2 Bakorintha 5:1-21

5  Gonne re a itse gore fa ntlo ya rona ya selefatshe,+ mogope ono, o ka tlhatlhamololwa, re tla bona kago e e tswang kwa Modimong, ntlo e e sa dirwang ka diatla,+ e e sa khutleng+ kwa magodimong.  Gonne mo ntlong eno ya bonno eleruri re a fegelwa,+ re eletsa ka tlhoafalo go apara e e leng ya rona e e tswang legodimong,+  gore e re fa re e apere, re se ka ra fitlhelwa re sa ikatega.+  Tota e bile, rona ba re leng mo mogopeng ono re a fegelwa, gonne re a imelwa; ka gonne ga re batle go o apola, mme re batla go apara o mongwe,+ gore se se swang se tle se komediwe ke botshelo.+  Jaanong yo o neng a re tsalela sone selo seno ke Modimo,+ yo o neng a re naya sesupo+ sa se se tlang, ke gore, moya.+  Jalo ka metlha re na le bopelokgale jo bogolo e bile re a itse gore, fa legae la rona le le mo mmeleng, ga re yo mo Moreneng,+  gonne re tsamaya ka tumelo, e seng ka pono.+  Mme re na le bopelokgale jo bogolo e bile go na le moo re itumelela thata gore re se ka ra nna mo mmeleng mme re dire gore legae la rona le nne mo Moreneng.+  Jalo gape re go dira boikaelelo jwa rona gore, e ka ne legae la rona le le mo go ene kgotsa re seyo mo go ene,+ re amogelesege mo go ene.+ 10  Gonne rotlhe re tshwanetse go bonadiwa fa pele ga setulo sa katlholo sa ga Keresete,+ gore mongwe le mongwe a tle a bone maduo a gagwe a dilo tse di dirilweng ka mmele, go ya ka dilo tse a neng a tlwaetse go di dira, e ka ne di le molemo kgotsa di le bosula.+ 11  Jalo, ka re itse poifo+ ya Morena, re nna re tlhotlheletsa+ batho go dumela, mme re bonaditswe mo Modimong. Le fa go ntse jalo, ke solofela gore gape re bonaditswe mo digakoloding tsa lona.+ 12  Ga re ipuelele gape+ mo go lona, mme re lo tlhotlheletsa gore lo ipelafatse ka rona,+ gore lo tle lo nne le karabo mo go ba ba ipelafatsang ka ponalo ya kafa ntle+ mme e seng ka pelo.+ 13  Gonne fa re ne re latlhegetswe ke mogopolo,+ e ne e le ka ntlha ya Modimo; fa re itekanetse sentle mo mogopolong,+ ke ka ntlha ya lona. 14  Gonne lorato lo Keresete a nang le lone lo a re patelela, ka gonne seno ke se re se sweditseng, gore motho a le mongwe o ne a swela botlhe;+ jalo, botlhe ba ne ba sule; 15  mme o ne a swela botlhe gore ba ba tshelang ba tle ba se ka ba tlhola ba itshelela,+ mme ba tshelele ene+ yo o neng a ba swela a ba a tsosiwa.+ 16  Ka gone go tloga jaanong go ya pele ga re itse motho ope kafa nameng.+ Le fa re itsile Keresete kafa nameng,+ ga re tlhole re mo itse jalo jaanong.+ 17  Ka gone fa e le gore mongwe o seoposengwe le Keresete, ke popo e ntšha;+ dilo tsa bogologolo di fetile,+ bona! dilo tse disha di gone.+ 18  Mme dilo tsotlhe di tswa kwa Modimong, yo o neng a re letlanya+ le ene ka Keresete a ba a re naya bodiredi+ jwa tetlanyo, 19  e leng, gore Modimo o ne a letlanya lefatshe+ le ene+ ka Keresete,+ a sa ba balele ditlolo tsa bone,+ mme o ne a re naya lefoko+ la tetlanyo.+ 20  Jalo re+ baemedi+ ba ba emetseng Keresete,+ jaaka e kete Modimo o rapela ka rona.+ Jaaka baemedi ba ga Keresete re a kopa:+ “Letlanang le Modimo.” 21  Yo o neng a sa itse boleo+ o ne a mo dira gore a nne boleo+ mo boemong jwa rona, gore re tle re nne tshiamo ya Modimo+ ka ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase