2 Dikgosi 2:1-25

2  Mme ga diragala gore fa Jehofa a ne a tla tseela Elija+ ka sefefo kwa magodimong,+ Elija le Elisha+ ba tswa kwa Gilegala.+  Mme Elija a raya Elisha a re: “Nna fano, tsweetswee, ka gonne Jehofa ka boene o nthomile go ya go fitlha kwa Bethele.” Mme Elisha a re: “Jaaka Jehofa a tshedile+ le jaaka moya wa gago o tshedile,+ ga ke na go go tlogela.”+ Ka jalo ba fologela kwa Bethele.+  Go tswa foo bomorwa baporofeti+ ba ba neng ba le kwa Bethele ba tswela kwa go Elisha ba mo raya ba re: “A ruri o a itse gore gompieno Jehofa o tlosa mong wa gago mo go nneng tlhogo ya gago?”+ Foo a re: “Le nna ke go itse+ sentle. Didimalang.”  Jaanong Elija a mo raya a re: “Elisha, nna fano tsweetswee ka gonne Jehofa o nthomile kwa Jeriko.”+ Mme a re: “Jaaka Jehofa a tshedile le jaaka moya wa gago o tshedile, ga ke na go go tlogela.” Ka jalo ba tla mo Jeriko.  Go tswa foo bomorwa baporofeti ba ba neng ba le kwa Jeriko ba atamela Elisha ba mo raya ba re: “A ruri o a itse gore gompieno Jehofa o tlosa mong wa gago mo go nneng tlhogo ya gago?” Foo a re: “Le nna ke go itse sentle. Didimalang.”+  Jaanong Elija a mo raya a re: “Tsweetswee nna fano, ka gonne Jehofa o nthomile kwa Joredane.”+ Mme a re: “Jaaka Jehofa a tshedile le jaaka moya wa gago o tshedile, ga ke na go go tlogela.”+ Ka jalo ba tswelela boobabedi.  Mme go ne go na le banna ba le masome a matlhano ba bomorwa baporofeti ba ba neng ba tsamaya ba ya go ema bolebana le bone kgakajana;+ mme fa e le bone boobabedi, ba ema fa Joredane.  Go tswa foo Elija a tsaya seaparo sa gagwe+ se se mo tlhaolang mme a se potoka a itaya metsi, mme ka iketlo a kgaoganela kwa le kwa, mo boobabedi ba neng ba kgabaganya mo mmung o o omileng.+  Mme ga diragala gore fela fa ba sena go kgabaganya Elija a reye Elisha a re: “Kopa se o batlang gore ke se go direle pele ga ke tlosiwa mo go wena.”+ Foo Elisha a re: “Ke kopa gore dikarolo tse pedi+ mo moyeng wa gago+ di tle mo go nna.”+ 10  Foo a re: “O kopile+ selo se se thata. Fa o mpona ke tlosiwa mo go wena, go tla go diragalela ka tsela eo; mme fa o sa mpone, ga go na go direga.” 11  Mme ga diragala gore fa ba ntse ba tsamaya, ba bua ba ntse ba tsamaya, bona! kara ya ntwa+ e e tukang molelo le dipitse tse di tukang molelo, tsa ba kgaoganya boobabedi; mme Elija a tlhatlogela kwa magodimong+ mo sefefong. 12  Nako eo yotlhe Elisha o ne a bona seo, mme o ne a goa a re: “Rra, rra,+ kara ya ntwa ya Iseraele le bapalami ba gagwe ba dipitse!”+ Mme a se ka a tlhola a mmona gape. Ka gone a tshwara diaparo tsa gagwe mme a di gagoganya sebedi.+ 13  Morago ga moo a sela seaparo+ sa ga Elija se se mo tlhaolang se se neng se ole mo go ene, mme a boela morago a ya go ema fa losing lwa Joredane. 14  Go tswa foo a tsaya seaparo sa ga Elija se se mo tlhaolang se se neng se ole mo go ene a itaya metsi+ mme a re: “O kae Jehofa Modimo wa ga Elija, Ene o kae?”+ E rile a itaya metsi, kgabagare a kgaogana ka iketlo a ya kwa le kwa, mme Elisha a kgabaganya. 15  E rile bomorwa baporofeti ba ba neng ba le kwa Jeriko ba mmona a sa le kgakala, ba simolola go re: “Moya+ wa ga Elija o ntse mo go Elisha.” Ka jalo ba tla go mo kgatlhantsha ba mo ikobela+ fa fatshe. 16  Mme ba mo raya ba re: “Bona, jaanong batlhanka ba gago ba na le banna ba le masome a matlhano, batho ba ba pelokgale. Ba lese ba tsamaye tsweetswee, ba ye go batla mong wa gago. E ka nna ya bo e le gore moya+ wa ga Jehofa o mo tsholeditse mme wa mo latlhela mo godimo ga nngwe ya dithaba kgotsa mo go mongwe wa mekgatšha.” Mme a re: “Lo se ka lwa ba roma.” 17  Ba nna ba mo emelela go fitlha a tlhabiwa ke ditlhong, a bo a re: “Romang.” Jaanong ba roma banna ba le masome a matlhano; mme ba nna ba batla malatsi a le mararo, mme ba se ka ba mmona. 18  Fa ba boela kwa go ene, o ne a nna kwa Jeriko.+ Foo a ba raya a re: “A ga ke a lo raya ka re, ‘Lo se ka lwa tsamaya’?” 19  Fa nako e ntse e tsamaya banna ba motse ba raya Elisha ba re: “Bona jaanong, boemo jwa motse bo molemo,+ fela jaaka mong wa me a bona; mme metsi+ one ga a a siama, mme lefatshe le baka go senyegelwa.”+ 20  Foo a re: “Ntlisetsang mogopo o mmotlana o mosha mme lo tsenye letswai mo go one.” Ka jalo ba o mo tlisetsa. 21  Go tswa foo a tswela kwa motsweding wa metsi mme a tshela letswai mo go one+ a bo a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Ke dira metsi ano a a itekanedisang.+ Ga a kitla a tlhola a baka loso kgotsa go senyegelwa gope.’” 22  Mme metsi a tswelela e le a a fodisitsweng go tla go fitlha mo letsatsing leno,+ go ya ka lefoko la ga Elisha le a le buileng. 23  Mme a tlhatloga go tswa koo a ya Bethele.+ Fa a ne a tlhatloga mo tseleng, go ne go na le basimane ba ba botlana+ ba ba neng ba tswa mo motseng mme ba simolola go mo sotla+ mme ba nna ba mo raya ba re: “Tlhatloga, wena yo o lefatla!+ Tlhatloga, wena yo o lefatla!” 24  La bofelo a retologa mme a ba bona a bo a ba hutsa+ mo leineng la ga Jehofa. Foo dibera tse pedi tse di namagadi+ tsa tswa mo sekgweng tsa gagoganya bana ba le masome a manè le bobedi+ mo go bone. 25  Mme a nna a tsamaya go tswa koo a ya Thabeng ya Karemele,+ mme go tswa koo a boela Samarea.

Dintlha Tse di Kwa Tlase