2 Bakorintha 4:1-18

4  Ke gone ka moo re sa ineeleng, e re ka re na le bodiredi jono+ go ya ka kutlwelobotlhoko e re neng ra e bontshiwa;+  mme re baketse dilo tsa boferefere tse di tshwanetseng go re tlhabisa ditlhong,+ re sa tsamaye ka tsietso, le fa e le go kgotlela lefoko la Modimo,+ mme ka go dira gore boammaaruri bo bonatshege re itshupa re tshwanelega mo segakoloding sengwe le sengwe sa motho mo ponong ya Modimo.+  Jaanong, fa dikgang tse di molemo tse re di bolelang totatota di siregile, di siregetse ba ba nyelelang,+  ba modimo wa tsamaiso eno ya dilo+ o foufaditseng megopolo ya ba ba sa dumeleng,+ gore go bonesa+ ga dikgang tse di molemo tse di galalelang+ ka ga Keresete, yo e leng setshwano+ sa Modimo, go se ka ga ba phatsimela.+  Gonne ga re rere rona, mme re rera Keresete Jesu e le Morena,+ mme rona re batlhanka ba lona+ ka ntlha ya ga Jesu.  Gonne Modimo ke ene yo o neng a re: “A lesedi le phatsime mo lefifing,”+ mme o phatsimile mo dipelong tsa rona go di bonesa ka kitso e e galalelang+ ya Modimo ka sefatlhego sa ga Keresete.  Le fa go ntse jalo, re na le letlotlo leno+ mo dijaneng+ tsa letsopa,+ gore maatla+ a a fetang a a tlwaelegileng e nne a Modimo+ mme e seng a a tswang mo go rona.+  Re patikwa ka tsela nngwe le nngwe,+ mme ga re a pitlagana mo re ka se tshikhinyegeng; re akabetse, mme ga se mo re tlhokang kgoro ya botso gotlhelele;+  re a bogisiwa, mme ga re a phuaganngwa;+ re latlhelwa fa fatshe,+ mme ga re senngwe.+ 10  Ka metlha gongwe le gongwe mo mmeleng wa rona re itshokela tshwaro e e felelang ka loso e e neilweng Jesu,+ gore botshelo jwa ga Jesu bo tle bo bonadiwe le mo mmeleng wa rona.+ 11  Gonne rona ba re tshelang re lebanngwa ka metlha le loso+ ka ntlha ya ga Jesu, gore botshelo jwa ga Jesu bo bonadiwe le mo mmeleng wa rona o o swang.+ 12  Ka gone loso lo a dira mo go rona, mme botshelo mo go lona.+ 13  Jaanong ka gonne re na le moya o le mongwe fela wa tumelo jaaka o go kwadilweng ka one go twe: “Ke ne ka supa tumelo, jalo ka bua,”+ le rona re supa tumelo mme re a bua, 14  ka re itse gore yo o neng a tsosa Jesu le rona o tla re tsosa mmogo le Jesu e bile o tla re isa mmogo le lona.+ 15  Gonne dilo tsotlhe di ka ntlha ya lona,+ gore bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jo bo neng jwa ntsifadiwa bo tle bo tote ka ntlha ya go ntshiwa ga ditebogo ga ba bantsi thata kgalalelong ya Modimo.+ 16  Jalo ga re ineele, mme le fa motho yo re leng ene kafa ntle a onala, eleruri motho yo re leng ene mo teng+ o ntšhafadiwa letsatsi le letsatsi. 17  Gone le fa pitlagano e le ya nakwana e bile e le motlhofo, e re bakela kgalalelo ya bokete jo bogolo thata e bile e le e e sa khutleng;+ 18  re ntse re tlhomile matlho a rona, e seng mo dilong tse di bonwang, mme mo dilong tse di sa bonweng.+ Gonne dilo tse di bonwang ke tsa nakwana,+ mme dilo tse di sa bonweng ke tse di sa khutleng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase