1 Samuele 30:1-31

30  Mme ga diragala fa Dafide le banna ba gagwe ba ne ba tla kwa Sikelage+ mo letsatsing la boraro, gore Baamaleke+ ba tlhasele kwa borwa le kwa Sikelage; mme ba kgemetha Sikelage ba e fisa ka molelo,  mme ba isa basadi+ le botlhe ba ba neng ba le mo go yone botshwarwa, go tloga ka yo mmotlana thata go ya go yo mogolo thata. Ga ba a ka ba bolaya ope, mme ba ne ba ba kgokgweetsa mme ba tsamaya.  E rile Dafide a tla mo motseng le banna ba gagwe, bonang, o ne o fisitswe ka molelo, mme basadi ba bone le bomorwaabone le bomorwadiabone, ba ne ba isitswe botshwarwa.  Mme Dafide le batho ba ba neng ba na le ene ba simolola go tsholetsa lentswe la bone ba lela,+ go fitlha ba sa tlhole ba na le maatla a go lela.  Mme basadi ba ga Dafide ba babedi ba ne ba isitswe botshwarwa, Ahinoame+ mosadi wa Mojesereele le Abigaile+ mosadi wa ga Nabale wa Mokaremele.  Mme ga tshwenya Dafide thata,+ ka gonne batho ba ne ba re ba a mo kgobotletsa;+ gonne moya wa batho botlhe o ne o utlwile botlhoko,+ mongwe le mongwe ka ntlha ya bomorwawe le bomorwadie. Ka jalo Dafide a inonotsha ka Jehofa Modimo wa gagwe.+  Ka gone Dafide a raya moperesiti Abiathare,+ morwa Ahimeleke a re: “Tsweetswee, a ko o atametse khiba+ fa go nna.” Mme Abiathare a atametsa khiba fa go Dafide.  Mme Dafide a simolola go botsa Jehofa+ a re: “A ke lelekise setlhopha seno sa dirukutlhi? A ke ba wele ka tshoganyetso?” Fa a rialo a mo raya a re:+ “Ba lelekise, gonne ruri o tla ba wela ka tshoganyetso, mme ruri o tla golola.”+  Ka bonako Dafide a tsena mo tseleng, ene le banna ba ba makgolo a le marataro+ ba ba neng ba na le ene, mme ba tsamaya go ya go fitlha kwa mokgatšheng o o phothoselang wa Besore, mme banna ba ba neng ba tla tlogelwa ba ema. 10  Mme Dafide a nna a ba lelekisa,+ ene le banna ba ba makgolo a manè, mme banna ba ba makgolo a mabedi ba ba neng ba lapile thata go ka kgabaganya mokgatšha o o phothoselang wa Besore+ ba ema. 11  Mme ba fitlhela monna mongwe, Moegepeto,+ mo nageng. Ka jalo ba mo isa kwa go Dafide mme ba mo naya senkgwe gore a je ba bo ba mo naya metsi gore a nwe. 12  Mo godimo ga moo, ba mo naya papetla ya kuku ya difeige tse di kgobilweng le dikuku tse pedi tsa dikuku tsa morara o o swabisitsweng.+ A ja mme moya wa gagwe+ wa boela mo go ene; gonne o ne a sa ja senkgwe kgotsa go nwa metsi malatsi a le mararo le masigo a le mararo. 13  Jaanong Dafide a mo raya a re: “O wa ga mang, mme o tswa kae?” mme a araba a re: “Ke motlhokomedi wa Moegepeto, motlhanka wa monna wa Moamaleke, mme mong wa me o ne a ntlogela ka gonne ke ne ka bobola malatsi a le mararo a a fetileng.+ 14  Ke rona ba re neng ra tlhasela kwa borwa jwa Bakeretha+ le mo go se e leng sa ga Juda le kwa borwa jwa Kalebe; mme Sikelage ra e fisa ka molelo.” 15  Foo Dafide a mo raya a re: “A o tla nkisa kwa setlhopheng seno sa dirukutlhi?” Fa a rialo a re: “Inkanele+ ka Modimo gore ga o kitla o mpolaya, le gore ga o kitla o ntsenya mo seatleng sa mong wa me,+ mme ke tla go isa kwa setlhopheng seno sa dirukutlhi.” 16  Ka jalo a mo isa teng,+ mme ba bo ba aname ba tlhakatlhakane mo godimo ga lefatshe lotlhe ba ja ba nwa e bile ba le mo modirong+ ka ntlha ya thopo yotlhe e kgolo e ba neng ba e tsere kwa lefatsheng la Bafilisitia le kwa lefatsheng la Juda.+ 17  Mme Dafide a ba kgemetha go tloga ka lefifi la moso go fitlha maitseboa, gore a ba senye; mme ga se ka ga falola ope wa bone+ fa e se makau a le makgolo a manè a a neng a palame dikamela mme a tshaba. 18  Mme Dafide a golola sotlhe se Baamaleke ba neng ba se tsere,+ le basadi ba gagwe ba babedi Dafide a ba golola. 19  Mme go ne go sa tlhaele sepe sa bone, go simolola ka se sebotlana go ya go se segolo le mo baneng ba basimane le mo go ba basetsana le mo thopong, tota le mo go sengwe le sengwe se ba neng ba se itseetse.+ Dafide a golola sengwe le sengwe. 20  Ka jalo Dafide a tsaya matsomane otlhe le metlhape, e ba neng ba e kgweetsa fa pele ga diruiwa tse dingwe. Go tswa foo ba re: “Eno ke thopo ya ga Dafide.”+ 21  Kgabagare Dafide a goroga kwa banneng ba ba makgolo a mabedi+ ba ba neng ba lapile thata go ka tsamaya le Dafide, ba ba neng ba ba boloka ba ntse fa mokgatšheng o o phothoselang wa Besore; mme ba tla go kgatlhantsha Dafide le go kgatlhantsha batho ba ba neng ba na le ene. Fa Dafide a atamela batho bao a simolola go ba botsa gore ba ne ba tsogile jang. 22  Le fa go ntse jalo, monna mongwe le mongwe yo o bosula yo o se nang molemo wa sepe+ mo banneng ba ba neng ba tsamaile le Dafide a araba mme a nnela go re: “Ka lebaka la go bo ba sa tsamaya le rona, ga re na go ba naya thopo epe e re e golotseng, fa e se mongwe le mongwe mosadi wa gagwe le bomorwawe, mme re ba lese ba ba etelele pele ba tsamaye.” 23  Mme Dafide a re: “Lo se ka lwa dira jalo bomorwarra, ka se Jehofa a se re neileng,+ ka gonne o ne a re dibela+ a ba a tsenya mo seatleng sa rona+ setlhopha sa dirukutlhi se se neng se tlile go re tlhasela. 24  Mme ke mang yo o tla lo reetsang ka mafoko ano? Gonne jaaka kabelo ya yo o neng a ile go tlhabana e ntse le kabelo ya yo o neng a setse le dithoto+ e tla nna jalo. Botlhe ba tla nna le seabe mmogo.”+ 25  Mme ga diragala gore go tloga mo letsatsing leo go ya pele a nna a go tlhomile e le molao le tshwetso ya boatlhodi+ mo Iseraele go fitlha mo letsatsing leno. 26  E rile Dafide a tla mo Sikelage a romela dingwe mo thopong kwa banneng ba bagolwane ba Juda, ditsala tsa gagwe,+ a re: “Mpho+ ya lona ya tshegofatso ke eno go tswa mo thopong ya baba ba ga Jehofa.” 27  Kwa go ba ba neng ba le kwa Bethele, le kwa go ba ba kwa Ramothe wa borwa, le kwa go ba ba kwa Jatire, 28  le kwa go ba ba kwa Aroere, le kwa go ba ba kwa Sifemothe, le kwa go ba ba kwa Eshetemoa, 29  le kwa go ba ba kwa Rakale, le kwa go ba ba kwa metseng ya Bajerameele,+ le kwa go ba ba kwa metseng ya Bakene,+ 30  le kwa go ba ba kwa Horema,+ le kwa go ba ba kwa Borashane, le kwa go ba ba kwa Athake, 31  le kwa go ba ba kwa Heberone,+ le kwa mafelong otlhe a Dafide a neng a tsamayatsamaile mo go one, ene le banna ba gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase