1 Johane 5:1-21

5  Mongwe le mongwe yo o dumelang gore Jesu ke Keresete o tsetswe ke Modimo, mme mongwe le mongwe yo o ratang yo o neng a dira gore go tsalwe o rata yo o tsetsweng ke ene yoo.+  Re itse ka seno gore re rata bana ba Modimo,+ fa re rata Modimo e bile re dira ditaelo tsa gagwe.+  Gonne seno ke se lorato+ lwa Modimo lo se kayang, gore re boloke ditaelo tsa gagwe;+ mme ditaelo tsa gagwe ga di imele,+  ka gonne sengwe le sengwe se se tsetsweng ke Modimo se fenya lefatshe.+ Mme eno ke phenyo+ e e fentseng+ lefatshe, tumelo ya rona.+  Ke mang yo o fenyang+ lefatshe fa e se yo o nang le tumelo+ ya gore Jesu ke Morwa Modimo?+  Yono ke yo o neng a tla ka metsi le madi, e bong Jesu Keresete; e seng ka metsi+ fela, mme ka metsi le ka madi.+ Mme moya+ ke one o o nayang bosupi, ka gonne moya ke boammaaruri.  Ka gonne go na le basupi ba bararo,  moya+ le metsi+ le madi,+ mme boraro jono bo a dumalana.+  Fa re amogela bosupi jo batho ba bo nayang,+ bosupi jo Modimo a bo nayang bo bogolo, ka gonne jono ke bosupi jo Modimo a bo nayang, e leng ntlha ya gore o neetse bosupi+ kaga Morwawe. 10  Motho yo o dumelang mo go Morwa Modimo, go neetswe bosupi+ ka ene. Motho yo o se nang tumelo mo Modimong o mo dirile moaki,+ ka gonne ga a a dumela bosupi jo bo neetsweng,+ jo Modimo jaaka mosupi+ a bo neileng ka ga Morwawe. 11  Mme jono ke bosupi jo bo neetsweng, gore Modimo o ne a re naya botshelo jo bo sa khutleng,+ mme botshelo jono bo mo go Morwawe.+ 12  Yo o nang le Morwa o na le botshelo jono; yo o se nang Morwa Modimo ga a na botshelo jono.+ 13  Ke lo kwalela dilo tseno gore lo itse gore lo na le botshelo jo bo sa khutleng, lona ba lo dumelang mo leineng la Morwa Modimo.+ 14  Mme eno ke tshepo e re nang le yone mo go ene,+ gore, go sa kgathalesege gore ke eng se re se kopang kafa thatong ya gagwe, o a re utlwa.+ 15  Gape, fa re itse gore o a re utlwa mabapi le sengwe le sengwe se re se kopang,+ re a itse gore re tla nna le dilo tse re di kopang e re ka re di kopile mo go ene.+ 16  Fa mongwe a ka tshogana ka a bona mokaulengwe wa gagwe a leofa boleo jo bo sa bakeng loso,+ o tla kopa, mme o tla mo naya botshelo,+ ee, ba ba sa leofeng mo go bakang loso.+ Go na le boleo jo bo bakang loso. Ga ke mmolelele gore a kope ka ga boleo joo. 17  Tshiamololo yotlhe ke boleo; mme le fa go ntse jalo go na le boleo jo bo sa bakeng loso. 18  Re a itse gore motho mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Modimo ga a tsamaye mo boleong, mme Yo+ o tsetsweng ke Modimo o a mo lebelela, e bile yo o boikepo ga a mo ngangatlele.+ 19  Re a itse gore re tswa mo Modimong,+ mme lefatshe lotlhe le namaletse mo maatleng a yo o boikepo.+ 20  Mme re a itse gore Morwa Modimo o tlile,+ mme o re neile nonofo ya botlhale+ gore re nne le kitso ya wa boammaaruri.+ Mme re seoposengwe+ le wa boammaaruri, ka Morwawe Jesu Keresete. Yono ke Modimo wa boammaaruri+ le botshelo jo bo sa khutleng.+ 21  Bana ba bannye, itiseng mo medingwaneng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase