1 Petere 1:1-25

1  Petere, moaposetoloi+ wa ga Jesu Keresete, ke kwalela baagi+ ba nakwana ba ba falaletseng+ kwa Ponto, Galatia, Kapadokia,+ Asia, le Bithinia, ba ba tlhophilweng+  go ya ka kitsetsopele ya Modimo Rara,+ le go itshepisiwa ka moya,+ ka boikaelelo jwa gore ba utlwe ba ba ba kgatšhiwe+ ka madi a ga Jesu Keresete:+ E kete lo ka okelediwa bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso.  A go bakwe Modimo le Rra Morena wa rona Jesu Keresete,+ gonne go ya ka kutlwelobotlhoko e kgolo ya gagwe o ne a re tsala sesha+ gore re nne le tsholofelo+ e e tshelang ka tsogo+ ya ga Jesu Keresete mo baswing,  go ya bosweng+ jo bo sa senyegeng le jo bo sa leswafalang le jo bo sa nyeleleng. Bo beetswe lona+ kwa magodimong,  ba lo dibelwang ka maatla a Modimo ka tumelo+ lo dibelelwa poloko+ e e siametseng go senolwa mo lobakeng lwa bofelo.+  Lo ipelela seno thata, le fa ka lobakanyana mo nakong eno, fa e le gore go tshwanetse, lo hutsafaditswe ke diteko tse di farologaneng,+  gore boleng jo bo lekilweng jwa tumelo+ ya lona, e e leng tlhwatlhwakgolo thata go feta gouta e e nyelelang le fa e lekwa ka molelo,+ bo fitlhelwe e le lebaka la pako le kgalalelo le tlotlo fa Jesu Keresete a senolwa.+  Le fa lo ise lo ke lo mmone, lo a mo rata.+ Le fa lo sa mo leba gone jaanong, le fa go ntse jalo lo dumela mo go ene e bile lo ipela thata ka boipelo jo bo sa ka keng jwa bolelwa le jo bo galaleditsweng,  ka lo amogela bokhutlo jwa tumelo ya lona, e leng poloko ya meya ya lona.+ 10  Ka ga yone poloko eno, baporofeti ba ba neng ba porofeta+ kaga bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jo lo neng lo bo laoletswe+ ba ne ba tlhotlhomisa ka manontlhotlho ba bo ba batlisisa+ ka kelotlhoko. 11  Ba ne ba nna ba tlhotlhomisa gore ke paka+ efe tota kgotsa gore ke mofuta ofe wa paka e moya+ o o mo go bone o neng o e kaya ka ga Keresete+ fa o ne o naya bosupi go sa le pele kaga dipogisego ka ntlha ya ga Keresete+ le kaga dikgalalelo+ tse di neng di tla latela tseno. 12  Ba ne ba senolelwa gore ba ne ba direla, e seng bone ka bobone,+ mme lona, dilo tse jaanong lo di itsisitsweng+ ka ba ba lo boleletseng dikgang tse di molemo ka moya o o boitshepo+ o o rometsweng go tswa legodimong. Baengele ba eletsa go tlhodumela+ mo go tsone dilo tseno. 13  Ka gone tlamang megopolo ya lona lo e tlamela tiro,+ nnang lo thantse ka botlalo+ mo ditlhaloganyong; tlhomang tsholofelo ya lona mo bopelonoming+ jo bo sa re tshwanelang jo ruri bo tla tlisiwang mo go lona fa Jesu Keresete a senolwa.+ 14  Jaaka bana ba ba utlwang, tlogelang go bopega+ go ya ka dikeletso tse pele lo neng lo na le tsone mo go tlhokeng kitso ga lona, 15  mme, tumalanong le Moitshepi yo o neng a lo bitsa, le lona ka bolona nnang boitshepo mo boitshwarong+ jotlhe jwa lona, 16  ka gonne go kwadilwe ga twe: “Lo nne boitshepo, ka gonne nna ke boitshepo.”+ 17  Mo godimo ga moo, fa lo bitsa Rara yo o atlholang ka go se tlhaole,+ go ya ka tiro ya mongwe le mongwe, itshwareng ka poifo+ mo nakong ya boagi jwa lona jwa boeng.+ 18  Gonne lo a itse gore lo ne lwa gololwa+ mo mokgweng wa lona wa boitshwaro o o se nang maungo o lo o amogetseng ka ngwao mo go borraalonamogologolwane, e se ka dilo+ tse di senyegang, ka selefera kgotsa gouta. 19  Mme e ne e le ka madi+ a a tlhokegang, a a tshwanang le a kwanyana+ e e se nang molato e bile e se na selabe, one a ga Keresete.+ 20  Ke boammaaruri, o ne a itsiwe go sa le gale pele ga lefatshe le thaiwa,+ mme o ne a dirwa gore a bonatshege mo bokhutlong jwa metlha ka ntlha ya lona+ 21  ba lo leng badumedi mo Modimong+ ka ntlha ya gagwe, ene yo o neng a mo tsosa mo baswing+ a ba a mo naya kgalalelo;+ e le gore tumelo ya lona le tsholofelo di nne mo Modimong.+ 22  Jaanong e re ka lo itshekisitse+ meya ya lona ka gore lo utlwe boammaaruri mo go felelang ka gore lo nne le lorato lwa bokaulengwe+ lo lo se nang boitimokanyo, ratanang ka lorato lo logolo lo lo tswang pelong.+ 23  Gonne lo tshotswe sesha,+ e seng ka peo+ ya tsalo e e senyegang,+ mme ka e e sa senyegeng,+ ka lefoko+ la Modimo yo o tshelang le yo o nnetseng+ ruri. 24  Gonne “nama yotlhe e tshwana le bojang, e bile kgalalelo yotlhe ya yone e tshwana le sethunya sa bojang;+ bojang bo a swaba, le sethunya se a tlhotlhorega,+ 25  mme lefoko la ga Jehofa lone le nnela ruri.”+ Ebu, le ke “lefoko,” leno le lo le boleletsweng+ e le dikgang tse di molemo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase