1 Samuele 25:1-44

25  Fa nako e ntse e tsamaya Samuele+ a swa; mme Baiseraele botlhe ba phuthega mmogo ba mo lelela+ mme ba mo fitlha kwa ntlong ya gagwe kwa Rama.+ Foo Dafide a nanoga a ya kwa nageng ya Parana.+  Jaanong go ne go na le monna mongwe kwa Maone,+ mme tiro ya gagwe e ne e le kwa Karemele. Mme monna yoo o ne a le mogolo thata, a na le dinku di le dikete di le tharo le dipodi di le sekete; mme o ne a tshwarega ka go beola+ dinku tsa gagwe kwa Karemele.  Mme leina la monna yoo e ne e le Nabale,+ mme leina la mosadi wa gagwe e le Abigaile.+ Mme mosadi wa gagwe o ne a le botlhale+ e bile a le montle, fa monna o ne a le bogale e bile a le bosula mo ditirong tsa gagwe;+ mme e ne e le Mokalebe.+  Mme Dafide a utlwa a le kwa nageng gore Nabale o ne a beola+ dinku tsa gagwe.  Ka jalo Dafide a romela makau a le lesome mme Dafide a raya makau a re: “Tlhatlogelang kwa Karemele, mme lo ye kwa go Nabale lo mmotse mo leineng la me kaga botsogo jwa gagwe.+  Mme lo reye morwarre lo re, ‘E kete o ka tsoga sentle+ le ba ntlo ya gago ba tsoge sentle le sotlhe se o nang le sone se tsoge sentle.  Mme jaanong ke utlwile gore o na le babeodi. Jaanong badisa ba gago ba ne ba na le rona.+ Ga re a ka ra ba tshwenya,+ mme ga go na sepe sa bone gotlhelele se se neng sa nyelela mo malatsing otlhe a ba neng ba le mo Karemele ka one.  Botsa makau a gago, mme a tla go bolelela, gore makau a me a tle a bone kamogelo mo matlhong a gago, ka gonne re ne ra tla ka letsatsi le le molemo. Tsweetswee, a ko o neye batlhanka ba gago le morwao Dafide+ sengwe le sengwe se seatla sa gago se ka se bonang.’”  Ka jalo makau a ga Dafide a tla mme a bua le Nabale kafa mafokong ano otlhe mo leineng la ga Dafide mme ba leta. 10  Foo Nabale a araba batlhanka ba ga Dafide a re: “Dafide ke mang,+ le morwa Jese ke mang? Mo malatsing ano, batlhanka ba mongwe le mongwe wa bone a tlogelang mong wa gagwe ba bantsi.+ 11  A mme ke tla tsaya senkgwe+ sa me le metsi a me le nama ya me e e tlhabilweng, e ke e tlhabetseng babeodi ba me ke bo ke e naya banna ba ke sa itseng le gore ba tswa kae?”+ 12  Fa a rialo makau a ga Dafide a retologa mo tseleng ya one mme a boela morago a tla go mmegela go ya kafa mafokong ano otlhe. 13  Ka yone nako eo Dafide a raya banna ba gagwe a re: “A mongwe le mongwe a gatlhe tšhaka ya gagwe!”+ Ka jalo mongwe le mongwe a gatlha tšhaka ya gagwe le Dafide le ene a gatlha tšhaka ya gagwe; mme ba tlhatloga kafa morago ga ga Dafide, banna ba ka nna makgolo a le manè, fa ba ba makgolo a mabedi ba ne ba setse le dithoto.+ 14  Fa go sa ntse go ntse jalo, mongwe wa makau a begela Abigaile, mosadi wa ga Nabale, a re: “Bona! Dafide o ne a romela barongwa go tswa kwa nageng gore ba eleletse mong wa rona botsogo jo bo molemo, mme o ne a ba kgalema+ a goa. 15  Mme banna bao ba ne ba le molemo thata mo go rona, e bile ga ba a ka ba re tshwenya, le gone ga go na sepe sa rona se se neng sa nyelela mo malatsing otlhe a fa re ne re tsamayatsamaya le bone fa re ne re le kwa nageng.+ 16  Ba ne ba nna lobota+ go re dikologa bosigo le motshegare, malatsi otlhe a fa re ne re na le bone, re disitse letsomane. 17  Mme jaanong itse o bo o bone gore o tlile go dira eng, gonne go ikemiseditswe+ go direla mong wa rona le ntlo yotlhe ya gagwe masetlapelo, e re ka e le motho yo o se nang molemo wa sepe+ tota gore re ka bua le ene.” 18  Gone fela foo Abigaile+ a potlaka a tsaya dinkgwe di le makgolo a mabedi le dinkgo di le pedi tse dikgolo tsa beine+ le dinku di le tlhano tse di baakantsweng+ le dilekanyo tsa sea di le tlhano tsa mabele a a gadikilweng+ le dikuku di le lekgolo tsa morara o o swabisitsweng+ le dikuku di le makgolo a mabedi tsa difeige+ tse di kgobilweng mme a di belesa diesele. 19  Go tswa foo a raya makau a gagwe a re: “Fetelang kwa pele ga me.+ Bonang! Ke lo sala morago.” Mme a se ka a bolelela Nabale monna wa gagwe sepe. 20  Mme ga diragala gore fa a ntse a palame esele+ mme a fologa thaba mo sephiring, bonang, Dafide le banna ba gagwe ba ne ba tla go mo kgatlhantsha. Ka jalo a kopana le bone. 21  Mme Dafide, o ne a rile: “Ruri ke ne ka disetsa sengwe le sengwe se e leng sa monna yo lefela gotlhelele kwa nageng mme ga se ka ga nna le fa e le se le sengwe fela sa dilo tsa gagwe se se tlhaelang,+ mme le fa go ntse jalo o ntuela molemo ka bosula.+ 22  E kete Modimo a ka dira baba ba ga Dafide jalo a ba a oketsa+ fa ke ka tlogela ope fela go fitlha mo mosong+ wa botlhe ba e leng ba gagwe ba ba tlhapologelang mo loboteng+.” 23  E rile Abigaile a bona Dafide, gone fela foo a potlaka a fologa mo eseleng mme a wa ka sefatlhego fa pele ga ga Dafide a ikobela+ fa fatshe. 24  Go tswa foo a wela fa dinaong tsa gagwe+ mme a re: “A tlolo+ e nne mo go nna tlhe morena wa me; mme tsweetswee, a lelata la gago le bue mo ditsebeng+ tsa gago, mme o reetse mafoko a lelata la gago. 25  Tsweetswee, a morena wa me a se ka a tlhoma pelo ya gagwe mo monneng yono yo o se nang molemo wa sepe+ e bong Nabale, gonne, fela jaaka leina la gagwe le ntse, le ene o ntse jalo. Nabale ke leina la gagwe, mme ke seeleele.+ Mme nna lelata la gago, ga ke a ka ka bona makau a morena wa me a o neng o a romile. 26  Mme jaanong, morena wa me, jaaka Jehofa a tshedile+ le jaaka moya wa gago o tshedile,+ Jehofa o go thibetse+ gore o se tsene mo molatong wa madi+ le gore seatla sa gago se go boloke.+ Mme jaanong a baba ba gago le ba ba senkang go utlwisa morena wa me botlhoko ba nne jaaka Nabale.+ 27  Mme jaanong fa e le ka mpho eno ya tshegofatso+ e lelata la gago le e tliseditseng morena wa me, a e newe makau a a tsamayatsamayang mo dikgatong+ tsa morena wa me. 28  Tsweetswee, itshwarele tlolo ya lelata la gago,+ ka gonne ruri Jehofa o tla direla morena wa me ntlo e e nnelang ruri,+ ka gonne morena wa me o tlhabana dintwa+ tsa ga Jehofa; mme bosula, ga bo kitla bo fitlhelwa mo go wena mo malatsing a gago otlhe.+ 29  Fa motho a nanoga a go latelela a batla moya wa gago, moya wa morena wa me ruri o tla bo o phuthetswe mo kgetsing ya botshelo+ mo go Jehofa Modimo+ wa gago; mme moya wa baba ba gago, o tla o konopa jaaka e kete o tswa mo khuting ya motsekedi.+ 30  Mme go tla diragala gore, ka gonne Jehofa o tla direla morena wa me molemo mo go wena go ya kafa go sotlhe se a se buileng, ruri o tla go tlhoma go nna moeteledipele wa Iseraele.+ 31  Mme a seno e se ka ya nna lebaka la gore o kgokgweetsege kgotsa ya nna sekgopi mo pelong ya morena wa me, ka go tsholola madi kwantle ga lebaka+ le ka go dira gore seatla sa morena wa me ka bosone se mmoloke.+ Mme ruri Jehofa o tla direla morena wa me molemo, mme o gakologelwe+ lelata la gago.” 32  Foo Dafide a raya Abigaile a re: “A go bakwe Jehofa Modimo wa Iseraele,+ yo o go rometseng mo letsatsing leno gore o tle go nkgatlhantsha! 33  Mme a go bakwe tlhaloganyo ya gago,+ mme go bakwe wena yo o nthibetseng mo letsatsing leno gore ke se ka ka tsena mo molatong wa madi+ le gore seatla sa me se mpoloke.+ 34  Mme mo letlhakoreng le lengwe, jaaka Jehofa Modimo wa Iseraele a tshedile, yo o nthibetseng gore ke se ka ka go utlwisa botlhoko,+ fa o ka bo o sa potlakela go tla go nkgatlhantsha,+ eleruri ga go na ope wa ba ba tlhapologelang mo loboteng+ yo o ka bong a saletse Nabale go fitlha ka lesedi la moso.” 35  Foo Dafide a amogela se a neng a se mo tliseditse mo seatleng sa gagwe, mme a mo raya a re: “Tlhatlogela ka kagiso+ kwa ntlong ya gago. Bona, ke reeditse lentswe la gago gore ke tle ke go akanyetse.”+ 36  Moragonyana Abigaile a tsena kwa go Nabale, mme a bo a na le modiro mo ntlong ya gagwe jaaka modiro wa kgosi;+ mme pelo ya ga Nabale e ne e itumetse mo teng ga gagwe, mme o ne a tagilwe thata;+ mme a se ka a mmolelela sepe, se sebotlana kgotsa se segolo, go fitlha ka lesedi la moso. 37  Mme ga diragala gore mo mosong, fa beine e ne e tlhapogile mo go Nabale, mosadi wa gagwe a mmolelele dilo tseno. Mme pelo ya gagwe+ ya swa mo teng ga gagwe, mme a nna jaaka leje. 38  Morago ga moo ga feta malatsi a ka nna lesome mme Jehofa a itaya+ Nabale, mme a swa. 39  Mme Dafide a utlwa gore Nabale o ne a sule, ka jalo a re: “A go bakwe Jehofa, yo o sekasekileng kgetsi ya molao+ ya kgobo+ ya me gore a nkgolole mo seatleng sa ga Nabale e bile a thibile motlhanka wa gagwe mo bosuleng,+ mme bosula jwa ga Nabale Jehofa o bo buseditse mo tlhogong ya gagwe!”+ Mme Dafide a romela go ya go kopa Abigaile gore a mo tseye a nne mosadi wa gagwe.+ 40  Ka jalo batlhanka ba ga Dafide ba tla kwa go Abigaile kwa Karemele mme ba bua le ene, ba re: “Dafide ka boene o re rometse kwa go wena gore re tle go go tsaya gore o nne mosadi wa gagwe.” 41  Ka yone nako eo a nanoga a ikoba sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe+ mme a re: “Bona, lelata la gago ke le go nna lelata le le tla tlhapisang dinao+ tsa batlhanka ba morena wa me.”+ 42  Foo Abigaile+ a potlaka mme a nanoga a palama+ esele le barweetsana ba gagwe ba batlhano ba tsamaya fa morago ga gagwe; a tsamaya le batlhanka ba ga Dafide mme a nna mosadi wa gagwe. 43  Gape Dafide o ne a tsere Ahinoame+ kwa Jesereele; mme basadi bao, ka bobedi jwa bone, ba nna basadi ba gagwe.+ 44  Mme Saulo ene, o ne a neile Mikale+ morwadie, mosadi wa ga Dafide, Palati+ morwa Laishe, yo o neng a tswa kwa Galime.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase