1 Samuele 9:1-27

9  Jaanong ga bo go na le monna mongwe wa Benjamine, mme leina la gagwe e ne e le Kishe,+ morwa Abiele, morwa Serore, morwa Bekorathe, morwa Afia, Mobenjamine,+ monna yo o humileng thata.+  Mme a bo a na le morwa yo leina la gagwe e neng e le Saulo,+ a le mmotlana e bile a le montle, mme go ne go se na motho ope mo go bomorwa Iseraele yo o neng a le montle go mo feta; go tswa mo magetleng go ya kwa godimo o ne a le moleele go feta batho botlhe.+  Mme diesele+ tse di namagadi tsa ga Kishe rraagwe Saulo tsa latlhega. Ka jalo Kishe a raya Saulo morwawe a re: “Tsweetswee, tsaya mongwe wa batlhokomedi mme o nanoge, o ye go batla diesele tse di namagadi.”  Mme a feta go ralala kgaolo e e dithaba ya Eferaime a ba a fetela pele go ralala lefatshe la Shalisha,+ mme ba se ka ba di bona. Mme ba fetela pele go ralala lefatshe la Shaalime, mme di ne di seyo koo. Mme a fetela pele go ralala lefatshe la Babenjamine, mme ba se ka ba di bona.  Ba ne ba goroga mo lefatsheng la Sufe; mme Saulo ene, a raya motlhokomedi wa gagwe yo o neng a na le ene a re: “A ko o tle mme re boe, gore rre a se ka a tlogela go tlhokomela diesele tse di namagadi mme a tlhobaela kaga rona.”+  Mme a mo raya a re: “Bona, tsweetswee! Go na le monna wa Modimo+ mo motseng ono, mme monna yoo o a tlotlwa. Sotlhe se a se buang ruri se a diragala.+ A re ye teng gone jaanong. Gongwe a ka re bolelela tsela ya rona e re tshwanetseng go tsamaya ka yone.”  Foo Saulo a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Mme fa re ka ya, re tla isetsa monna yono eng?+ ka gonne senkgwe sone se fedile mo dieelong tsa rona, mme ga go na sepe se re ka se isetsang monna wa Modimo wa boammaaruri e le mpho.+ Re na le eng?”  Ka jalo motlhokomedi a araba Saulo gape a re: “Bona! Go na le kwatara ya shekele+ ya selefera mo seatleng sa me, mme ke tla tshwanelwa ke go e naya monna wa Modimo wa boammaaruri, mme o tla tshwanelwa ke go re bolelela tsela ya rona.”  (Mo metlheng ya pele kwa Iseraele eno ke tsela e monna a ka bong a buile ka yone fa a ya go senka Modimo: “Tlang, mme re yeng kwa mmoning.”+ Gonne mo metlheng ya pele moporofeti wa gompieno o kile a bo a bidiwa mmoni.) 10  Foo Saulo a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Lefoko la gago le molemo.+ Tla, a re ye.” Mme ba ya kwa motseng o monna wa Modimo wa boammaaruri a neng a le kwa go one. 11  Fa ba ntse ba tlhatloga mo botlhatlogong jo bo yang kwa motseng, ba ne ba bona basetsana ba tswa ba ya go ga metsi.+ Ka jalo ba ba raya ba re: “A mmoni+ o mo lefelong leno?” 12  Foo ba ba araba ba re: “O teng. Bonang! O kwa pele ga lona. Itlhaganeleng jaanong, ka gonne gompieno o tlile mo motseng, gonne go na le setlhabelo+ gompieno sa batho mo lefelong le le kwa godimo.+ 13  Fela fa lo tsena mo motseng, lo tla mmona ka bonako fela pele a tlhatlogela kwa lefelong le le kwa godimo go ya go ja; ka gonne batho ba ka se je go fitlha a tla, gonne ke ene a segofatsang setlhabelo.+ Morago fela ga moo ba ba laleditsweng ba ka ja. Jaanong tlhatlogang, ka gonne ene—lo tla tloga lo mmona.” 14  Ka jalo ba tswelela ba tlhatlogela kwa motseng. Fa ba ntse ba tsena fa gare ga motse, bonang, Samuele a bo a tswa a tla go ba kgatlhantsha gore ba ye kwa lefelong le le kwa godimo. 15  Mme Jehofa ene, o ne a butse tsebe+ ya ga Samuele letsatsi pele Saulo a tla, a re: 16  “Ka moso mo e ka nnang ka nako eno ke tla romela kwa go wena monna yo o tswang kwa lefatsheng la Benjamine, mme o mo tlotse+ gore a nne moeteledipele wa batho ba me Iseraele; mme o tla boloka batho ba me mo seatleng sa Bafilisitia,+ ka gonne ke bone pogisego ya batho ba me, gonne selelo sa bone se gorogile mo go nna.”+ 17  Mme Samuele ka boene a bona Saulo, mme Jehofa ene, a mo araba a re: “Ke yo monna yo ke go boleletseng ka ene ke re, ‘Yo ke ene yo o tla bolokang batho ba me ba le mo teng ga melelwane.’”+ 18  Foo Saulo a atamela Samuele mo gare ga kgoro a re: “Tsweetswee, a ko o mpolelele, Tota ntlo ya mmoni e kae?” 19  Mme Samuele a araba Saulo a re: “Ke nna mmoni. Tlhatlogang fa pele ga me lo ye kwa lefelong le le kwa godimo, lo tla ja le nna gompieno,+ mme ke tla lo tsamaisa mo mosong, ke bo ke lo bolelela sotlhe se se mo pelong ya lona.+ 20  Mme diesele tse di namagadi tse di neng di go latlhegetse malatsi a mararo a a fetileng,+ o se ka wa tlhoma pelo ya gago+ mo go tsone, gonne di bonwe. Mme sotlhe se se eletsegang mo Iseraele ke sa ga mang?+ A ga se sa gago le sa ntlo yotlhe ya ga rrago?” 21  Fa a rialo Saulo a araba a re: “A ga ke Mobenjamine wa lotso lo lo botlana+ go gaisa tsotlhe tsa Iseraele,+ le lelapa la gaetsho a ga se le e seng la sepe mo malapeng otlhe a lotso lwa Benjamine?+ Ka jalo ke ka ntlha yang fa o buile selo se se ntseng jaana+ le nna?” 22  Foo Samuele a tsaya Saulo le motlhokomedi wa gagwe a ba tlisa kwa holong ya bojelo mme a ba naya bonno kwa tlhogong+ ya botlhe ba ba laleditsweng; mme e ne e le banna ba ka nna masome a mararo. 23  Moragonyana Samuele a raya moapei a re: “A ko o tlise serwe se ke se go neileng, se ke neng ka go bolelela ka sone ka re, ‘Se beye fa go wena.’” 24  Foo moapei a tsholetsa leoto le se se neng se le mo go lone, a le baya fa pele ga ga Saulo. Mme a tswelela a re: “Se se neng se beetswe kwa thoko ke se. Se beye fa pele ga gago. Ja, ka gonne ba go beetse sone gore ka nako e e tlhomilweng o je le ba ba laleditsweng.” Ka jalo Saulo a ja le Samuele mo letsatsing leo. 25  Morago ga moo ba fologa mo lefelong le le kwa godimo+ ba ya kwa motseng, mme a tswelela a bua le Saulo kwa godimo ga ntlo.+ 26  Foo ba tsoga go sa le phakela, mme ga diragala gore fela fa bo sa Samuele a bitsa Saulo kwa godimo ga ntlo, a re: “Tsoga, gore ke tle ke go tsamaise.” Ka jalo Saulo a tsoga mme boobabedi, ene le Samuele, ba tswela kwa ntle ga dikgoro. 27  E rile ba ntse ba fologa kwa thoko ga motse Samuele a raya Saulo a re: “Raya motlhokomedi+ o re a fetele kwa pele ga rona”—ka jalo a fetela kwa pele—“mme wena, ema fela jaanong gore ke tle ke dire gore o utlwe lefoko la Modimo.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase