1 Samuele 4:1-22

4  Mme lefoko la ga Samuele la tswelela go tla mo Iseraele yotlhe. Mme Iseraele a ya go kgatlhantsha Bafilisitia kwa tlhabanong; mme ba thibelela fa thoko ga Ebenesere,+ mme Bafilisitia bone ba thibelela kwa Afeke.  Mme Bafilisitia ba tlhomagana kafa thulaganyong+ go ya go kgatlhantsha Iseraele, mme tlhabano ya se ka ya tsamaya sentle, mo Iseraele a neng a fenngwa fa pele ga Bafilisitia,+ ba ba neng ba kgemetha banna ba ka nna dikete di le nnè mo moleng o o pitlaganeng wa tlhabano kwa nageng.  E rile batho ba goroga mo bothibelelong banna ba bagolwane ba Iseraele ba simolola go re: “Ke ka ntlha yang fa Jehofa a ne a re fenya gompieno fa pele ga Bafilisitia?+ A re itseeleng letlole la kgolagano+ ya ga Jehofa kwa Shilo, gore le tle mo gare ga rona mme le re boloke mo seatleng sa baba ba rona.”  Ka jalo batho ba roma kwa Shilo mme ba tshola letlole la kgolagano ya ga Jehofa wa masomosomo go tswa koo, yo o ntseng mo ditšherubeng.+ Mme bomorwa Eli ba babedi ebong Hofeni le Finease+ ba ne ba le gone ba na le letlole la kgolagano la Modimo wa boammaaruri.  Mme ga diragala ya re fela fa letlole la kgolagano ya ga Jehofa le goroga mo bothibelelong, Baiseraele botlhe ba simolola go goela kwa godimo,+ mo e leng gore lefatshe le ne la roroma.  Bafilisitia le bone ba ne ba utlwa modumo wa go goa mme ba re: “Modumo o wa go goela kwa godimo+ mo bothibelelong jwa Bahebera o kaya eng?” La bofelo ba itse gore letlole la ga Jehofa ka bolone le ne le tlile mo bothibelelong.  Mme Bafilisitia ba boifa, ka gonne ba ne ba re: “Modimo o tlile mo bothibelelong!”+ Ka jalo ba re: “A bo go latlhega rona, gonne selo se se tshwanang le seno ga se ise se tsamaye se diragale pele!  A bo go latlhega rona! Ke mang yo o tla re bolokang mo seatleng sa Modimo yono yo o tlotlometseng? Yono ke ene Modimo yo o neng a itaya Egepeto ka mofuta mongwe le mongwe wa polao kwa nageng.+  Itshupeng lo le pelokgale lo bo lo itshupe lo le banna, lona Bafilisitia, gore lo se ka lwa direla Bahebera fela jaaka ba lo diretse;+ mme lo itshupe lo le banna lo tlhabane!” 10  Ka jalo Bafilisitia ba ne ba tlhabana mme Iseraele a fenngwa,+ mme mongwe le mongwe a tshabela kwa mogopeng wa gagwe;+ mme polao ya nna kgolo thata,+ mo e leng gore mo Iseraele go ne ga wa banna ba le dikete di le masome a mararo ba ba tsamayang ka dinao.+ 11  Mme letlole la Modimo ka bolone le ne la thopiwa,+ mme bomorwa Eli ba babedi, Hofeni le Finease, ba swa.+ 12  Mme monna mongwe wa Benjamine a siana go tloga kwa moleng wa tlhabano mo a neng a goroga kwa Shilo mo letsatsing leo diaparo tsa gagwe di gagogane+ e bile a le lerole mo tlhogong.+ 13  Fa a goroga, Eli o ne a ntse mo setulong fa thoko ga tsela, a lebeletse, ka gonne pelo ya gagwe e ne e roroma ka ntlha ya letlole la Modimo wa boammaaruri.+ Mme monna yono a tsena a ya go bega kwa motseng, mme motse otlhe wa simolola go goa. 14  Mme Eli a utlwa modumo wa go goa. Ka jalo a re: “Modumo wa pheretlhego eno o kaya eng?”+ Mme monna yono a itlhaganela gore a tsene mme a begele Eli. 15  (Jaanong Eli o ne a na le dingwaga di le masome a le robongwe le borobedi, le matlho a gagwe a ne a sa tshikinyege mo a neng a sa kgone go bona.)+ 16  Mme monna yono a raya Eli a re: “Ke nna ke tswang kwa moleng wa tlhabano, mme nna—gompieno ke tshabile kwa moleng wa tlhabano.” Foo a re: “Ke eng se se diragetseng morwaaka?” 17  Ka jalo moleri wa dikgang a araba a re: “Iseraele o tshabile fa pele ga Bafilisitia, mme gape batho ba fentswe mo gogolo;+ le bomorwao ba babedi ba sule—Hofeni le Finease+—le lone letlole la Modimo wa boammaaruri tota le thopilwe.”+ 18  Mme ga diragala gore ka nako e a neng a umaka letlole la Modimo wa boammaaruri ka yone, a wa mo setulong a wela kwa morago fa thoko ga kgoro, mme molala wa gagwe wa robega mo o neng a swa, ka gonne monna yono o ne a tsofetse e bile a le boima; mme o ne a nnile moatlhodi wa Iseraele dingwaga di le masome a manè. 19  Mme ngwetsi ya gagwe, mosadi wa ga Finease, o ne a imile e bile a le gaufi le go belega, mme a utlwa pego ya gore letlole la Modimo wa boammaaruri le ne le thopilwe le gore ratsalaagwe le monna wa gagwe ba sule. Morago ga moo a khubama mme a simolola go belega, ka gonne ditlhabi tsa gagwe di ne tsa mo tlela+ ka tshoganyetso. 20  Mme mo e ka nnang ka nako ya loso lwa gagwe, basadi ba ba emeng fa go ene ba simolola go bua ba re: “O se ka wa boifa, ka gonne o tshotse ngwana wa mosimane.”+ Mme ga a ka a araba le fa e le go tlhoma pelo ya gagwe mo go seno. 21  Mme le fa go ntse jalo o ne a bitsa mosimane Ikabode,+ a re: “Kgalalelo e dule mo Iseraele e ile botshwarwa,”+ a bua seno malebana le go thopiwa ga letlole la Modimo wa boammaaruri le ka ga ratsalaagwe le monna wa gagwe.+ 22  Ka jalo a re: “Kgalalelo e dule mo Iseraele e ile botshwarwa,+ ka gonne letlole la Modimo wa boammaaruri le thopilwe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase