2 Bakorintha 2:1-17

2  Gonne ke dirile tshwetso eno ka nna, gore ke se ka ka tla kwa go lona gape ka kutlobotlhoko.+  Gonne fa ke lo utlwisa botlhoko,+ eleruri ke mang yo o tla intumedisang fa e se ene yo o utlwisiwang botlhoko ke nna?  Mme jalo ke ne ka kwala sone selo seno, gore, fa ke tla, ke tle ke se ka ka utlwa botlhoko+ ka ntlha ya ba ke tshwanetseng go ipela ka bone;+ ka gonne ke na le tshepo+ mo go lona lotlhe gore boipelo jo ke nang le jone ke jwa lona lotlhe.  Gonne ka ntlha ya pitlagano e kgolo le tlalelo e e mahehe ya pelo ke ne ka lo kwalela ka dikeledi tse dintsi,+ e seng gore lo tle lo utlwisiwe botlhoko,+ mme gore lo itse lorato lo ke nang le lone segolobogolo mo go lona.  Jaanong fa e le gore mongwe o bakile kutlobotlhoko,+ o utlwisitse botlhoko, e seng nna, mme lona lotlhe go ya bokgakaleng jo bo rileng—gore ke se ka ka nna bogale thata mo go se ke se buang.  Go kgalema mono+ mo go newang ke bontsi go lekane motho yo o ntseng jalo,  mo e leng gore, go farologana le seo jaanong, lo tshwanetse go mo itshwarela ka bopelonomi+ lo bo lo mo gomotse, gore ka tsela nngwe motho yo o ntseng jalo a tle a se ka a komediwa ke go utlwa botlhoko thata+ ga gagwe.  Jalo ke lo rotloetsa gore lo mo tlhomamisetse lorato+ lwa lona.  Gore seno se diragale, ke a kwala gore ke tlhomamise bosupi ka lona, gore a lo kutlo mo dilong tsotlhe.+ 10  Sengwe le sengwe se lo se itshwarelang motho ka bopelonomi, le nna ke dira jalo.+ Tota e bile, fa e le nna, le fa e le eng se ke se itshwaretseng ka bopelonomi, fa e le gore ke itshwaretse sengwe ka bopelonomi, e nnile ka ntlha ya lona mo ponong ya ga Keresete; 11  gore re se ka ra tsiediwa ke Satane,+ gonne ga re ba ba se nang kitso ka maano a gagwe.+ 12  Jaanong e rile ke goroga mo Teroase+ gore ke bolele dikgang tse di molemo ka ga Keresete, ke ba ke bulelwa kgoro mo Moreneng,+ 13  ke ne ka se ka ka gololesega mo moyeng wa me ka go bo ke ne ke sa bone Tito+ mokaulengwe wa me, mme ke ne ka ba sadisa sentle mme ka ya Makedonia.+ 14  Mme a re lebogeng Modimo yo ka metlha a re etelelang pele+ mo mokolokong wa phenyo re patilwe+ ke Keresete e bile a dira gore lonko lwa kitso ya gagwe lo utlwale ka rona mo lefelong lengwe le lengwe!+ 15  Gonne mo Modimong re lonko lo lo monate+ lwa ga Keresete mo go ba ba bolokwang le mo go ba ba nyelelang;+ 16  mo go ba ba nyelelang re lonko lo lo tswang mo losong go ya losong,+ mo go ba ba bolokwang re lonko lo lo tswang mo botshelong go ya botshelong. Mme ke mang yo o tshwanelegelang dilo tseno sentle?+ 17  Ke rona; gonne ga re babapatsi ba lefoko la Modimo+ jaaka batho ba le bantsi ba ntse,+ mme re bua+ jaaka e le ka bopeloephepa, ee, jaaka ba ba romilweng ke Modimo, mo ponong ya Modimo, re patilwe ke Keresete.

Dintlha Tse di Kwa Tlase