2 Dikgosi 6:1-33

6  Mme bomorwa+ baporofeti ba simolola go raya Elisha ba re: “Bona, jaanong! Lefelo+ le re nnang mo go lone fa pele ga gago le re pitlaganetse+ thata.  Tswetswee, re tlogele re tsamaye go ya go fitlha kwa Joredane mme mongwe le mongwe wa rona a itseele mosipuri teng a itirele+ lefelo le a tla nnang mo go lone.” Ka jalo a re: “Tsamayang.”  Mme mongwe a re: “Tsweetswee tla, mme o tsamaye le batlhanka ba gago.” Foo a re: “Nna ka bonna ke tla tsamaya.”  Ka jalo a tsamaya le bone, mme la bofelo ba fitlha mo Joredane mme ba simolola go rema ditlhare.+  Mme ga diragala gore mongwe a bo a rema+ mosipuri wa gagwe, mme tlhogo ya selepe ya wela mo metsing. A simolola go goa a re: “Ijoo, mong wa me,+ gonne se ne se adimilwe!”+  Go tswa foo monna wa Modimo wa boammaaruri a re: “E wetse kae?” Ka jalo a mmontsha lefelo. Ka yone nako eo a kgaola logong a lo latlhela teng mme a dira gore tlhogo ya selepe e kokobale.+  Jaanong a re: “E itsholeletse.” Gone foo a ntsha seatla sa gagwe mme a e tsaya.  Fa e le kgosi ya Siria+ yone, e ne ya lwa le Iseraele. Ka jalo ya gakololana le batlhanka ba yone,+ ya re: “Lo tla thibelela le nna kwa lefelong la bolebelebe.”+  Go tswa foo monna wa Modimo wa boammaaruri+ a romela kwa kgosing ya Iseraele a re: “Itise gore o se ka wa feta mo lefelong le,+ ka gonne Basiria ba fologela teng.”+ 10  Ka jalo kgosi ya Iseraele ya roma kwa lefelong le monna wa Modimo wa boammaaruri a neng a le mmoleletse.+ Mme a mo tlhagisa,+ mme a se ka a ya kwa go lone, e seng gangwe kgotsa gabedi. 11  Ka gone pelo ya kgosi ya Siria ya galefa ka ntlha ya kgang e,+ mme ya bitsa batlhanka ba yone ya ba raya ya re: “A ga lo na go mpolelela gore ke mang mo go ba rona yo o emeng le kgosi ya Iseraele?”+ 12  Foo mongwe wa batlhanka ba gagwe a re: “Ga go na ope, morena wa me kgosi, mme ke moporofeti Elisha+ yo o kwa Iseraele yo o bolelelang+ kgosi ya Iseraele dilo tse o di buang mo phaposing ya gago e e kwa teng ya borobalo.”+ 13  Ka jalo a re: “Lona banna tsamayang lo ye go bona kwa a leng teng, gore ke tle ke rome ke mo tseye.”+ Moragonyana o ne a begelwa, go twe: “Ke yole o kwa Dothane.”+ 14  Ka yone nako eo a romela dipitse le dikara tsa ntwa le mophato o mogolo wa sesole+ teng; mme ba tla bosigo ba dika motse. 15  E rile modiredi+ wa monna wa Modimo wa boammaaruri a tsoga go sa le phakela, mme a tswela kwa ntle, ga bo go na le mophato wa sesole o dikologile motse ka dipitse le dikara tsa ntwa. Motlhokomedi wa gagwe a akofa a mo raya a re: “Ijoo, mong wa me!+ Re tla dirang?” 16  Mme a re: “O se ka wa boifa,+ gonne ba ba nang le rona ba bantsi go feta ba ba nang le bone.”+ 17  Mme Elisha a simolola go rapela+ a re: “Ao tlhe Jehofa, bula matlho a gagwe,+ tsweetswee, gore a bone.” Ka yone nako eo Jehofa a bula matlho a motlhokomedi, mme a bona; mme bona! kgaolo e e dithaba e ne e tletse dipitse le dikara tsa ntwa+ tsa molelo go dikologa Elisha+ gotlhe fela. 18  E rile ba simolola go fologela kwa go ene, Elisha a rapela Jehofa mme a re: “Tsweetswee, itaya setšhaba seno ka bofofu.”+ Ka jalo a ba itaya ka bofofu go ya ka lefoko la ga Elisha. 19  Jaanong Elisha a ba raya a re: “Tsela eno ga se yone, le motse ono ga se one. Ntshalang morago, mme ke lo iseng kwa monneng yo lo mmatlang.” Le fa go ntse jalo a ba isa Samarea.+ 20  Mme ga diragala gore fela fa ba sena go goroga kwa Samarea, foo Elisha a re: “Ao tlhe Jehofa, bula matlho a batho bano gore ba bone.”+ Ka yone nako eo Jehofa a bula matlho a bone, mme ba bona; mme ba ne ba le mo gare ga Samarea. 21  Jaanong kgosi ya Iseraele ya re fela fa e ba bona ya raya Elisha ya re: “A ke ba kgemethe,+ a ke ba kgemethe rra?”+ 22  Mme a re: “O se ka wa ba kgemetha. A ba o ba isitseng botshwarwa ka tšhaka ya gago le ka bora jwa gago ke bone ba o ba kgemethang?+ Baya senkgwe le metsi fa pele ga bone gore ba je ba bo ba nwe+ mme ba ye kwa moreneng wa bone.” 23  Ka jalo a ba direla modiro o mogolo; mme ba simolola go ja le go nwa, mme morago ga moo a ba tsamaisa mme ba ya kwa moreneng wa bone. Mme ditlhopha tsa dirukutlhi+ tsa Basiria ga di a ka tsa tlhola di tla gape mo lefatsheng la Iseraele. 24  Mme morago ga moo ga diragala gore Bene-hadade kgosi ya Siria a phuthe bothibelelo jotlhe jwa gagwe a bo a tlhatloga a ya go dikanyetsa+ Samarea. 25  Fa nako e ntse e tsamaya ga tsoga leuba le legolo mo Samarea,+ mme bona! ba ne ba e dikanyetsa go fitlha tlhogo ya esele+ e ja dipapetla di le masome a le robedi tsa selefera, le selekanyo sa karolo ya senè sa kaba sa boloko jwa leeba+ se ja dipapetla tsa selefera di le tlhano. 26  Mme ga diragala gore fa kgosi ya Iseraele e ne e feta mo godimo ga lobota mosadi mongwe a mo goeletsa, a re: “A ko o boloke, tlhe morena wa me kgosi!”+ 27  Foo a re: “Fa Jehofa a sa go boloke, ke tla go boloka+ go tswa motsweding ofe? a e tla nna go tswa mo seboaneng kgotsa mo segatisetsong sa beine kgotsa sa leokwane?” 28  Mme kgosi ya mo raya ya re: “Mathata ke eng ka wena?” Ka jalo a re: “Mosadi yo o ntheile a re, ‘Tlisa morwao re tle re mo je gompieno, mme re tla ja morwaake ka moso.’+ 29  Ka jalo ra bedisa+ morwaake ra mo ja.+ Go tswa foo mo letsatsing le le latelang ka mo raya ka re, ‘Tlisa morwao re mo je.’ Mme a fitlha morwawe.” 30  Mme ga diragala gore fela fa kgosi e sena go utlwa mafoko a mosadi yono, ya gagoganya+ diaparo tsa yone ka yone nako eo; mme fa e ne e feta mo godimo ga lobota, batho ba bona, mme bona! go ne go na le letsela la kgetsi kafa tlase mo nameng ya yone. 31  Mme a tswelela a re: “E kete Modimo o ka ntirela jalo, wa ba wa oketsa, fa tlhogo ya ga Elisha morwa Shafate e tswelela e le mo go ene gompieno!”+ 32  Mme Elisha o ne a ntse mo ntlong ya gagwe, mme banna ba bagolwane ba ne ba ntse le ene,+ fa a ne a roma monna go tswa fa pele ga gagwe. Pele ga morongwa a ka tsena kwa go ene, enea raya banna ba bagolwane a re: “A lo bone kafa morwa mmolai+ yono a rometseng ka teng gore go tlosiwe tlhogo ya me? Tlhomamisang gore: fela fa morongwa a tla, lo tswale setswalo, mme lo mo pitlaganyetse kwa morago ka setswalo. A modumo+ wa dinao tsa morena wa gagwe ga o kafa morago ga gagwe?” 33  Fa a ne a sa ntse a bua le bone, bona, morongwa a bo a tla kwa go ene, mme kgosi ya re: “Masetlapelo a a tswang kwa go Jehofa+ ke ano. Ke ka ntlha yang fa ke sa ntse ke tshwanetse go letela Jehofa?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase