1 Timotheo 1:1-20

1  Paulo, moaposetoloi+ wa ga Keresete Jesu ka taelo ya Modimo+ Mmoloki wa rona+ le ya ga Keresete Jesu, tsholofelo ya rona,+  ke kwalela Timotheo,+ ngwana wa mmatota+ mo tumelong: E kete go ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang, kutlwelobotlhoko, kagiso go tswa kwa Modimong Rara le Keresete Jesu Morena wa rona.+  Fela jaaka ke ne ka go kgothaletsa gore o nne mo Efeso fa ke ne ke tloga ke ya Makedonia,+ le jaanong ke dira jalo, gore o tle o laele+ bangwe gore ba se ka ba ruta thuto+ e sele ya motheo,  le fa e le go tlhokomela dipolelo tsa maaka+ le dipolelo tsa tlhatlhamano ya masika, tse di felelang e se sepe,+ mme e le tse di tsosang dipotso tse di tlhokang go batlisisiwa go na le gore Modimo a abe sengwe ka ga tumelo.  Tota boikaelelo jwa taolo eno ke lorato+ lo lo tswang mo pelong e e phepa+ le mo segakoloding se se siameng+ le mo tumelong e e se nang boitimokanyo.+  Ka go fapoga mo dilong tseno bangwe ba faposeditswe+ mo puong e e se nang mosola,+  ba batla go nna barutisi+ ba molao,+ mme ba sa lemoge dilo tse ba di buang le fa e le dilo tse ba buang kaga tsone ba gatelela thata.  Jaanong re a itse gore Molao o molemo+ fa fela motho a o dirisa kafa molaong+  a itse ntlha eno, gore molao o bolelwa phatlalatsa, e seng ka ntlha ya motho yo o siameng, fa e se ka ntlha ya batho ba ba se nang molao+ le ba ba sa laolesegeng,+ ba e leng baikepi e bile e le baleofi, ba ba se nang bopelonomi jwa lorato,+ le ba ba tlhapatsang, babolai ba borraabo le babolai ba bommaabo, babolai, 10  bagokafadi,+ banna ba ba robalang le banna, bautswi ba batho, baaki, baikani ba maaka,+ le selo le fa e le sepe se sengwe se se ganetsanang+ le thuto e e itekanetseng,+ 11  go ya ka dikgang tse di molemo tse di galalelang tsa Modimo yo o itumetseng,+ tse ke neng ka di sikarisiwa.+ 12  Ke leboga Keresete Jesu Morena wa rona, yo o neng a nnaya maatla, ka gonne o ntsere ke ikanyega+ ka go nkabela bodiredi,+ 13  le mororo pele ke ne ke le motlhapatsi le mmogisi+ le motho yo o se nang maitseo.+ Le fa go ntse jalo, ke ne ka bontshiwa kutlwelobotlhoko,+ ka gonne ke ne ke se na kitso+ e bile ke dira ka go tlhoka tumelo. 14  Mme bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Morena wa rona bo ne jwa tota fela thata+ mmogo le tumelo le lorato lo lo ka ga Keresete Jesu.+ 15  Lefoko+ la gore Keresete Jesu o ne a tla mo lefatsheng go boloka baleofi+ le a ikanyega e bile le tshwanelwa ke kamogelo e e tletseng. Mo go bano ke kwa pelepele.+ 16  Le fa go ntse jalo, lebaka la go bo ke ne ka bontshiwa kutlwelobotlhoko+ e ne e le gore go dirisiwa nna jaaka sekao se se kwa pelepele, Keresete Jesu a bontshe go itshwara ka bopelotelele gotlhe e le sekao sa ba ba tlileng go dumela+ mo go ene gore ba bone botshelo+ jo bo sa khutleng. 17  Jaanong a Kgosi ya bosakhutleng,+ e e sa senyegeng,+ e e sa bonaleng,+ Modimo yo o esi,+ e nne le tlotlo le kgalalelo ka bosaengkae le go ya go ile.+ Amen. 18  Ke go naya taolo+ eno, ngwanaka, Timotheo, tumalanong le dipolelelopele+ tse di neng tsa lebisa ka tlhamalalo kwa go wena, gore o tle o tswelele o tlhabana ntwa e e molemo+ ka tsone; 19  o tshegeditse tumelo le segakolodi+ se se molemo, tse bangwe ba di kgaphetseng kwa thoko+ mme ba senyegelwa ke tumelo+ jaaka go thubega ga sekepe. 20  Himenaeo+ le Alekesandere+ ke bangwe ba bano, mme ke ba neetse Satane+ gore ba rutwe ka go otlhaiwa gore ba se ka ba tlhapatsa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase