2 Dikgosi 10:1-36

10  Jaanong Ahabe o ne a na le barwa ba le masome a supa+ mo Samarea.+ Ka jalo Jehu a kwala makwalo mme a a romela kwa Samarea kwa dikgosaneng+ tsa Jesereele, banna ba bagolwane+ le batlhokomedi ba ga Ahabe a re:  “Jaanong ka nako e lekwalo leno le fitlhang kwa go lona ka yone lo na le bomorwa morena wa lona, gape lo na le dikara tsa ntwa le dipitse+ le motse o o sireletsegileng le dibetsa.  Mme lo bone gore ke ofe yo o ba gaisang botlhe le yo o thokgameng go ba gaisa botlhe mo go bomorwa morena wa lona mme lo mmeye mo setulong sa bogosi sa ga rraagwe.+ Go tswa foo lo lwele ntlo ya morena wa lona.”  Mme ba boifa thata ba bo ba simolola go re: “Bonang! Dikgosi tse pedi+ ga di a ema fa pele ga gagwe, mme rona re tla ema jang?”+  Ka gone yo o neng a okametse ntlo le yo o neng a okametse motse le banna ba bagolwane le batlhokomedi+ ba roma kwa go Jehu, ba re: “Re batlhanka ba gago, mme re tla dira sengwe le sengwe se o se re bolelelang. Ga re na go dira ope kgosi. Dira se se molemo mo matlhong a gago.”  Foo a ba kwalela lekwalo la bobedi a re: “Fa lo le ba me, mme lo utlwa lentswe la me,+ tsayang ditlhogo tsa banna ba e leng bomorwa+ morena wa lona mme lo tle kwa go nna ka moso ka nako eno mo Jesereele.”+ Jaanong bomorwa kgosi, banna ba le masome a supa, ba ne ba na le banna ba ba tlhomologileng ba motse ba ba neng ba ba godisa.  Mme ga diragala gore fela fa lekwalo le sena go tla kwa go bone, ba tsaya bomorwa kgosi ba ba bolaya setlhogo, banna ba le masome a supa,+ mme morago ga moo ba tsenya ditlhogo tsa bone mo dirotong mme ba di romela kwa go ene kwa Jesereele.  Go tswa foo morongwa+ a tsena a mmolelela, a re: “Ba tlisitse ditlhogo+ tsa bomorwa kgosi.” Ka jalo a re: “Di beyeng ka mekoa e mebedi kwa botsenong jwa kgoro go fitlha mo mosong.”+  Mme ga diragala gore mo mosong a tswe. Mme a ema fela a raya batho botlhe a re: “Lona lo siame.+ Bonang, nna ke logetse morena wa me leano la boferefere,+ mme ka mmolaya;+ mme ke mang yo o kgemethileng bano botlhe? 10  Itseng, he, gore ga go na lefoko lepe la ga Jehofa le le tla welang fa fatshe+ le sa diragadiwa le Jehofa a le buileng kgatlhanong le ntlo ya ga Ahabe;+ mme Jehofa ka boene o dirile se a se buileng ka motlhanka wa gagwe Elija.”+ 11  Mo godimo ga moo, Jehu a kgemetha botlhe ba ba neng ba setse ba ntlo ya ga Ahabe mo Jesereele le banna botlhe ba gagwe ba ba tlhomologileng+ le batho ba a tlwaelaneng le bone le baperesiti+ ba gagwe, go fitlha a sa tlogela mofalodi ope wa gagwe.+ 12  Mme a nanoga a tsena, go tswa foo a tsena mo tseleng go ya Samarea. Ntlo e badisa ba bofelang mo go yone e ne e le mo tseleng. 13  Mme Jehu a kopana le bomorwarraagwe+ Ahasia+ kgosi ya Juda. E rile a ba raya a re, “Lo bomang?” ba re: “Re bomorwarraagwe Ahasia, mme re mo tseleng go ya go botsa gore a gotlhe go siame ka bomorwa kgosi le bomorwa mohumagadi.” 14  Ka yone nako eo a re: “Ba tshwareng ba tshela,+ lona banna!” Ka jalo ba ba tshwara ba tshela mme ba ba bolaya setlhogo kwa mogobeng wa ntlo e go bofelwang kwa go yone, banna ba le masome a manè le bobedi, mme a se ka a tlogela le fa e le a le mongwe wa bone.+ 15  Fa a ne a tswa koo a kopana le Jehonadabe+ morwa Rekabe+ a tla go mo kgatlhantsha. E rile a mo segofatsa,+ a mo raya a re: “A pelo ya gago e thokgame le nna, fela jaaka pelo ya me e thokgame le pelo ya gago?”+ Foo Jehonadabe a re: “Ee.” “Fa e ntse jalo, nneye seatla sa gago.” Ka jalo a mo naya seatla sa gagwe. Foo a dira gore a palame mo kareng le ene.+ 16  Go tswa foo a re: “Tsamaya le nna mme o bone kafa ke sa letleng ka gone gore Jehofa a pataganngwe le ope.”+ Mme ba dira gore a tswelele a palame le ene mo kareng ya gagwe ya ntwa. 17  La bofelo a tla mo Samarea. Jaanong a kgemetha botlhe ba ba neng ba setse ba ga Ahabe mo Samarea, go fitlha a ba nyeleditse,+ go ya ka lefoko la ga Jehofa le a neng a le buile le Elija.+ 18  Mo godimo ga moo, Jehu a phutha batho botlhe mme a ba raya a re: “Ahabe, mo letlhakoreng le lengwe, o ne a obamela Baale go le gonnye.+ Jehu, mo letlhakoreng le lengwe, o tla mo obamela go le gogolo fela thata. 19  Ka jalo biletsang baporofeti botlhe+ ba ga Baale, baobamedi botlhe+ ba gagwe le baperesiti botlhe+ ba gagwe kwa go nna. Lo se ka lwa letla gore go tlhokege ope, ka gonne ke na le setlhabelo se segolo se ke se direlang Baale. Mongwe le mongwe yo o tla tlhokegang ga a na go tswelela a tshela.” Fa e le Jehu ene, a dira ka bonweenwee,+ ka boikaelelo jwa go senya baobamedi ba ga Baale. 20  Mme Jehu a tswelela a re: “Itshepisetseng Baale kopano e e masisi.” Ka jalo ba e bolela. 21  Morago ga moo Jehu a roma mo Iseraele yotlhe,+ mme baobamedi botlhe ba ga Baale ba tla. Mme go ne go se na le fa e le a le mongwe wa bone yo o setseng yo o neng a se ka a tsena. Mme ba nna ba tsena mo ntlong ya ga Baale,+ mme ntlo ya ga Baale ya tlala go tswa letlhakoreng le lengwe go ya go le lengwe. 22  Jaanong a raya yo o neng a okametse raka ya diaparo a re: “Ntshetsa baobamedi botlhe ba ga Baale diaparo.” Ka jalo a ba ntshetsa diaparo. 23  Go tswa foo Jehu a tsena le Jehonadabe+ morwa Rekabe mo ntlong ya ga Baale. Jaanong a raya baobamedi ba ga Baale a re: “Batlang ka kelotlhoko mme lo boneng gore ga go na baobamedi bape ba ga Jehofa ba ba nang le lona fano, mme e nne baobamedi ba ga Baale fela.”+ 24  La bofelo ba tsena ba tla go isa ditlhabelo le ditshupelo tse di fisiwang, mme Jehu ene a tlhoma banna ba le masome a robabobedi kwa ntle mo taolong ya gagwe mme a re: “Fa e le monna yo o falolang mo banneng ba ke ba tsenyang mo diatleng tsa lona, moya wa yo mongwe o tla tswela moya+ wa yo mongwe.” 25  Mme ga diragala gore fe la fa a fetsa go isa tshupelo e e fisiwang, Jehu ka yone nako eo a raya batabogi a re: “Tsenang, ba kgemetheng! Lo se ka lwa letla le fa e le a le mongwe go tswa.”+ Mme batabogi le bathusi ba modiredimogolo+ ba simolola go ba kgemetha ka bogale jwa tšhaka mme ba ba latlhela kwa ntle, mme ba nna ba ya ba bo ba fitlha kwa motseng wa ntlo ya ga Baale. 26  Go tswa foo ba ntsha dipilara tse di boitshepo+ tsa ntlo ya ga Baale mme ba fisa+ nngwe le nngwe ya tsone. 27  Mo godimo ga moo, ba rutla pilara e e boitshepo ya ga Baale+ ba bo ba rutla ntlo ya ga Baale,+ mme ba e beela kwa thoko jaaka ntlo ya boithomelo+ go tla go fitlha mo letsatsing leno. 28  Ka jalo Jehu a nyeletsa Baale mo Iseraele. 29  E ne e le fela maleo a ga Jeroboame+ morwa Nebate, a a neng a leofisa Iseraele+ ka one, a Jehu a neng a se ka a fapoga mo go a saleng morago, ke gore, dinamane tsa gouta+ tse nngwe ya tsone e neng e le kwa Bethele mme e nngwe e le kwa Dana.+ 30  Ka gone Jehofa a raya Jehu a re: “Ka lebaka la gore o dirile sentle ka go dira se se siameng mo matlhong a me,+ gape o diretse ntlo ya ga Ahabe+ go ya ka sotlhe se se neng se le mo pelong ya me, barwa go ya kwa kokomaneng ya bonè ba tla nna mo boemong jwa gago mo setulong sa bogosi sa Iseraele.”+ 31  Mme Jehu ga a ka a tlhokomela go tsamaya mo molaong wa ga Jehofa Modimo wa Iseraele ka pelo ya gagwe+ yotlhe. O ne a se ka a fapoga mo maleong a ga Jeroboame a a neng a leofisa Iseraele+ ka one. 32  Mo metlheng eo Jehofa a simolola go kgaola Iseraele ka bonya ka bonya; mme Hasaele+ a nna a ba kgemetha mo karolong yotlhe ya naga ya Iseraele, 33  go tswa Joredane go ya ntlheng ya botlhabatsatsi, lefatshe lotlhe la Gileade,+ Bagada+ le Barubene+ le Bamanase,+ go tswa Aroere, o o leng fa mokgatšheng o o phothoselang wa Arenone, le eleng Gileade le Bashana.+ 34  Mme ditiragalo tse dingwe tsotlhe tsa ga Jehu le sotlhe se a se dirileng le thata yotlhe ya gagwe, a ga di a kwalwa mo bukeng+ ya ditiragalo tsa metlha ya dikgosi tsa Iseraele? 35  La bofelo Jehu a lala le borraagwemogologolwane,+ mme ba mo fitlha kwa Samarea; mme Jehoahase+ morwawe a simolola go busa mo boemong jwa gagwe. 36  Mme malatsi a Jehu a neng a busitse Iseraele ka one e ne e le dingwaga di le masome a mabedi le borobedi mo Samarea.

Dintlha Tse di Kwa Tlase