2 Bathesalonika 3:1-18

3  La bofelo, bakaulengwe, tswelelang lo re+ rapelela, gore lefoko la ga Jehofa+ le nne le tsamaye ka bofefo+ le bile le galalediwa fela jaaka tota e bile le ntse mo go lona;  le gore re gololwe mo bathong+ ba ba gobatsang le ba ba boikepo, gonne tumelo ga se selo se batho botlhe+ ba nang le sone.  Mme Morena o a ikanyega, e bile o tla lo nitamisa a bo a lo boloke mo go yo o boikepo.+  Mo godimo ga moo, re na le tshepo+ mo Moreneng ka ga lona, gore lo dira dilo tse re di laelang+ e bile lo tla tswelela lo di dira.  E kete Morena a ka tswelela a kaela dipelo tsa lona ka katlego kwa loratong lwa Modimo le kwa boitshokong+ ka ntlha ya ga Keresete.  Jaanong re lo naya ditaelo,+ bakaulengwe, ka leina la Morena Jesu Keresete, gore lo tswe+ mo mokaulengweng mongwe le mongwe yo o tsamayang ka go sa dire dilo ka thulaganyo+ mme e se go ya ka ngwao e lo e amogetseng mo go rona.+  Gonne lona ka bolona lo itse tsela e lo tshwanetseng lwa re+ etsa ka yone, ka gonne ga re a ka ra itshwara ka go tlhoka thulaganyo mo go lona+  le gone ga re a ka ra ja dijo tse di tswang mo go ope mahala.+ Phapaanong le seo, re ne re dira ka natla le ka go fufulelwa+ bosigo le motshegare gore re se ka ra rwesa ope wa lona+ mokgweleo wa ditshenyegelo tse dintsi.  E se gore ga re na taolo,+ mme e le gore re tle re itlhagise re le sekao mo go lona+ gore lo re etse. 10  Tota e bile gape, fa re ne re na le lona, re ne re tle re lo neye taelo+ eno: “Fa motho ope a sa batle go dira, lo se ka lwa mo letla go ja.”+ 11  Gonne re utlwalela gore bangwe ba tsamaya ka go sa dire dilo ka thulaganyo+ mo go lona, ba sa dire gotlhelele mme ba itsenyatsenya mo dilong tse di sa ba+ ameng. 12  Re naya batho ba ba ntseng jalo taelo le thotloetso mo Moreneng Jesu Keresete gore ba dire ka tidimalo ba je dijo tse bone ka bobone ba di diretseng.+ 13  Mme lona, bakaulengwe, lo se ka lwa lesa go dira se se siameng.+ 14  Mme fa mongwe a sa utlwe lefoko+ la rona le le tlang ka lekwalo leno, nnang lo mo tshwaile+ lo tlogele go tlwaelana le ene,+ gore a tle a tlhabiwe ke ditlhong.+ 15  Mme le fa go ntse jalo lo se ka lwa mo tsaya jaaka mmaba, mme lo tswelele lo mo tlhagisa+ jaaka mokaulengwe. 16  Jaanong e kete Morena wa kagiso ka boene o ka lo naya kagiso ka metlha ka tsela+ nngwe le nngwe. Morena a nne le lona lotlhe. 17  Tumediso ya me ke eno, ya ga Paulo, ka seatla+ sa me, se e leng sesupo mo lekwalong lengwe le lengwe; eno ke tsela e ke kwalang ka yone. 18  Bopelonomi+ jo bo sa re tshwanelang jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona lotlhe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase