1 Timotheo 2:1-15

2  Jalo sa ntlhantlha, ke rotloetsa gore mekokotlelo, dithapelo,+ go rapelelana, go ntshiwa ga ditebogo, go direlwe batho ba mefuta yotlhe,+  dikgosi+ le botlhe ba ba mo maemong a a kwa godimo;+ gore re tle re tswelele re tshela botshelo jo bo sisibetseng le jo bo didimetseng ka boineelo jo bo tletseng jwa bomodimo le bomasisi.+  Seno se molemo e bile se a amogelesega+ mo ponong ya Mmoloki wa rona, e bong Modimo,+  yo thato ya gagwe e leng gore batho ba mefuta yotlhe+ ba bolokwe+ mme ba tle mo kitsong+ e e leng yone, ya boammaaruri.+  Gonne go na le Modimo a le mongwe,+ le motsereganyi a le mongwe+ gare ga Modimo+ le batho,+ monna, e bong Keresete Jesu,+  yo o intshitseng thekololo e e lekanang a e ntshetsa botlhe+—seno ke sone se ruri go tla newang bosupi ka sone ka dinako tse e leng tsa sone.  Ka boikaelelo jwa bosupi+ jono ke ne ka tlhomiwa go nna moreri le moaposetoloi+—ke bua boammaaruri,+ ga ke ake—ke le yo o rutang ditšhaba+ mo kgannyeng ya tumelo+ le boammaaruri.  Jalo ke eletsa gore mo lefelong lengwe le lengwe banna ba tswelele ba rapela, ba tsholetsa diatla+ tse di ikanyegang, kwantle ga tšhakgalo+ le dikganetsano.+  Ka tsela e e tshwanang ke eletsa gore basadi ba ikgabise ka diaparo tse di rulagantsweng sentle, ka boingotlo+ le go itekanela sentle ga mogopolo, e seng ka ditsela tsa go loga moriri loetse le ka gouta kgotsa diperela kgotsa moaparo wa tlhwatlhwa e e kwa godimo thata, 10  fa e se ka tsela e e tshwanelang basadi ba ba ipolelang fa ba tlotla Modimo,+ e leng, ka ditiro tse di molemo.+ 11  A mosadi a ithute ka tidimalo ka boikobo+ jo bo tletseng. 12  Ga ke letle mosadi go ruta,+ kgotsa go dirisa taolo mo monneng,+ fa e se go nna ka tidimalo. 13  Gonne Adame o ne a bopiwa pele, go tswa foo Efa.+ 14  Gape, Adame o ne a sa tsiediwa,+ mme mosadi o ne a tsiediwa+ ka botlalo mme a simolola go nna mo tlolong.+ 15  Le fa go ntse jalo, o tla bolokwa a babalesegile ka go tshola bana,+ fa fela ba tswelela mo tumelong le mo loratong le mo boitshepisong mmogo le ka mogopolo o o itekanetseng sentle.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase