1 Petere 3:1-22

3  Ka mokgwa o o tshwanang, lona basadi ba lo nyetsweng, nnang mo taolong+ ya banna ba lona, e le gore, fa bangwe ba sa utlwe+ lefoko, ba gapiwe+ kwantle ga lefoko ka boitshwaro jwa basadi ba bone,+  ka ntlha ya go bo ba nnile basupi ba ba boneng ka matlho ba boitshwaro jwa lona jo bo itshekileng mmogo le tlotlo e e boteng.  Mme a mokgabo wa lona e se ka ya nna wa go loga moriri loetse+ kafa ntle le wa go rwala mekgabiso+ ya gouta kgotsa wa go apara diaparo tsa kafa ntle,  mme a e nne motho wa sephiri+ wa pelo yo o apereng diaparo tse di sa senyegeng+ tsa moya o o didimetseng le o o bonolo,+ tse e leng tsa botlhokwa jo bogolo mo matlhong a Modimo.  Gonne pele, basadi ba ba boitshepo ba ba neng ba solofetse mo Modimong le bone ba ne ba tle ba ikgabise jalo, ba ipaya mo taolong ya banna ba bone,  jaaka Sara a ne a tlwaetse go utlwa Aborahame, a mmitsa “morena.”+ Mme lo fetogile bana ba gagwe, fa fela lo nna lo dira molemo e bile lo sa boife sepe se se tshosang.+  Lona banna ba lo nyetseng, tswelelang lo nna le bone ka mokgwa o o tshwanang go ya ka kitso,+ lo ba naya tlotlo+ jaaka sejana se se bokoa, sa sesadi, e re ka le lona lo le baruaboswa+ le bone ba letlhogonolo le le sa re tshwanelang la botshelo, e le gore dithapelo tsa lona di se ka tsa kgoreletsega.+  La bofelo, nnang le mogopolo o o tshwanang+ lotlhe, lo bontshe go utlwela ba bangwe botlhoko, lo na le lorato lwa bokaulengwe, lo le pelotlhomogi ka bonolo,+ lo le boikokobetso mo mogopolong,+  lo sa duele go utlwisiwa botlhoko ka go utlwisa botlhoko+ kgotsa go gobololwa ka go gobolola, mme go na le moo, lo segofatse,+ ka gonne lo ne lwa bilediwa tsela eno, gore lo rue tshegofatso. 10  Gonne, “yo o ka ratang botshelo a ba a bona malatsi+ a a molemo, a a thibele loleme+ lwa gagwe mo go se se bosula le dipounama tsa gagwe mo go bueng tsietso,+ 11  mme a a furalele se se bosula+ mme a dire se se molemo; a a senke kagiso mme a e latelele.+ 12  Gonne matlho a ga Jehofa a mo basiaming, le ditsebe tsa gagwe di ntlheng ya mekokotlelo ya bone;+ mme sefatlhego sa ga Jehofa se kgatlhanong le ba ba dirang dilo+ tse di bosula.” 13  Eleruri, ke motho ofe yo o tla lo gobatsang fa lo tlhoafalela se se molemo?+ 14  Mme le e leng fa lo tshwanetse go boga ka ntlha ya tshiamo, lo itumetse.+ Le fa go ntse jalo, selo se ba se boifang lona lo se ka lwa se boifa,+ le gone lo se ka lwa fuduega.+ 15  Mme itshepiseng Keresete e le Morena mo dipelong tsa lona,+ ka metlha lo iketleeleditse go iphemela+ fa pele ga mongwe le mongwe yo o lo batlang lebaka la tsholofelo e e mo go lona, mme lo dira jalo ka bonolo le tlotlo e e boteng.+ 16  Nnang le segakolodi se se siameng,+ e le gore mo go sone selo se lo kgalwang ka sone, ba ba buang boitshwaro jwa lona jo bo molemo malebana le Keresete+ ka go nyatsa, ba tlhabiwe ke ditlhong.+ 17  Gonne go botoka go boga ka gonne lo dira molemo,+ fa thato ya Modimo e batla jalo, go na le go boga ka gonne lo dira bosula.+ 18  Aitsane, le e leng Keresete o ne a swa gangwe fela a swela maleo,+ motho yo o siameng a swela ba ba sa siamang,+ gore a lo ise kwa Modimong,+ a bolawa mo nameng,+ mme a tshedisiwa mo moyeng.+ 19  A le mo seemong seno gape o ne a tsamaya a ya go rerela meya e e mo kgolegelong,+ 20  e e neng e kile ya ne e sa utlwe+ fa bopelotelele jwa Modimo+ bo ne bo letile mo malatsing a ga Noa, fa araka e ne e sa ntse e agiwa,+ e mo go yone batho ba le mmalwa, e leng, meya e le robedi, ba neng ba rwalwa ka pabalesego go ralala metsi.+ 21  Se se tshwanang le seno le sone jaanong se a lo boloka,+ e leng, kolobetso, (e seng go tlosiwa ga leswe la nama, mme go lopa segakolodi se se molemo mo Modimong,)+ ka tsogo ya ga Jesu Keresete.+ 22  O kafa seatleng+ sa moja sa Modimo, gonne o ne a ya legodimong; mme baengele+ le balaodi le bathata ba ne ba bewa mo taolong ya gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase