2 Bakorintha 11:1-33

11  Ke eletsa e kete lo ka intshokela mo go tlhokeng ga me go nna tekatekano.+ Mme, tota e bile, lo a intshokela!  Gonne ke fufega ka lona ka lefufa la bomodimo,+ gonne nna ka namana ke ne ka lo solofetsa go nyalwa+ ke monna a le mongwe+ gore ke tle ke lo ise lo le kgarebane e e itshekileng+ kwa go Keresete.+  Mme ke boifa gore ka tsela nngwe, jaaka noga e ne ya faposa Efa+ ka boferefere jwa yone, megopolo ya lona e ka nna ya senngwa+ ya tswa mo bopeloephepeng le mo boitshekong tse di tshwanetseng Keresete.+  Gonne, kafa go ntseng ka gone, fa mongwe a tla mme a rera Jesu o sele go na le yo re neng ra mo rera,+ kgotsa lo amogela moya o sele go na le o lo neng lwa o amogela, kgotsa dikgang tse di molemo+ di sele go na le tse lo neng lwa di amogela, lo mo itshokela motlhofo.+  Gonne ke tsaya gore le mo selong se le sengwe fela ga ke a itshupa ke le wa maemo a a kwa tlase+ mo baaposetoloing ba lona ba ba molemo go feta selekanyo.+  Mme le fa ke se setswerere mo puong,+ eleruri ga ke a nna jalo mo kitsong;+ mme re ne ra e bonatsa mo go lona ka tsela nngwe le nngwe mo dilong tsotlhe.+  Kgotsa a ke ne ka dira boleo ka go ikokobetsa+ gore lo godisiwe, ka gonne kwantle ga tuelo+ ke lo boleletse dikgang tse di molemo tsa Modimo ka go itumela?  Diphuthego tse dingwe ke ne ka di thukutha ka go amogela ditlamelo e le gore ke tle ke lo direle;+  mme le fa go ntse jalo fa ke ne ke na le lona mme ke tlhoka sengwe, ke ne ka se ka ka nna mokgweleo le mo go a le mongwe,+ gonne bakaulengwe ba ba neng ba tswa kwa Makedonia+ ba ne ba tlamela go tlhaelwa ga me thata. Ee, ka tsela nngwe le nngwe ke ne ka ipoloka ke se mokgweleo mo go lona e bile ke tla ipoloka ke ntse jalo.+ 10  Ke boammaaruri+ jwa ga Keresete mo go nna gore ruri ga go se se tla thibelang go ipelafatsa mono+ ga me mo dikgaolong tsa Akaia. 11  Ka lebaka lefe? Ka gonne ke sa lo rate? Modimo o a itse gore ke a lo rata.+ 12  Jaanong se ke se dirang ruri ke tla nna ke se dira,+ gore ke tle ke kgaole seipato mo go ba ba batlang seipato sa gore ba fitlhelwe ba lekana le rona mo maemong a ba ipelafatsang ka one. 13  Gonne batho ba ba ntseng jalo ke baaposetoloi ba maaka, badiri ba ba tsietsang,+ ba ba iphetolang baaposetoloi ba ga Keresete.+ 14  Mme ga go gakgamatse, gonne Satane ka boene o nna a iphetola moengele wa lesedi.+ 15  Jalo ga se sepe se segolo fa badiredi ba gagwe+ le bone ba nna ba iphetola badiredi ba tshiamo. Mme bokhutlo jwa bone bo tla nna kafa ditirong tsa bone.+ 16  Ke bua gape ka re, A motho ope a se ka a akanya gore ga ke tekatekano. Le fa go ntse jalo, fa tota lo dira jalo, nkamogeleng le fa ke ntse ke se tekatekano jalo, gore le nna ke tle ke ipelafatsenyana.+ 17  Se ke se buang ga ke se bue go ya ka sekao sa Morena, mme ke se bua jaaka e kete ga ke na tekatekano, ka go tlhomamisega mo go feteletseng mono mo go tsamaisanang le go ipelafatsa.+ 18  E re ka ba le bantsi ba ipelafatsa go ya ka nama,+ ruri le nna ke tla ipelafatsa. 19  Gonne ka boitumelo lo itshokela batho ba ba seng tekatekano, e re ka lona lo le tekatekano. 20  Tota e bile, lo itshokela motho le fa e le ofe yo o lo dirang batlhanka,+ le motho le fa e le ofe yo o garolang se lo nang le sone, le motho le fa e le ofe yo o tsubulang se lo nang le sone, le motho le fa e le ofe yo o lo ikgodisetsang, le motho le fa e le ofe yo o lo itayang mo sefatlhegong.+ 21  Ke bua seno go re tlontlolola, jaaka e kete boemo jwa rona bo ne bo ntse bo le bokoa. Mme fa mongwe o sele a dira ka bopelokgale mo sengweng—ke bua ka go tlhoka tekatekano+—le nna ke dira ka bopelokgale mo go sone. 22  A ke Bahebera? Le nna ke ene.+ A ke Baiseraele? Le nna ke ene. A ke losika lwa ga Aborahame? Le nna ke lone.+ 23  A ke badiredi ba ga Keresete? Ke fetola jaaka monna yo o tsenwang, ke ene ka tsela e e tlhomologileng thata:+ mo ditirong tsa bonatla gantsi thata,+ mo dikgolegelong gantsi thata,+ mo dititeong tse di feteletseng, mo go nneng gaufi le go swa gantsi.+ 24  Makgetlo a le matlhano ke ne ka itewa ke Bajuda dithupa di le masome a manè+ go tlhaela e le nngwe, 25  ke ne ka itewa ka dithobane gararo,+ ka kgobotlediwa ka maje gangwe,+ ka thubegelwa ke sekepe+ gararo, ka nna bosigo bo le bongwe le letsatsi le le lengwe mo lewatleng; 26  mo maetong gantsi, mo dikotsing mo dinokeng, mo dikotsing tsa dinokwane tsa ditsela tse dikgolo,+ mo dikotsing tsa ba lotso lwa me,+ mo dikotsing tsa ditšhaba,+ mo dikotsing mo motseng,+ mo dikotsing mo nageng, mo dikotsing kwa lewatleng, mo dikotsing mo gare ga bakaulengwe ba maaka, 27  mo tirong ya bonatla le letsapa, gantsi ke sa robale masigo,+ mo tlaleng le mo lenyoreng,+ go ithiba mo dijong+ makgetlo a le mantsi, mo serameng le bosaikategang. 28  Kwantle ga dilo tseo tsa kafa ntle, go na le se se nkubugelang letsatsi le letsatsi, go tlhobaelo ka diphuthego tsotlhe.+ 29  Ke mang yo o bokoa,+ mme nna ke se bokoa? Ke mang yo o kgotšwang, mme nna ke sa tuke bogale? 30  Fa e le gore go tshwanetse ga ipelafadiwa, ke tla ipelafatsa+ ka dilo tse di amanang le bokoa jwa me. 31  Modimo le Rara wa Morena Jesu, Ene yo ruri o tla bakwang ka bosaengkae, o a itse gore ga ke ake. 32  Kwa Damaseko molaodi tlase ga Aretase kgosi o ne a disitse motse wa Badamaseko gore a ntshware,+ 33  mme ke ne ka isiwa kwa tlase ka fensetere e e mo loboteng ka seroto+ sa letlhaka mme ka falola diatla tsa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase