2 Dikgosi 5:1-27

5  Jaanong Naamane+ mongwe, molaodi wa masole a kgosi ya Siria, o ne a fetogile monna yo mogolo fa pele ga morena wa gagwe mme a tseelwa kwa godimo, ka gonne Jehofa o ne a tliseditse Siria+ poloko ka ene; mme monna yoo o ne a le pelokgale, e le monna yo o thata, le fa gone e le molepero.  Basiria bone, ba ne ba dule jaaka ditlhopha tsa dirukutlhi,+ mme ba isa mosetsanyana+ wa Moiseraele botshwarwa, mme a tla fa pele ga mosadi wa ga Naamane.  Fa nako e ntse e tsamaya a raya mohumagadi+ wa gagwe a re: “Fa fela morena wa me a ne a le fa pele ga moporofeti+ yo o kwa Samarea! Foo o ne a tla fola mo leperong la gagwe.”+  Morago ga moo mongwe a tla a begela morena wa gagwe, a re: “Mosetsana yo o tswang kwa lefatsheng la Iseraele o buile jaana le jaana.”+  Go tswa foo kgosi ya Siria ya re: “Tsamaya! Tla ke romele lekwalo kwa kgosing ya Iseraele.” Ka jalo a tsamaya mme a tsaya mo seatleng sa gagwe+ ditalenta di le lesome tsa selefera le dipapetla tsa gouta+ di le dikete di le thataro le diaparo di le lesome+ tse a tla emisetsang tse dingwe ka tsone.  Mme a tlisa lekwalo+ kwa kgosing ya Iseraele, le re: “Jaanong ka nako e lekwalo leno le tlang kwa go wena, bona, ke romela Naamane motlhanka wa me kwa go wena, gore o mo fodise mo leperong la gagwe.”  Mme ga diragala gore fela fa kgosi ya Iseraele e sena go bala lekwalo, ka yone nako eo ya gagoganya+ diaparo tsa yone mme ya re: “A ke nna Modimo,+ gore ke bolaye le go boloka botshelo?+ Gonne motho yono o romela motho kwa go nna gore ke mo fodise mo leperong la gagwe; tsweetswee, elang tlhoko, mme lo bone kafa a batlang go omana le nna+ ka teng.”  Mme ga diragala gore, fela fa Elisha monna wa Modimo wa boammaaruri a sena go utlwa gore kgosi ya Iseraele e ne e gagogantse diaparo+ tsa yone, a akofa a roma kwa kgosing, a re: “Ke ka ntlha yang fa o ne wa gagoganya diaparo tsa gago? A a tle kwa go nna tsweetswee, gore a tle a itse gore go na le moporofeti mo Iseraele.”+  Ka jalo Naamane a tla ka dipitse tsa gagwe le dikara tsa gagwe tsa ntwa mme a ema fa kgorong ya ntlo ya ga Elisha. 10  Le fa go ntse jalo, Elisha a romela morongwa kwa go ene, a re: “Fa o ya teng, o fitlhe o tlhape+ ga supa+ mo Joredane gore nama ya gago e tle e boele mo go wena;+ mme o nne phepa.” 11  Foo Naamane a galefa+ mme a simolola go tsamaya a re: “Bona, ke ne ke ipoleletse+ ka re, ‘O tla tswela kwa go nna mme eleruri o tla ema a bitse leina la ga Jehofa Modimo wa gagwe mme a ise seatla sa gagwe kwa le kwa mo lefelong leo mme a fodise molepero.’ 12  A Abana le Farepare, dinoka tsa Damaseko,+ ga di botoka go gaisa metsi otlhe a Iseraele? A nka se tlhape mo go tsone mme ka nna phepa?”+ Foo a retologa mme a tsamaya a galefile.+ 13  Jaanong batlhanka ba gagwe ba atamela mme ba bua le ene ba re: “Rra,+ a fa se moporofeti a se buileng le wena e ne e le selo se segolo, a o ne o se kitla o se dira? Ka gone a bo go ntse jalo bogolo jang, e re ka a go reile a re, ‘Tlhapa o nne phepa’?” 14  Foo a fologa a thabuela mo Joredane ga supa go ya ka lefoko la monna wa Modimo wa boammaaruri;+ mme morago ga moo nama ya gagwe ya nna jaaka nama ya mosimanyana+ mme a nna phepa.+ 15  Go tswa foo a boela kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri,+ ene le setlhopha sotlhe sa gagwe, mme a tla a ema fa pele ga gagwe a re: “Bona, jaanong ruri ke a itse gore ga go na Modimo gope mo lefatsheng fa e se fela mo Iseraele.+ Mme jaanong tsweetswee amogela mpho ya tshegofatso+ mo motlhankeng wa gago.” 16  Le fa go ntse jalo, a re: “Jaaka Jehofa yo ke emeng fa pele ga gagwe a tshedile,+ ga ke na go e amogela.”+ Mme a simolola go mo emelela gore a e amogele, mme a nna a gana. 17  La bofelo Naamane a re: “Fa o sa dire jalo, tsweetswee, a motlhanka wa gago a newe lefatshenyana,+ morwalo wa bommoulo ba babedi; ka gonne motlhanka wa gago ga a na go tlhola a isetsa medimo epe e sele tshupelo e e fisiwang kgotsa setlhabelo fa e se Jehofa+ fela. 18  Mo selong seno a Jehofa a itshwarele motlhanka wa gago: Fa morena wa me a tsena mo ntlong ya ga Rimone+ go tla go ikoba teng, mme a itshegeditse+ ka seatla sa me, mme ke tshwanela go ikoba+ kwa ntlong ya ga Rimone, fa ke ikoba kwa ntlong ya ga Rimone e kete Jehofa, tsweetswee, a ka itshwarela motlhanka wa gago mo go seno.”+ 19  Foo a mo raya a re: “Tsamaya ka kagiso.”+ Ka jalo a tswa fa go ene a tsamaya sekgala se seleele thata. 20  Go tswa foo Gehasi+ motlhokomedi wa ga Elisha monna wa Modimo wa boammaaruri+ a re: “Bona, mong wa me o rekegetse Naamane+ Mosiria yono ka go se amogele mo seatleng sa gagwe se a neng a se tlisitse. Jaaka Jehofa a tshedile,+ ke tla sianela kwa go ene mme ke tseye sengwe mo go ene.”+ 21  Mme Gehasi a taboga kafa morago ga ga Naamane. Fa Naamane a bona mongwe a mo sianela, gone fela foo a fologa kara ya gagwe go ya go mo kgatlhantsha mme a re: “A gotlhe go siame?”+ 22  Foo a re: “Gotlhe go siame. Mong wa me+ o nthomile+ a re, ‘Bona! Gone jaanong go tlile makau a mabedi kwa go nna a tswa kwa kgaolong e e dithaba ya Eferaime kwa go bomorwa baporofeti.+ Tsweetswee ba neye talenta ya selefera le diaparo tse ba tla emisetsang tse dingwe+ ka tsone.’” 23  Foo Naamane a re: “Go siame, tsaya ditalenta tse pedi.” Mme a nna a mo emelela+ mme la bofelo a bofa ditalenta tse pedi tsa selefera mo dikgetsing tse pedi, le diaparo di le pedi tse ba tla emisetsang tse dingwe ka tsone, mme a di naya batlhokomedi ba gagwe ba babedi, gore ba di sikare fa pele ga gagwe. 24  E rile a goroga mo Ofele, ka yone nako eo a di tsaya mo seatleng sa bone mme a di baya mo ntlong a bo a tsamaisa banna bao. Ka jalo ba tsamaya. 25  Mme ene a tsena mme a ema fa go mong wa gagwe.+ Jaanong Elisha a mo raya a re: ‘O tswa kae Gehasi?” Mme a re: “Motlhanka wa gago ga a ise a ko a ye gope gotlhelele.”+ 26  Foo a mo raya a re: “A pelo ya me e ne ya se ka ya tsamaya le wena fa monna a ne a retologa gore a fologe kara ya gagwe a tla go go kgatlhantsha? A ke nako ya go amogela selefera kgotsa go amogela diaparo kgotsa dikgwa tsa motlhware kgotsa masimo a mofine kgotsa dinku kgotsa dikgomo kgotsa batlhanka kgotsa malata?+ 27  Ka jalo lepero+ la ga Naamane le tla go ngaparela wena le bana ba gago ka bosakhutleng.”+ Ka yone nako eo a tswa fa pele ga gagwe, e le molepero a le mosweu jaaka kapoko.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase