1 Petere 2:1-25

2  Jalo, latlhang bosula+ jotlhe le tsietso yotlhe le boitimokanyo le lefufa le mefuta yotlhe ya go seba,+  mme, jaaka masea a a sa tswang go tsalwa,+ tlhologelelwang mashi a a sa tswakanngwang+ a e leng a lefoko, gore lo gole go ya polokong+ ka one,  fa fela lo utlwile gore Morena o pelonomi.+  Lo tla mo go ene jaaka lo tla mo lejeng+ le le tshelang, ruri e le le le gannweng+ ke batho,+ mme e le le le tlhophilweng, le le tlhwatlhwakgolo mo Modimong,+  le lona ka bolona jaaka maje a a tshelang lo agiwa go nna ntlo+ ya semoya ka boikaelelo jwa boperesiti jo bo boitshepo, gore lo ise ditlhabelo+ tsa semoya tse di amogelesegang mo Modimong ka Jesu Keresete.+  Gonne go teng mo Lokwalong fa go tweng: “Bonang! ke tlhoma leje mo Siona, le le tlhophilweng, leje la sekhutlo la motheo, le le tlhwatlhwakgolo; e bile ga go na ope yo o dumelang mo go lone yo o tla swabang+ ka gope.”  Jalo, o tlhwatlhwakgolo mo go lona, ka gonne lo badumedi; mme mo go ba ba sa dumeleng, “leje le le tshwanang le baagi ba neng ba le gana+ le fetogile tlhogo ya sekhutlo,”+  le “leje le le kgopang le lefika la kgopiso.”+ Bano ba a kgotšwa ka gonne ga ba utlwe lefoko. Le bone ba ne ba laoletswe+ go felela fela jalo.  Mme lona lo “lotso lo lo tlhophilweng, boperesiti jwa segosi, setšhaba+ se se boitshepo, setlhopha sa batho ba ba ruilweng ka tsela e e kgethegileng,+ gore lo bolele dinonofo tse di molemolemo+ gongwe le gongwe” tsa yo o neng a lo bitsa mo lefifing a lo isa mo leseding+ la gagwe le le gakgamatsang. 10  Gonne lo kile lwa bo lo se setšhaba, mme jaanong lo setšhaba sa Modimo;+ lo ne lo le ba ba neng ba sa bontshiwa kutlwelobotlhoko, mme jaanong lo ba ba bontshitsweng kutlwelobotlhoko.+ 11  Baratwa, ke lo rotloetsa lo le baeng le baagi+ ba nakwana gore lo nne lo ithibe mo dikeletsong tsa senama,+ tse e leng tsone tota tse di tlhabanang le moya.+ 12  Nnang lo ntse lo na le boitshwaro jo bo molemo mo ditšhabeng,+ gore, mo selong se ba lo kgalang jaaka badirabosula mo go sone, ba tle ba galaletse Modimo mo letsatsing la go tlhatlhoba+ ga gagwe ka ntlha ya ditiro+ tsa lona tse di molemo tse ba leng basupi ba tsone ba ba di boneng ka matlho. 13  Ka ntlha ya Morena ipeyeng mo taolong+ ya sebopiwa+ sengwe le sengwe se e leng motho: e ka ne e le kgosi ka e le kgolo 14  kgotsa balaodi ka ba romilwe ke yone gore ba diragatse kotlhao mo badirabosuleng mme ba bake ba ba dirang molemo.+ 15  Gonne Modimo o rata jalo, gore ka go dira molemo lo tle lo bofe puo ya go tlhoka kitso ya batho+ ba ba seng tekatekano. 16  Nnang jaaka batho+ ba ba gololesegileng, mme le fa go ntse jalo lo tshola kgololesego ya lona, e seng jaaka sesiro sa bosula,+ mme jaaka batlhanka ba Modimo.+ 17  Tlotlang batho ba mefuta yotlhe,+ ratang bakaulengwe botlhe, boifang Modimo,+ tlotlang kgosi.+ 18  A batlhanka ba ntlo ba nne mo taolong+ ya beng ba bone ka poifo+ yotlhe e e tshwanetseng, e seng fela mo go ba ba molemo le ba ba tekatekano, mme gape le mo go ba go leng thata go ba itumedisa. 19  Gonne fa mongwe, ka ntlha ya segakolodi malebana le Modimo, a itshokela dilo tse di hutsafatsang e bile a boga ka mokgwa o o sa tshwanelang, seno ke selo se se itumedisang.+ 20  Gonne go na le tlotla efe mo go seo, fa e re lo leofa lo bo lo fapholwa, lo go itshokela? Mme, fa e re lo dira molemo lo bo lo boga,+ lo go itshokela, seno ke selo se se itumedisang mo Modimong.+ 21  Tota e bile, lo ne lwa bilediwa tseleng eno, ka gonne le Keresete o ne a boga ka ntlha ya lona, a lo tlogelela sekao gore lo latele dikgato tsa gagwe gaufiufi.+ 22  Ga a ka a dira boleo bope,+ le gone ga go a ka ga fitlhelwa tsietso mo molomong wa gagwe.+ 23  E rile a gobololwa,+ a se ka a gobolola le ene.+ E rile a boga,+ a se ka a tshosetsa, mme a nna a ineela mo go ene+ yo o atlholang ka tshiamo. 24  Ene ka boene o ne a sikara maleo a rona+ mo mmeleng wa gagwe mo koteng,+ e le gore re tle re kgaogane gotlhelele le maleo+ re bo re tshelele tshiamo. Mme “lo ne lwa fodisiwa+ ka dititeo tsa gagwe.” 25  Gonne lo ne lo tshwana le dinku, tse di timelang;+ mme jaanong lo boetse kwa modiseng+ le molebedi wa meya ya lona.

Dintlha Tse di Kwa Tlase