2 Bathesalonika 1:1-12

1  Paulo le Silefano le Timotheo+ re kwalela phuthego ya Bathesalonika e e seoposengwe le Modimo Rraarona le Morena Jesu Keresete:  E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso tse di tswang kwa Modimong Rara le Morena Jesu Keresete.+  Re patelesega go leboga Modimo ka metlha kaga lona,+ bakaulengwe, jaaka go tshwanela, ka gonne tumelo ya lona e gola+ go fetelela le lorato lwa mongwe le mongwe wa lona le lwa lona lotlhe lo oketsega mongwe go yo mongwe.+  Ka ntlha ya moo rona ka borona re ipela+ ka lona mo diphuthegong tsa Modimo ka ntlha ya boitshoko jwa lona le tumelo mo dipogisong tsotlhe tsa lona le dipitlagano tse lo di itshokelang.+  Seno ke bosupi jwa katlholo e e siameng ya Modimo,+ e e isang kwa go reng lo kaiwe lo tshwanela bogosi jwa Modimo,+ jo eleruri lo bogang+ ka ntlha ya jone.  Seno se kopanyeletsa le gore go siame mo Modimong go duela ka pitlagano ba ba lo+ pitlaganyang,  mme, lona ba lo bogang pitlagano, go lo duela ka go lo golola mmogo le rona fa Morena Jesu a senolwa+ go tswa legodimong a na le baengele+ ba gagwe ba ba maatla  mo molelong o o tutumang, jaaka a tlisa pusoloso+ mo go ba ba sa itseng Modimo+ le ba ba sa reetseng+ dikgang tse di molemo kaga Morena wa rona Jesu.  Bone bano ba tla tlelwa ke kotlhao ya katlholo ya tshenyego ya bosakhutleng+ e e tswang fa pele ga Morena e bile e tswa mo kgalalelong ya nonofo+ ya gagwe, 10  ka nako e a tlang go galalediwa malebana le baitshepi+ ba gagwe le go lejwa ka kgakgamalo mo letsatsing leo malebana le botlhe ba ba neng ba supa tumelo, ka gonne bosupi jo re neng ra bo naya bo ne jwa kopana le tumelo mo go lona. 11  Ka ntlha ya sone seo eleruri re lo rapelela ka metlha, gore Modimo wa rona a lo kaye lo tshwanela pitso+ ya gagwe a bo a dire ka botlalo gotlhe mo a go ratang ga molemo le tiro ya tumelo ka maatla; 12  gore leina la Morena wa rona Jesu le galalediwe mo go lona,+ lo le seoposengwe+ le ene, tumalanong le bopelonomi+ jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo wa rona le jwa Morena Jesu Keresete.

Dintlha Tse di Kwa Tlase