ le go se baya kafa tlase ga gagwe mo mapalamelelong a a sa apesiwang sepe, mme ba simolola go letsa lonaka+ ba re: “Jehu ke kgosi!”+ 14  Mme Jehu+ morwa Jehoshafate morwa Nimeshi+ a logela Jehorame leano la boferefere.+ Mme ga diragala gore Jehorame a bo a lebeletse kwa Ramothe-gileade,+ a na le Iseraele yotlhe, ka ntlha ya ga Hasaele+ kgosi ya Siria. 15  Moragonyana kgosi Jehorame+ a boela kwa Jesereele+ go ya go fodisiwa dintho tse Basiria ba neng ba di mo ntsha fa a ne a tlhabana le Hasaele kgosi ya Siria.+ Jaanong Jehu a re: “Fa moya wa lona o dumela,+ lo se ka lwa letla ope go falola mo motseng go ya go bega kwa Jesereele.” 16  Mme Jehu a simolola go palama a ya Jesereele; gonne Jehorame o ne a letse teng, mme Ahasia+ kgosi ya Juda o ne a ile go bona Jehorame. 17  Mme molebeledi+ o ne a eme mo godimo ga tora+ kwa Jesereele,+ mme a bona bontsi jo bo boitshegang jwa banna ba ga Jehu fa a ne a tla, mme a akofa a re: “Ke bona bontsi jo bo boitshegang jwa banna.” Foo Jehorame a re: “Tsaya mopalami wa pitse mme o mo rome go ya go ba kgatlhantsha, mme a re, ‘A go na le kagiso?’”+ 18  Ka jalo mopalami wa pitse a ya go mo kgatlhantsha mme a re: “Kgosi e buile jaana, ‘A go na le kagiso?’” Mme Jehu a re: “O dira eng ka ‘kagiso’?+ Mpota kafa morago!” Mme molebeledi+ a tswelela a bega, a re: “Morongwa o fitlhile kwa go bone, mme ga a ise a boe.” 19  Ka jalo a romela mopalami wa bobedi wa pitse, yo e neng ya re a goroga fa go bone a re: “Kgosi e buile jaana, ‘A go na le kagiso?’” Mme Jehu a re: “O dira eng ka ‘kagiso’?+ Mpota kafa morago!” 20  Molebeledi a tswelela a bega, a re: “O fitlhile kwa go bone, mme ga a ise a boe; mme go kgweetsa go tshwana le go kgweetsa ga ga Jehu+ morwa ngwana wa ga Nimeshi;+ gonne o kgweetsa ka botsenwa.”+ 21  Foo Jehorame a re: “Golega!”+ Ka jalo kara ya gagwe ya ntwa ya golegwa mme Jehorame kgosi ya Iseraele le Ahasia+ kgosi ya Juda ba tswa, mongwe le mongwe a le mo kareng ya gagwe ya ntwa. Fa ba ne ba tswelela go ya go kgatlhantsha Jehu, ba mo fitlhela mo sebateng sa naga sa ga Nabothe+ wa Mojesereele. 22  Mme ga diragala gore fela fa Jehorame a bona Jehu, ka yone nako eo a re: “A go na le kagiso, Jehu?” Mme a re: “Go ka nna le kagiso efe+ fa fela go sa ntse go na le dikgokafalo tsa ga Jesebele+ mmago le boloi jwa gagwe+ jo bontsi?” 23  Jehorame a akofa a retologa ka diatla tsa gagwe, gore a tle a tshabe, mme a raya Ahasia a re: “Go na le boferefere,+ Ahasia!” 24  Mme Jehu ene a tsenya bora+ mo seatleng mme a hula Jehorame fa gare ga mabogo, mo motswi o neng wa phunyeletsa pelo ya gagwe, mme a phutlhama mo kareng ya gagwe ya ntwa.+ 25  Jaanong a raya Bidekare mothusi wa modiredimogolo wa gagwe+ a re: “Mo tsholetse; mo latlhele mo sebateng sa naga sa ga Nabothe wa Mojesereele;+ gonne gakologelwa: Nna le wena re ne re palame dikara tsa dipitse fa morago ga ga Ahabe rraagwe, mme Jehofa a ntsha lefoko+ leno kgatlhanong le ene: 26  ‘“Eleruri ke bone madi+ a ga Nabothe le madi a bomorwawe+ maabane,” go bua Jehofa, “mme eleruri ke tla go duela+ mo sebateng seno sa naga,” go bua Jehofa.’ Jaanong, mo tsholetse; mo latlhele mo sebateng sa naga go ya ka lefoko la ga Jehofa.”+ 27  Mme Ahasia+ kgosi ya Juda a bona seno mme a tshaba ka tsela ya ntlo ya tshingwana.+ (Moragonyana Jehu a mo latelela mme a re: “Le ene! Mo kgemetheng!” [Ka jalo ba mo kgemetha] a le mo kareng a tlhatlogela kwa Gure, o o bapileng le Ibeleame.+ Mme a tswelela a tshabela kwa Megido+ mme a swela teng.+ 28  Go tswa foo batlhanka ba gagwe ba mo tsaya ka kara ba mo isa Jerusalema, mme ba mo fitlha mo phupung ya gagwe le borraagwemogologolwane mo Motseng wa ga Dafide.+ 29  Mme e ne e le mo ngwageng wa bolesome le bongwe wa ga Jehorame+ morwa Ahabe fa Ahasia+ a nna kgosi mo Juda.) 30  La bofelo Jehu a tla mo Jesereele,+ mme Jesebele+ a utlwa ka gone. Mme a tshasa+ matlho a gagwe ka mmala o montsho le go dira tlhogo ya gagwe ntle+ mme a leba kwa tlase ka fensetere.+ 31  Mme Jehu a tsena ka kgoro. Jaanong Jesebele a re: “A dilo di tsamaile sentle ka Simeri+ mmolai wa morena wa gagwe?” 32  Foo a tsholeletsa sefatlhego sa gagwe ntlheng ya fensetere mme a re: “Ke mang yo o nang le nna? Ke mang?”+ Ka yone nako eo badiredi+ ba ntlo ya kgosi ba le babedi kgotsa ba le bararo ba leba kwa tlase kwa go ene. 33  Ka jalo a re: “Mo digeng!+” Ba mo diga, mme mangwe a madi a gagwe a kgatšhegela mo loboteng le mo dipitseng; mme jaanong a mo gataka.+ 34  Morago ga moo a tsena mme a ja a bo a nwa go tswa foo a re: “Lona banna, tsweetswee tlhokomelang yo o hutsegileng+ yono lo mo fitlhe, gonne ke morwadia kgosi.”+ 35  Fa ba ne ba ya go mo fitlha, ga ba a fitlhela sepe sa gagwe fa e se fela logata le dinao le magofi a diatla.+ 36  E rile ba boa mme ba mmolelela, a tswelela a re: “Ke lefoko la ga Jehofa le a le buileng ka+ motlhanka wa gagwe Elija wa Motisheba a re, ‘Dintša di tla jela nama ya ga Jesebele mo sebateng sa naga sa Jesereele.+ 37  Mme setopo sa ga Jesebele ruri e tla nna motshotelo+ mo godimo ga naga mo sebateng sa naga sa Jesereele, gore ba se ka ba re: “Yono ke Jesebele.”’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase