1 Samuele 28:1-25

28  Mme ga diragala mo metlheng eo gore Bafilisitia ba simolole go phutha mephato ya bone ya masole go ya go lwa le Iseraele.+ Ka jalo Akishe a raya Dafide a re: “Kwantle ga pelaelo o itse gore o tshwanetse go tswela kwa bothibelelong le nna, wena le banna ba gago.”+  Fa a rialo Dafide a raya Akishe a re: “Ke gone ka moo wena ka nosi o itseng se motlhanka wa gago a tla se dirang.” Ka jalo Akishe a raya Dafide a re: “Ke gone ka moo ke tla go tlhomang go nna motlhokomedi wa tlhogo ya me ka metlha.”+  Jaanong Samuele ene o ne a sule, mme Iseraele yotlhe e ne ya mo lelela mme ya mo fitlha kwa Rama motse wa gagabo.+ Mme Saulo ene, o ne a tlositse ba ba buang le meya le ba ba dirang tiro ya go bolelela ditiragalo pele mo lefatsheng leo.+  Ka gone Bafilisitia ba phuthega mmogo mme ba tla go tlhoma bothibelelo kwa Shunema.+ Ka jalo Saulo a phutha Iseraele yotlhe mme ba tlhoma bothibelelo kwa Gileboa.+  E rile Saulo a bona bothibelelo jwa Bafilisitia a boifa, mme pelo ya gagwe ya simolola go roroma thata.+  Le fa Saulo a ne a botsa Jehofa,+ Jehofa o ne a se ke a mo araba,+ e ka tswa e le ka ditoro+ kgotsa ka Urime+ kgotsa ka baporofeti.+  La bofelo Saulo a raya batlhanka ba gagwe a re: “Mpatleleng mosadi wa moloi yo o nang le bokgoni jwa go bua le meya,+ mme ke tla ya kwa go ene ke ya go lopa kgakololo kwa go ene.” Foo batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “Bona! Go na le mosadi yo o nang le bokgoni jwa go bua le meya kwa Ene-dore.”+  Ka jalo Saulo a ikgakisa+ batho mme a apara diaparo di sele a tsamaya, ene a na le banna ba le babedi; mme ba tla kwa mosading yoo bosigo.+ Jaanong a re: “Tsweetswee, ntirisetsa boitseanape jwa gago+ ka go bua le meya mme o ntlhatlosetse ene yo ke tla go mo tlhaolelang.”  Le fa go ntse jalo, mosadi a mo raya a re: “Bona, o itse sentle se Saulo a se dirileng, kafa a neng a fedisa ba ba buang le meya le ba ba dirang tiro ya go bolelela ditiragalo pele mo lefatsheng ka gone.+ Jaanong, ke ka ntlha yang fa o itshwara jaaka serai sa moya wa me gore ke bolawe?”+ 10  Ka yone nako eo Saulo a mo ikanela ka Jehofa, a re: “Jaaka Jehofa a tshedile,+ ga o kitla o welwa ke molato wa phoso mo kgannyeng eno!” 11  Foo mosadi a re: “Ke go tlhatlosetse mang?” Foo a re: “Ntlhatlosetse Samuele.”+ 12  E rile mosadi a bona “Samuele”+ a simolola go goa ka lentswe le le kwa godimo; mme mosadi a tswelela a raya Saulo a re: “O ne o ntsieletsang, fa wena ka nosi o le Saulo?” 13  Mme kgosi ya mo raya ya re: “O se ka wa boifa, mme o bone eng?” Mme mosadi a tswelela a raya Saulo a re: “Ke bone modimo+ o tlhatloga mo lefatsheng.” 14  A akofa a mo raya a re: “Popego ya gagwe e ntse jang?” mme a araba a re: “Ke monnamogolo yo o tlhatlogang, mme o ipipile ka seaparo se se se nang mabogo.”+ Foo Saulo a lemoga gore e ne e le “Samuele,”+ mme a ikoba sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe a ba a obama. 15  Mme “Samuele” a simolola go raya Saulo a re: “O ntshwenyeditseng ka go dira gore ke tlhatlosiwe?”+ Foo Saulo a re: “Ke mo mathateng a magolo thata,+ e re ka Bafilisitia ba tlhabana le nna, mme Modimo o dule mo go nna+ mme ga a tlhole a nkaraba, e ka tswa e le ka baporofeti kgotsa ka ditoro;+ mo ke bitsang wena gore o nkitsise gore ke dire eng.”+ 16  Mme “Samuele” a tswelela a re: “Ke ka ntlha yang he fa o botsa nna, fa Jehofa ka boene a dule mo go wena+ e bile a itshupa e le mmaba wa gago?+ 17  Mme Jehofa o tla itirela fela jaaka a ne a bua ka nna, Jehofa o tla gagolaka bogosi mo seatleng sa gago+ mme a bo neye Dafide+ mongwe ka wena. 18  E re ka o ne wa se ka wa utlwa lentswe la ga Jehofa,+ e bile o sa diragatsa bogale jwa gagwe jo bo tukang mo go Amaleke,+ ke gone ka moo Jehofa a tla go dirang selo seno mo letsatsing leno. 19  Mme Jehofa gape o tla tsenya Iseraele le wena mo seatleng sa Bafilisitia,+ mme ka moso wena+ le bomorwao+ lo tla bo lo na le nna. Tota le bothibelelo jwa Iseraele Jehofa o tla bo tsenya mo seatleng sa Bafilisitia.”+ 20  Fa a rialo, ka bonako Saulo a wela fa fatshe a namalala mme a boifa fela thata ka ntlha ya mafoko a ga “Samuele.” Gape, ga bo go se na maatla mo go ene, ka gonne o ne a sa ja dijo letsatsi lotlhe le bosigo jotlhe. 21  Jaanong mosadi a tla mo go Saulo mme a bona gore o ne a tshwenyegile thata. Ka jalo a mo raya a re: “Bona, lelata la gago le utlwile lentswe la gago, mme ke ne ka tsenya moya wa me mo seatleng sa me+ mme ka utlwa mafoko a o neng o a bua le nna. 22  Mme jaanong tsweetswee, le wena, utlwa lentswe la lelata la gago; mme o nte ke beye thathana ya senkgwe fa pele ga gago, mme o je, gore o nne le maatla, ka gonne o tla tsamaya.” 23  Mme a gana a re: “Ga ke tle go ja.” Le fa go ntse jalo, batlhanka ba gagwe le mosadi ba nna ba mo emelela. La bofelo a utlwa lentswe la bone mme a nanoga fa fatshe a nna mo sekanamelong. 24  Jaanong mosadi o ne a na le namane e e nontshitsweng+ mo ntlong. Ka jalo ka bonako a e ntsha setlhabelo+ mme a tsaya bupi a ba a duba tlhama a e besa go nna dikuku tse di sa bedisiwang. 25  Go tswa foo a di tsholela Saulo le batlhanka ba gagwe, mme ba ja. Morago ga foo ba nanoga mme ba tsamaya bosigo joo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase