1 Samuele 18:1-30

18  Mme ga diragala gore fela fa a sena go fetsa go bua le Saulo, moya wa ga Jonathane+ wa bofagana+ le moya wa ga Dafide, mme Jonathane a simolola go mo rata jaaka moya wa gagwe+ ka esi.  Go tswa foo Saulo a mo tsaya mo letsatsing leo, mme a se ka a mo letlelela gore a boele kwa ntlong ya ga rraagwe.+  Mme Jonathane le Dafide ba dira kgolagano,+ ka gonne a mo rata jaaka moya wa gagwe ka esi.+  Mo godimo ga moo, Jonathane a apola seaparo se se se nang mabogo se se neng se le mo go ene mme a se naya Dafide, le diaparo tsa gagwe, tota le tšhaka ya gagwe le bora jwa gagwe le moitlamo wa gagwe.  Mme Dafide a simolola go tswa. Gongwe le gongwe kwa Saulo a neng a mo roma gone o ne a dira ka botlhale,+ mo Saulo a neng a mo tlhoma gore a okamele banna ba ntwa;+ mme go ne go bonala go le molemo mo matlhong a batho botlhe le mo matlhong a batlhanka ba ga Saulo.  Mme ga diragala gore fa ba tsena, fa Dafide a boa kwa go kgemetheng Bafilisitia, basadi ba simolola go tswa mo metseng yotlhe ya Iseraele ba opela+ e bile ba bina ba tla go kgatlhantsha Saulo kgosi, ka meropana,+ ka boipelo+ le ka dillute.  Mme basadi ba ba neng ba keteka ba nna ba arabela ba re:“Saulo o kgemethile dikete tsa gagwe,Mme Dafide dikete tsa gagwe di le masome.”+  Mme Saulo a simolola go nna bogale thata,+ mme mafoko ano a ne a le bosula mo ponong ya gagwe, mo e leng gore o ne a re: “Ba neile Dafide dikete di le masome, mme nna ba nneile dikete, mme go setse fela gore ba mo neye bogosi!”+  Mme Saulo a se ka a kgaotsa go leba Dafide ka pelaelo go tloga mo letsatsing leo go ya pele.+ 10  Mme ga diragala letsatsi le le latelang+ gore moya o o bosula wa Modimo o dire mo go Saulo,+ mo a neng a itshwara jaaka moporofeti+ mo ntlong, fa Dafide a ne a letsa mmino ka seatla sa gagwe,+ jaaka mo malatsing a pele; mme lerumo le ne le le mo seatleng sa ga Saulo.+ 11  Mme Saulo a konopa lerumo+ a re: “Ke tla tlhabelela Dafide mo loboteng!”+ mme Dafide a fapoga fa pele ga gagwe, gabedi.+ 12  Mme Saulo a simolola go boifa+ Dafide ka gonne Jehofa o ne a na le ene,+ mme o ne a dule mo go Saulo.+ 13  Ka gone Saulo a mo tlosa fa go ene+ mme a mo tlhoma go nna molaodi wa gagwe wa sekete; mme ka metlha o ne a tswa a ba a tsena fa pele ga batho.+ 14  Mme Dafide o ne a sa kgaotse go dira ka botlhale+ mo ditseleng tsa gagwe tsotlhe, mme Jehofa o ne a na le ene.+ 15  Mme Saulo a nna a bona gore o ne a dira ka botlhale thata,+ mo a neng a mo tshaba. 16  Mme Iseraele yotlhe le Juda ba ne ba rata Dafide, ka gonne o ne a tswa e bile a tsena fa pele ga bone. 17  La bofelo Saulo a raya Dafide a re: “Morwadiake yo mogolo Merabe+ ke yo. Ke ene ke tla go mo nayang go nna mosadi.+ Mme fela o itshupe mo go nna o le motho yo o seganka o tlhabane dintwa tsa ga Jehofa.”+ Mme Saulo, o ne a ithaya a re: “A seatla sa me se se ka sa nna mo go ene, mme a seatla sa Bafilisitia se nne mo go ene.”+ 18  Foo Dafide a raya Saulo a re: “Nna ke mang le ba losika lwa me ke bomang, lelapa la ga rre, mo Iseraele, mo nka nnang mogwe wa kgosi?”+ 19  Le fa go ntse jalo, ga diragala gore ka nako ya go naya Dafide Merabe, morwadia Saulo, o ne a setse a neilwe Aderiele+ wa Momehola+ go nna mosadi. 20  Jaanong Mikale,+ morwadia Saulo, o ne a rata Dafide, mme ba go begela Saulo, mme a rata kgang eno. 21  Ka jalo Saulo a re: “Ke tla mo mo naya gore a nne seru mo go ene,+ le gore seatla sa Bafilisitia se tle se nne mo go ene.” Ka jalo Saulo a raya Dafide a re: “O tla dira kgolagano ya lenyalo le nna gompieno ka mongwe wa basadi ba babedi ba.” 22  Go feta moo, Saulo a laela batlhanka ba gagwe jaana: “Buang le Dafide mo sephiring, lo re, ‘Bona! Kgosi e kgatlhilwe ke wena, le batlhanka ba yone botlhe ba a go rata. Ka jalo jaanong dira kgolagano ya lenyalo le kgosi.’” 23  Mme batlhanka ba ga Saulo ba simolola go bua mafoko ano mo ditsebeng tsa ga Dafide, mme Dafide a re: “A ke selo se se motlhofo mo matlhong a lona go dira kgolagano ya lenyalo le kgosi, ke le motho yo o humanegileng+ yo o tseelwang kwa tlase?”+ 24  Foo batlhanka ba ga Saulo ba mmegela, ba re: “Dafide o buile ka mafoko a a ntseng jaana.” 25  Fa ba rialo Saulo a re: “Lo tla raya Dafide lo re, ‘Kgosi ga e kgatlhegele madi a bogadi,+ mme e kgatlhegela matlalo a bonna a le lekgolo+ a Bafilisitia, gore a ipusolosetse+ mo babeng ba kgosi.’” Mme Saulo ene, o ne a logile leano la gore Dafide a we ka seatla sa Bafilisitia. 26  Ka jalo batlhanka ba gagwe ba begela Dafide mafoko ano, mme Dafide a rata kgang eno, ya go dira kgolagano ya lenyalo+ le kgosi, mme malatsi a ne a ise a fele. 27  Ka jalo Dafide a nanoga mme ene le banna ba gagwe ba kgemetha+ banna ba Bafilisitia ba le makgolo a le mabedi, mme Dafide a tlisa matlalo a bone a bonna+ a ba a a naya kgosi palo ya one e feletse, gore a dire kgolagano ya lenyalo le kgosi. Saulo le ene a mo naya Mikale morwadie go nna mosadi.+ 28  Mme Saulo a bona a ba a itse gore Jehofa o ne a na le Dafide.+ Mme Mikale ene, morwadia Saulo, o ne a mo rata.+ 29  Mme gape Saulo a nna a boifa le go feta ka ntlha ya ga Dafide, mme Saulo a nna mmaba wa ga Dafide ka metlha.+ 30  Mme dikgosana+ tsa Bafilisitia di ne di tle di tswe, mme go ne go diragala gore ka dinako tsotlhe tsa fa di tswa Dafide o ne a dira ka botlhale+ thata go feta batlhanka botlhe ba ga Saulo; mme leina la gagwe la nna legolo thata.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase