2 Bakorintha 7:1-16

7  Jalo, e re ka re na le ditsholofetso tseno,+ baratwa, a re intlafatseng+ leswe lengwe le lengwe la nama le moya,+ re itekanedisa boitshepo mo go boifeng Modimo.+  Re amogeleng.+ Ga re a fosetsa ope, ga re a senya ope, ga re a bapala sepe ka tsela e e sa tshwanelang mo go ope.+  Ga ke bue seno go lo bona molato. Gonne ke buile gale ka re mo dipelong tsa rona ke lona go swa le go tshela le rona.+  Ke na le kgololesego e kgolo ya go bua mo go lona. Ke ipelafatsa thata ka lona.+ Ke tletse ka kgomotso,+ ke penologa ka boipelo mo dipogisegong tsotlhe tsa rona.+  Tota e bile, e rile re goroga mo Makedonia,+ nama ya rona e ne ya se ka ya gololesega,+ mme re ne ra tswelela re bogisega+ ka mokgwa mongwe le mongwe—go ne go na le dintwa kafa ntle, dipoifo mo teng.  Le fa go ntse jalo Modimo, yo o gomotsang+ ba ba sulafetseng pelo, o ne a re gomotsa ka go nna gone ga ga Tito;  le fa go ntse jalo e seng ka go nna gone ga gagwe go le gosi, mme le ka kgomotso e a neng a gomoditswe ka yone ka ntlha ya lona, jaaka a ne a re tlisetsa pego+ gape ka ga go ntlhologelelwa ga lona, go nkhutsafalela ga lona, go tlhoafala ga lona ka nna; mo ke neng ka ba ka ipela thata.  Ka gone le fa ke ne ka lo utlwisa botlhoko ka lekwalo la me,+ ga ke ikwatlhae. Le fa pele ke ne ka ikwatlhaya, (ke a bona gore lekwalo leo le ne la lo utlwisa botlhoko, le fa e ne e le ka lobakanyana,)  jaanong ke a ipela, e seng ka gonne lo ne lwa utlwa botlhoko fela, mme ka gonne lo ne lwa utlwa botlhoko mo lo neng lwa ikwatlhaya;+ gonne lo ne lwa utlwa botlhoko ka tsela ya bomodimo,+ gore lo tle lo se ka lwa senyegelwa mo go sepe ka ntlha ya rona. 10  Gonne kutlobotlhoko ka tsela ya bomodimo e dira gore go nne le boikwatlhao jo bo isang polokong mo go sa tshwanelang go ikwatlhaelwa;+ mme kutlobotlhoko ya lefatshe e tsala loso.+ 11  Gonne, bona! sone selo seno, go utlwa botlhoko ga lona ka tsela ya bomodimo,+ a bo go ne ga tsala tlhoafalo e kgolo jang ne mo go lona, ee, go intlafatsa, ee, bogale, ee, poifo, ee, tlhologelelo, ee, tlhoafalo, ee, go baakanngwa ga phoso!+ Ka ditsela tsotlhe lo ne lwa ipontsha lo itshekile mo kgannyeng eno. 12  Eleruri, le mororo ke ne ka lo kwalela, ke ne ka dira jalo, ke sa direle yo o neng a dira phoso,+ le fa e le yo o neng a fosediwa, mme gore tlhoafalo ya lona ka rona e tle e bonadiwe mo go lona mo ponong ya Modimo. 13  Ke gone ka moo re gomotsegileng. Le fa go ntse jalo, mo godimo ga kgomotso ya rona re ne ra ipela fela thata ka ntlha ya boipelo jwa ga Tito, ka gonne moya wa gagwe+ o lapolositswe ke lona lotlhe. 14  Gonne fa e le gore ke ne ka mo ipelafaletsa ka tsela epe ka lona, ga ke a tlhabiwa ke ditlhong; mme e re ka re lo boleletse dilo tsotlhe ka boammaaruri, jalo le go ipelafatsa ga rona+ fa pele ga ga Tito go supegile e le boammaaruri. 15  Gape, lorato lwa gagwe lwa bopelonomi mo go lona lo logolo thata, fa a ntse a gakologelwa go nna kutlo+ ga lona lotlhe, kafa lo neng lwa mo amogela ka poifo le go roroma ka gone. 16  Ke a ipela gore ka tsela nngwe le nngwe ke tle ke nne le bopelokgale jo bogolo ka ntlha ya lona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase