1 Samuele 17:1-58

17  Mme Bafilisitia+ ba phutha mathibelelo a bone mmogo go ya ntweng. Fa ba sena go phuthega mmogo kwa Sokho,+ o e leng wa Juda, foo ba thibelela fa gare ga Sokho le Aseka,+ kwa Efese-damime.+  Mme Saulo le banna ba Iseraele, ba ne ba phuthega mmogo mme ba thibelela kwa lebaleng le le kwa tlase la Ela,+ mme ba tlhomagana kafa thulaganyong ya tlhabano go ya go kgatlhantsha Bafilisitia.  Mme Bafilisitia ba ne ba eme mo thabeng kafa letlhakoreng leno, mme Baiseraele ba ne ba eme mo thabeng kafa letlhakoreng lele, go na le mokgatšha fa gare ga bone.  Mme tshimega ya tswa mo mathibelelong a Bafilisitia, leina la gagwe e le Goliathe,+ a tswa Gathe,+ a le boleele jwa dikubita di le thataro le paralatso ya seatla.+  Mme go ne go na le tlhoro ya phemelo ya kgotlho mo tlhogong ya gagwe, a apere moitshomelo wa phemelo, wa makape a a tlhatlaganeng, mme selekanyo sa bokete jwa moitshomelo wa phemelo e ne e le dishekele tsa kgotlho+ di le dikete di le tlhano.  Mme go ne go na le dithejana tsa maoto tsa kgotlho mo godimo ga dinao tsa gagwe le lerumo le le konopiwang+ la kgotlho fa gare ga magetla a gagwe.  Mme lore lwa logong lwa lerumo la gagwe lo ne lo tshwana le mosipuri wa balogi,+ mme bogale jwa lerumo la gagwe bo ne bo le dishekele di le makgolo a le marataro tsa tshipi; mme motshodi wa thebe e kgolo o ne a gwanta kwa pele ga gagwe.  Mme a ema fela a ba a simolola go goela kwa meleng ya tlhabano ya Iseraele+ a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tswa lo tla go tlhomagana kafa thulaganyong ya tlhabano? A ga ke Mofilisitia mme lona lo le batlhanka+ ba ga Saulo? Itlhopheleng monna, lo mme a fologele kwa go nna.  Fa a kgona go tlhabana le nna a bo a ntitaya a ntatlhela fa fatshe, foo re tla nna batlhanka ba lona. Mme fa nna ke mo palela ke bo ke mo itaya ke mo latlhela fa fatshe, le lona lo tla nna batlhanka ba rona, mme lo re direle.”+ 10  Mme Mofilisitia a tswelela a re: “Nna ka bonna ke kgoba+ mela ya tlhabano ya Iseraele mo letsatsing leno. Nnayang monna, mme re tlhabane mmogo!”+ 11  Fa Saulo+ le Baiseraele botlhe ba utlwa mafoko ano a Mofilisitia, ba tshoga mme ba boifa thata.+ 12  Jaanong Dafide e ne e le morwa Moeferatha+ yono yo o tswang kwa Bethelehema wa Juda yo leina la gagwe e neng e le Jese. Mme o ne a na le bana ba le robedi ba basimane.+ Mme mo metlheng ya ga Saulo monna yono o ne a setse a tsofetse mo gare ga banna. 13  Mme bomorwa Jese ba bararo ba bagolo ba tsamaya. Ba sala Saulo morago go ya ntweng,+ mme maina a bomorwawe ba bararo ba ba neng ba ya ntweng e ne e le Eliabe+ motsalwapele, le morwawe wa bobedi e bong Abinadabe+ le wa boraro e bong Shammahe.+ 14  Mme Dafide e ne e le yo mmotlana thata,+ mme ba bararo ba bagolo bone ba sala Saulo morago. 15  Mme Dafide o ne a na le go ya kwa go Saulo a ba a boa go ya go disa dinku+ tsa ga rraagwe kwa Bethelehema. 16  Mme Mofilisitia a nna a tla go sa le moso le maitseboa a ema mo maemong a gagwe ka malatsi a le masome a manè. 17  Foo Jese a raya Dafide morwawe a re: “Tsweetswee, isetsa bomorwarrago ifa eno ya mabele a a gadikilweng+ le dinkgwe tseno tse di lesome, mme o di ise ka bofefo kwa bothibelelong kwa go bomorwarrago. 18  Mme dikarolo tseno tse di lesome tsa mashi o di ise kwa molaoding wa sekete;+ gape o tlhokomele bomorwarrago malebana le botsogo jwa bone,+ mme o tseye sesupo mo go bone.” 19  Fa go santse go ntse jalo, Saulo le bone le banna ba bangwe botlhe ba Iseraele ba ne ba le kwa lebaleng le le kwa tlase la Ela,+ ba tlhabana le Bafilisitia.+ 20  Ka jalo Dafide a tsoga go sa le phakela a tlogela dinku di tlhokometswe ke motlhokomedi mme a phutha a tsamaya fela jaaka Jese a ne a mo laetse.+ E rile a goroga mo bodikanyetsong jwa bothibelelo,+ mephato ya sesole e ne e tswa e ya kwa moleng wa tlhabano,+ mme ba tlhaba mokgosi wa tlhabano. 21  Mme Iseraele le Bafilisitia ba simolola go tlhomagana gore mola wa tlhabano o kopane le mola o mongwe wa tlhabano. 22  Ka yone nako eo Dafide a ntsha dithoto+ mo go ene a di tlogela di tlhokometswe ke motlhokomedi wa dithoto+ mme a tabogela kwa moleng wa tlhabano. E rile a goroga, a simolola go botsa matsogo a bomorwarraagwe.+ 23  Fa a ntse a bua le bone, bonang, tshimega, yo leina la gagwe e neng e le Goliathe+ wa Mofilisitia yo o tswang kwa Gathe,+ o ne a tswa mo meleng ya tlhabano ya Bafilisitia, mme a simolola go bua mafoko a a tshwanang le a pele,+ mme Dafide a reetsa. 24  Mme banna ba Iseraele botlhe, fa ba bona monna yo, bonang, ba tshaba ka ntlha ya gagwe mme ba ne ba boifa thata.+ 25  Mme banna ba Iseraele ba simolola go re: “A lo bone monna yono yo o tlang? Gonne o tlela go kgoba+ Iseraele. Mme go tla diragala gore, monna yo o mo itayang a mo latlhela fa fatshe, kgosi e tla mo humisa ka dikhumo tse dikgolo, le gone e tla mo naya+ morwadiayone, le gone o tla golola ntlo ya ga rraagwe mo Iseraele.”+ 26  Mme Dafide a simolola go raya banna ba ba neng ba eme gaufi le ene a re: “Go tla dirwa eng ka monna yo o itayang a bo a latlhela fa fatshe Mofilisitia+ yo o fale a bo a faposa kgobo mo Iseraele?+ Gonne Mofilisitia yono yo o sa rupang+ ke mang gore a kgobe+ mela ya tlhabano ya Modimo yo o tshelang?”+ 27  Foo batho ba mmolelela mafoko a a tshwanang le a pele, ba re: “Go tla dirwa jaana ka monna yo o mo itayang a mo latlhela fa fatshe.” 28  Mme Eliabe+ morwarraagwe yo mogolo a utlwa fa a ntse a bua le banna, mme bogale jwa ga Eliabe jwa tukela Dafide,+ mo o neng a re: “O tletse eng kwano? Mme dinku tsele tse di mmalwa o di tlogetse di tlhokometswe ke mang kwa nageng?+ Nna ka nosi ke itse boikgodiso jwa gago le bosula jwa pelo ya gago,+ ka gonne o tlile kwano ka boikaelelo jwa gore o bone tlhabano.”+ 29  Fa a rialo Dafide a re: “Ke dirile eng jaanong? A e ne e se lefoko+ fela?” 30  Fa a sena go rialo a retologa a tswa fa thoko ga gagwe a ya kwa go mongwe o sele mme a bua mafoko a a tshwanang le a pele,+ mme batho le bone ba mo naya phetolo e e tshwanang le ya pele.+ 31  Ka jalo mafoko a Dafide a neng a a buile a utlwiwa, mme ba a bolela fa pele ga ga Saulo. Ka gone a ya go mo tsaya. 32  Mme Dafide a raya Saulo a re: “O se ka wa letla pelo ya monna ope ya phutlhama mo teng ga gagwe.+ Motlhanka wa gago o tla ya mme a tlhabane le Mofilisitia yono.”+ 33  Mme Saulo a raya Dafide a re: “O ka se ka wa kgona go ya go tlhabana le Mofilisitia yo,+ gonne o mosimanyana+ fela, mme ene ke monna wa ntwa go tloga bosimaneng jwa gagwe.” 34  Mme Dafide a raya Saulo a re: “Motlhanka wa gago o ne a nna modisa wa ga rraagwe mo letsomaneng, mme ga tla tau,+ le bera, mme nngwe le nngwe ya tsone ya tsaya nku mo letsomaneng. 35  Mme ka tswa ka e latelela ka e itaya ka e latlhela fa fatshe+ mme ka e namola mo molomong wa yone. E rile e simolola go ntlhasela, ka tshwara ditedu tsa yone ka e itaya ka e latlhela fa fatshe mme ka e bolaya. 36  Tau le bera motlhanka wa gago o di iteile a di latlhela fa fatshe ka bobedi; mme Mofilisitia+ yo o sa rupang yono o tla nna jaaka nngwe ya tsone, gonne o kgobile+ mela ya tlhabano+ ya Modimo yo o tshelang.”+ 37  Foo Dafide a oketsa a re: “Jehofa, yo o nkgolotseng mo leroong la tau le mo leroong la bera, ke ene yo o tla nkgololang mo seatleng sa Mofilisitia yono.”+ Fa a rialo Saulo a raya Dafide a re: “Tsamaya, mme e kete Jehofa a ka nna le wena.”+ 38  Jaanong Saulo a apesa Dafide diaparo tsa gagwe, mme a baya tlhoro ya phemelo ya kgotlho mo tlhogong ya gagwe, mme morago ga foo a mo apesa moitshomelo wa phemelo. 39  Foo Dafide a gatlha tšhaka ya gagwe fa godimo ga diaparo tsa gagwe a ba a leka go tsamaya [mme a se ka a kgona], ka gonne o ne a sa di itekanya. La bofelo Dafide a raya Saulo a re: “Ga ke kgone go tsamaya ka dilo tseno, gonne ga ke a di itekanya.” Ka jalo Dafide a di tlosa mo go ene.+ 40  Mme a tsaya lore lwa gagwe ka seatla sa gagwe a bo a itlhophela maje a matlhano a a borethe thata mo mokgatšheng o o phothoselang mme a a tsenya mo kgetsing ya gagwe ya badisa e e neng e direla jaaka seelo sa gagwe, mme mo seatleng sa gagwe go ne go na le motsekedi wa gagwe.+ Mme a simolola go atamela Mofilisitia. 41  Mme Mofilisitia a simolola go tla, a ntse a atamela Dafide, mme monna yo o tshotseng thebe e kgolo o ne a le kwa pele ga gagwe. 42  Jaanong e rile Mofilisitia a leba mme a bona Dafide, a simolola go mo nyatsa+ ka gonne e ne e le mosimanyana fela+ e bile a le mohibidu,+ a na le ponalo e ntle.+ 43  Ka jalo Mofilisitia a raya Dafide a re: “A ke ntša,+ mo e leng gore o tla kwa go nna ka dinthe?” Fa a sena go rialo Mofilisitia a hutsa Dafide ka medimo ya gagwe.+ 44  Mme Mofilisitia a tswelela a raya Dafide a re: “Tla kwa go nna fela, mme ke tla naya dinonyane tsa magodimo le diphologolo tsa naga+ nama ya gago.” 45  Dafide le ene a raya Mofilisitia a re: “O tla kwa go nna ka tšhaka le ka lerumo le ka lerumo le le konopiwang,+ mme nna ke tla kwa go wena ka leina la ga Jehofa wa masomosomo,+ Modimo wa mela ya tlhabano ya Iseraele, ene yo o mo kgobileng.+ 46  Gompieno Jehofa o tla go tsenya mo seatleng sa me,+ mme ruri ke tla go itaya ke go latlhela fa fatshe ke bo ke tlosa tlhogo ya gago mo go wena; mme ruri ke tla naya dinonyane tsa magodimo le diphologolo tsa naga+ ditoto tsa bothibelelo jwa Bafilisitia; mme batho ba lefatshe lotlhe ba tla itse gore go na le Modimo yo e leng wa Iseraele.+ 47  Mme phuthego eno yotlhe e tla itse gore Jehofa ga a boloke+ ka tšhaka le fa e le ka lerumo, ka gonne tlhabano+ ke ya ga Jehofa, mme o tla lo tsenya mo seatleng sa rona.”+ 48  Mme ga diragala gore Mofilisitia a nanoge mme a nna a tla a atamela go ya go kgatlhantsha Dafide, mme Dafide a simolola go itlhaganela le go sianela kwa moleng wa tlhabano go ya go kgatlhantsha Mofilisitia.+ 49  Foo Dafide a sotlhometsa seatla sa gagwe mo kgetsing ya gagwe mme a ntsha leje mo go yone a le konopa ka motsekedi, mo o neng a itaya+ Mofilisitia mo phatleng ya gagwe mme leje la nwela mo phatleng ya gagwe, mme a wela fa fatshe ka sefatlhego.+ 50  Ka jalo Dafide, ka motsekedi le leje, a itshupa a nonofile go feta Mofilisitia mme a itaya Mofilisitia a mo latlhela fa fatshe a ba a mmolaya; mme go ne go se na tšhaka mo seatleng sa ga Dafide.+ 51  Mme Dafide a nna a siana a ba a ema mo godimo ga Mofilisitia. Go tswa foo a tsaya tšhaka+ ya gagwe a e somola mo kgatleng ya yone mme ruri a mmolaya fa a mo kgaola tlhogo ka yone.+ Mme Bafilisitia ba bona gore yo o thata wa bone o ne a sule, mme ba tshaba.+ 52  Morago ga moo banna ba Iseraele le ba Juda ba nanoga mme ba simolola go goa ba latelela+ Bafilisitia go fitlha fela kwa mokgatšheng+ le go ya go fitlha kwa dikgorong tsa Ekerone, mme ba ba gobaditsweng mo ba neng ba le gaufi le go swa ba Bafilisitia ba nna ba wa mo tseleng go tswa kwa Shaaraime, go ya go fitlha kwa Gathe le go ya go fitlha kwa Ekerone. 53  Morago ga moo bomorwa Iseraele ba boa kwa go lateleleng Bafilisitia ka bogale mme ba thopa+ mathibelelo a bone. 54  Foo Dafide a tsaya tlhogo+ ya Mofilisitia a e tlisa mo Jerusalema, mme dibetsa tsa gagwe a di baya mo mogopeng wa gagwe.+ 55  Jaanong ka nako ya fa Saulo a ne a bona Dafide a tswa a ya go kgatlhantsha Mofilisitia, o ne a raya Abenere+ molaodi wa masole a re: “Mosimane+ yo ke morwa mang,+ Abenere?” Fa a arabela Abenere a re: “Ka botshelo jwa moya wa gago, kgosi, ga ke itse le e seng!” 56  Foo kgosi ya re: “Tlhotlhomisa gore mosimane yo ke morwa mang.” 57  Ka jalo, fela fa Dafide a boa a tswa go itaya Mofilisitia a ba a mo latlhela fa fatshe, Abenere a mo tsaya a mo tlisa fa pele ga ga Saulo tlhogo+ ya Mofilisitia e le mo seatleng sa gagwe. 58  Jaanong Saulo a mo raya a re: “O morwa mang, mosimane?” mme Dafide a re: “Morwa motlhanka wa gago Jese+ wa Mobethelehema.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase