1 Timotheo 5:1-25

5  O se ka wa tshwaya monna yo mogolwane phoso mo go botlhoko.+ Go na le moo, mo rapele jaaka rrago, makawana jaaka bomorwarrago,  basadi ba bagolwane+ jaaka bommaago, makgarebana jaaka bokgaitsadio+ ka boitsheko jotlhe.  Tlotla batlholagadi ba tota e leng batlholagadi.+  Mme fa motlholagadi mongwe a na le bana kgotsa ditlogolo, a ba ithute pele go itlwaetsa boineelo jwa bomodimo mo go ba ntlo+ ya bone le go nna ba duela batsadi+ ba bone le batsadi ba batsadi tuelo e e tshwanetseng, gonne seno se a amogelesega mo ponong+ ya Modimo.  Jaanong mosadi yo tota e leng motlholagadi e bile a tlogetswe a le motlhoki+ o beile tsholofelo ya gagwe mo Modimong+ e bile o nnela ruri mo mekokotlelong le mo dithapelong bosigo le motshegare.+  Mme yo o latelelang go kgotsofatsa nama+ o sule+ le fa a tshela.  Jalo nna o neye ditaelo tseno,+ gore ba tle ba nne ba ba se nang se ba ka tshwaiwang phoso+ ka sone.  Eleruri fa motho a sa tlamele ba e leng ba gagwe,+ mme segolobogolo ba e leng maloko a ba ntlo+ ya gagwe, o itatotse+ tumelo+ e bile o bosula go gaisa motho yo o se nang tumelo.  A motlholagadi yo o setseng a na le dingwaga tse di seng kwa tlase ga masome a marataro a tsenngwe mo lenaaneng, e le mosadi wa monna a le mongwe,+ 10  go neetswe bosupi ka ene jwa ditiro tse di molemo,+ fa a godisitse bana,+ fa a amogetse batswakwa jaaka baeng,+ fa a tlhapisitse dinao tsa baitshepi,+ fa a namotse ba ba mo pitlaganong,+ fa a latetse tiro nngwe le nngwe e e molemo+ ka tlhoafalo. 11  Kafa letlhakoreng le lengwe, gana go amogela batlholagadi ba babotlana, gonne fa dikgotelo tsa bone tsa tlhakanelodikobo di tsene fa gare ga bone le Keresete,+ ba batla go nyalwa, 12  ba atlhotswe ka gonne ba itlhokomolositse pontsho ya bone ya ntlha ya tumelo.+ 13  Mo godimo ga moo, gape ba ithuta go nna ba sa dire sepe, ba dikologa le matlo; ee, e se fela gore ga ba dire sepe, mme gape e le basebi le ba ba itsenyatsenyang mo mererong ya batho+ ba bangwe, ba bua ka dilo tse ba sa tshwanelang go di bua. 14  Jalo ke eletsa gore batlholagadi ba babotlana ba nyalwe,+ ba tshole bana,+ ba tlhokomele ba ntlo ya bone, ba se ka ba naya moganetsi tlhotlheletso ya go gobolola.+ 15  Tota e bile, bangwe ba setse ba fapositswe gore ba sale Satane morago. 16  Fa mosadi mongwe yo o dumelang a na le batlholagadi, a a ba namole,+ mme a phuthego e se ka ya nna le mokgweleo. Ka go dira jalo e tla kgona go namola ba tota e leng batlholagadi.+ 17  A banna ba bagolwane ba ba okamelang+ ka tsela e e molemo ba kaiwe ba tshwanelwa ke tlotlo e e menaganeng sebedi,+ segolobogolo ba ba dirang ka natla mo go bueng le mo go ruteng.+ 18  Gonne lokwalo lwa re: “O se ka wa bofa poo molomo fa e photha ditlhaka”;+ gape lwa re: “Modiri o tshwanelwa ke tuelo+ ya gagwe.” 19  O se ka wa dumela tatofatso kaga monna yo mogolwane, fa e se fela ka bosupi jwa basupi ba le babedi kgotsa ba le bararo.+ 20  Fa pele ga botlhe ba ba lebeletseng, kgalemela+ batho ba ba dirang boleo,+ gore ba bangwe botlhe le bone ba tle ba nne le poifo.+ 21  Ke go laya ka tlhoafalo fa pele ga Modimo le Keresete Jesu+ le baengele ba ba tlhophilweng gore o boloke dilo tseno kwantle ga go atlholela pele, o sa dire sepe go ya ka tshekamelo ya go tsaya letlhakore.+ 22  Le ka motlha o se ka wa potlakela go baya motho+ ope diatla;+ le gone o se ka wa nna motlhakanedi mo maleong a ba bangwe;+ ipoloke o itshekile.+ 23  O se ka wa tlhola o nwa metsi, mme dirisa beine+ e nnye ka ntlha ya mala a gago le go bobola ga gago gangwe le gape. 24  Maleo a batho bangwe a bonatshega phatlalatsa,+ a isa ka tlhamalalo kwa katlholong, mme fa e le ka batho ba bangwe maleo a bone le one a bonatshega moragonyana.+ 25  Ka tsela e e tshwanang gape ditiro tse di molemo di bonatshega phatlalatsa+ mme tse di sa nnang jalo di ka se nne di fitlhegile.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase