2 Dikgosi 19:1-37

19  Mme ga diragala gore fela fa Kgosi Hesekia+ a utlwa, ka yone nako eo a gagoganya diaparo+ tsa gagwe a ipipa ka letsela la kgetsi+ mme a tsena mo ntlong ya ga Jehofa.+  Mo godimo ga moo, a roma Eliakime,+ yo o neng a okametse ba ntlo, le Shebenahe+ mokwaledi le banna ba bagolwane ba baperesiti ba ipipile ka letsela la kgetsi kwa go moporofeti Isaia+ morwa Amosi.+  Mme ba mo raya ba re: “Hesekia o buile jaana, ‘Letsatsi leno ke letsatsi la matshwenyego+ le la kgalemo+ le la go tlhoka maitseo ga tshotlo;+ gonne barwa ba fitlhile fa molomong wa sebopelo,+ me ga go na maatla a go belega.+  Gongwe Jehofa Modimo wa gago o tla utlwa+ mafoko otlhe a ga Rabeshake, yo morena wa gagwe kgosi ya Asiria a mo romileng go ya go kgoba+ Modimo o o tshelang, mme o tla mo sekisa ka ntlha ya mafoko a Jehofa Modimo wa gago a a utlwileng.+ Mme o rapelele+ masalela+ a a tla fitlhelwang.’”  Ka jalo batlhanka ba ga Kgosi Hesekia ba tsena kwa go Isaia.+  Go tswa foo Isaia a ba raya a re: “Lo reye morena wa lona lo re, ‘Jehofa o buile jaana:+ “O se ka wa boifa+ ka ntlha ya mafoko a o a utlwileng a batlhokomedi ba kgosi ya Asiria ba a buileng ka nna ka go kgoba.+  Bona, ke tsenya moya+ mo go ene, mme o tla utlwa pego+ mme a bo a boela kwa lefatsheng la gagwe; mme eleruri ke tla dira gore a we ka tšhaka mo lefatsheng la gagwe.”’”+  Morago ga moo Rabeshake+ a boa mme a fitlhela kgosi ya Asiria e tlhabana le Libena;+ gonne o ne a utlwile gore o ne a dule kwa Lakishe.+  O ne a utlwa go buiwa jaana malebana le Tirehaka kgosi ya Ethiopia go twe: “Bona, o dule go tla go tlhabana le wena.” Ka jalo a romela barongwa+ gape kwa go Hesekia, a re: 10  “Lo reye Hesekia kgosi ya Juda lo re, ‘O se ka wa letla Modimo wa gago yo o mo ikanyang gore a go tsietse,+ a re: “Jerusalema+ ga a na go tsenngwa mo seatleng sa kgosi ya Asiria.”+ 11  Bona! Wena ka bowena o utlwile se dikgosi tsa Asiria di se dirileng mafatshe otlhe ka go a neelela tshenyego;+ a mme wena o tla gololwa?+ 12  A medimo+ ya ditšhaba tse borremogologolwane ba di sentseng e ba golotse, le eleng Gosane+ le Harana+ le Resife le bomorwa Edene+ ba ba neng ba le kwa Tele-asare?+ 13  E kae—kgosi ya Hamathe+ le kgosi ya Arepade+ le kgosi ya metse ya Sefarefaime, Hena le Ifaha?’”+ 14  Go tswa foo Hesekia a tsaya lekwalo mo seatleng sa barongwa a le bala,+ mme morago ga moo Hesekia a tlhatlogela kwa ntlong ya ga Jehofa a le tsharolola fa pele ga ga Jehofa.+ 15  Mme Hesekia a simolola go rapela+ fa pele ga ga Jehofa a re: “Ao Jehofa Modimo wa Iseraele,+ yo o ntseng mo ditšherubeng,+ wena o le nosi o Modimo wa boammaaruri wa magosi otlhe+ a lefatshe.+ Wena ka bowena o dirile magodimo+ le lefatshe.+ 16  Sekega tsebe ya gago, tlhe Jehofa, o utlwe. + Bula matlho a gago, + tlhe Jehofa, o bone, mme o utlwe mafoko a ga Senakaribe a a a rometseng gore a kgobe+ Modimo yo o tshelang. 17  Gone ke boammaaruri Jehofa, gore dikgosi tsa Asiria di swafaditse ditšhaba le lefatshe la tsone.+ 18  Mme di tsentse medimo ya tsone mo molelong ka gonne e ne e se medimo,+ mme e le tiro ya diatla tsa motho,+ logong le leje; mme tsa e senya. 19  Mme jaanong, tlhe Jehofa Modimo+ wa rona, re boloke,+ tsweetswee, mo seatleng sa gagwe, gore magosi otlhe a lefatshe a tle a itse gore wena, Jehofa, o Modimo o le nosi.”+ 20  Mme Isaia morwa Amosi a roma kwa go Hesekia, a re: “Jehofa Modimo wa Iseraele o buile jaana,+ ‘Thapelo+ e o e nthapetseng malebana le Senakeribe kgosi ya Asiria ke e utlwile.+ 21  Jehofa o buile lefoko leno kgatlhanong le ene:“Kgarebane ya Siona e go nyaditse,+ e go sotlile.+Morwadia Jerusalema+ o thukuthile tlhogo+ kafa morago ga gago. 22  O kgobile mang le go mmua+ ka go mo kgoba?+Gape o tsholeditse lentswe la gago+ kgatlhanong le mangWa ba wa tsholeletsa matlho a gago kwa godimo+ kgatlhanong le ene?Ke kgatlhanong le Moitshepi wa Iseraele!+ 23  O kgobile Jehofa ka barongwa ba gago+ mme wa re,+‘Ka bontsintsi jwa dikara tsa me tsa ntwa nna ka bonna+Ruri ke tla tlhatloga bogodimo jwa dikgaolo+ tse di dithaba,Dikarolo tse di kgakala thata tsa Lebanona;+Mme ke tla kgaola masedara+ a yone a a kwa godimo, ditlhare tsa yone tse di di gaisang tsotlhe tsa mofira.+Mme ke tla tsena mo lefelong la yone la bofelo la bonno, sekgwa sa tshingwana ya yone ya maungo.+ 24  Nna ka bonna ruri ke tla epa mme ke nwe metsi a sele,Gape ke tla kgadisa mesele yotlhe ya Nile ya Egepeto+ ka dipato tsa dinao tsa me.’ 25  A ga o a utlwa?+ Go tswa metlheng ya bogologolo ke se ke tla se dirang.+Ke e bopile mo metlheng e e fetileng.+Jaanong ke tla e tlisa.+Mme tiro ya gago e tla nna go dira gore metse e e sireletsegileng e kgakgabale jaaka mekoa ya marope.+ 26  Mme banni ba yone ba tla nna diatla di bokoa;+Ba tla tshoga gape ba tla tlhabiwa ke ditlhong.+Ba tla nna jaaka dimela tsa naga le tlhaga e tala e e nana,+Bojang jwa marulelo,+ fa bo fisiwa ke phefo ya botlhaba.+ 27  Mme go nna ga gago o didimetse le go tswa ga gago+ le go tsena ga gago ke go itse sentle,+Le go nkgalefela ga gago,+ 28  Ka gonne go nkgalefela ga gago+ le go kurutla ga gago go tlile mo ditsebeng tsa me.+Mme ruri ke tla tsenya sekgoge sa me mo nkong ya gago le tomo ya me fa gare ga dipounama tsa gago,+Mme ruri ke tla go busetsa morago ka tsela e o tlileng ka yone.”+ 29  “‘Mme seno e tla nna sesupo sa gago:+ Mo ngwageng ono go tla jewa mo go medileng mo ditlhakeng tse di tshologileng,+ mme mo ngwageng wa bobedi dijo tsa ditlhaka tse di ijetseng; mme mo ngwageng wa boraro lo jale peo,+ mme lo robe lo bo lo jale masimo a mofine lo je maungo a one. + 30  Mme ba ba falolang ba ntlo ya Juda, ba ba setseng,+ ba tla mela medi go ya kwa tlase mme ba ntshetse maungo kwa godimo.+ 31  Gonne masalela a tla tswa+ mo Jerusalema, le ba ba falolang kwa Thabeng ya Siona.+ Tlhoafalo+ ya ga Jehofa wa masomosomo e tla dira seno. 32  “‘Ke gone ka moo Jehofa a buileng jaana malebana le kgosi ya Asiria:+ “Ga a na go tsena mo motseng ono+ le fa e le go hulela motswi+ teng le fa e le go lebana le one ka thebe le fa e le go tlhoma lorako lwa phemelo+ kgatlhanong le one. 33  O tla boa ka tsela e a tlileng ka yone, mme ga a na go tla mo motseng ono, go bua Jehofa.+ 34  Mme eleruri ke tla femela+ motse ono gore ke o boloke ka ntlha ya me+ le ka ntlha ya ga Dafide motlhanka wa me.”’”+ 35  Mme ga diragala mo bosigong joo gore moengele wa ga Jehofa a tswe a ye go kgemetha ba le dikete di le lekgolo le masome a robabobedi le botlhano mo bothibelelong+ jwa Baasiria.+ E rile batho ba tsoga go sa le phakela, bona, botlhe ya bo e le ditopo tse di suleng.+ 36  Ka jalo Senakeribe+ kgosi ya Asiria a tswa a tsamaya mme a boa,+ mme a nna kwa Ninife.+ 37  Mme ga diragala gore jaaka a ne a ikoba kwa ntlong ya ga Niseroke+ modimo wa gagwe,+ Aderameleke le Sharesere, bomorwawe, ba mo tlhaba ka tšhaka,+ mme ba tshabela kwa lefatsheng la Ararata.+ Mme Esare-hadone+ morwawe a simolola go busa mo boemong jwa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase