1 Timotheo 3:1-16

3  Polelo eo e a ikanyega.+ Fa monna ope a kgaratlhela tiro ya bolebedi,+ o eletsa tiro e e molemo.  Jalo, molebedi o tshwanetse go nna yo o se nang se a ka tshwaiwang phoso+ ka sone, monna wa mosadi a le mongwe, yo o tekatekano+ mo mekgweng, a itekanetse sentle mo mogopolong,+ a dira dilo ka thulaganyo,+ a tshola baeng,+ a tshwanelega go ruta,+  a se letagwa le le tsosang modumo,+ a se moitei,+ mme a le tekatekano,+ a sa rate ntwa,+ a se morati wa madi,+  e le monna yo o okamelang ba ntlo ya gagwe ka mokgwa+ o o molemo, a na le bana ba ba mo taolong ka bomasisi+ jotlhe;  (eleruri fa monna mongwe a sa itse go okamela ba e leng ba ntlo ya gagwe, o tla tlhokomela jang phuthego ya Modimo?)  e se monna yo o sa tswang go sokologa,+ e se re kgotsa a gogomosiwa ke boikgogomoso+ mme a wele mo katlholong e Diabolo+ a atlhotsweng ka yone.  Mo godimo ga moo, gape o tshwanetse go supelwa ka tsela e e molemo ke batho ba ba kwa ntle,+ gore a se ka a wela mo kgobong le mo serung+ sa ga Diabolo.  Batlhanka ba bodiredi+ ka tsela e e tshwanang ba tshwanetse go nna ba ba dirang dilo ka masisi, ba se temepedi, ba sa ineele mo beineng e ntsi, ba se bopelotshetlha jwa poelo+ ya go sa ikanyege,  ba tshegeditse sephiri se se boitshepo+ sa tumelo ka segakolodi+ se se phepa. 10  Gape, a bano ba lekwe+ pele gore a ba a tshwanela, go tswa foo a ba dire e le badiredi, e re ka ba se na se ba ka latofadiwang+ ka sone. 11  Basadi ka tsela e e tshwanang ba tshwanetse go nna ba ba dirang dilo ka masisi, ba sa senye batho maina,+ ba le tekatekano+ mo mekgweng, ba ikanyega mo dilong tsotlhe.+ 12  A batlhanka ba bodiredi ba nne banna ba mosadi a le mongwe,+ ba okamela bana le ba ntlo+ ya bone ka mokgwa o o siameng. 13  Gonne banna ba ba direlang ka mokgwa o o molemo ba iponela boemo jo bo molemo+ le kgololesego e kgolo ya go bua+ mo tumelong ka ga Keresete Jesu. 14  Ke go kwalela dilo tseno, le fa ke solofela go tla kwa go wena mo bogautshwaneng,+ 15  mme fa go ka diragala gore ke diege, gore o itse kafa o tshwanetseng wa itshwara ka gone mo go ba ntlo ya Modimo,+ e e leng phuthego ya Modimo yo o tshelang, pilara le setshegetso+ sa boammaaruri. 16  Eleruri, go a dumelwa gore sephiri se se boitshepo+ sa boineelo jono jwa bomodimo se segolo: ‘O ne a bonadiwa mo nameng,+ a bolelwa a siame mo moyeng, a bonala mo baengeleng, a rerwa mo gare ga ditšhaba,+ ga dumelwa mo go ene mo lefatsheng,+ a amogelwa kwa godimo ka kgalalelo.’+

Dintlha Tse di Kwa Tlase