1 Ditiragalo 25:1-31

25  Mo godimo ga moo, Dafide le balaodi+ ba ditlhopha tse di direlang+ ba ne ba lomolola bangwe ba bomorwa Asafe, Hemane+ le Jeduthune+ gore e nne ba ba direlang, ba ba porofetang ka diharepa,+ ka diletswa tsa megala+ le ka disemebala.+ Mme banna ba ba okametseng tirelo ya bone ba ne ba tswa mo palong ya bone.  Mo go bomorwa Asafe, Sakure le Josefa+ le Nethania le Asharela,+ bomorwa Asafe mo taolong ya ga Asafe+ yo o porofetang mo taolong ya kgosi.  Ba ga Jeduthune:+ bomorwa Jeduthune, Gedalia+ le Seri+ le Jeshaia,+ le Shimei, Hashabia le Matithia,+ ba le barataro, mo taolong ya ga rraabone e bong Jeduthune, yo o neng a porofeta ka harepa go leboga le go baka Jehofa.+  Ba ga Hemane:+ bomorwa Hemane, Bukia,+ Matania,+ Usiele,+ Shebuele le Jerimothe, Hanania,+ Hanani, Eliatha,+ Gidaleti+ le Romameti-esere,+ Joshebekasha,+ Malothi,+ Hothire,+ Mahasiothe.  Botlhe bano e ne e le bomorwa Hemane, mmoni wa diponatshegelo+ wa kgosi mo dilong tsa Modimo wa boammaaruri gore a tsose lonaka lwa gagwe; ka jalo Modimo wa boammaaruri a naya Hemane bana ba le lesome le bonè ba basimane le bana ba le bararo ba basetsana.+  Botlhe bano ba ne ba le mo taolong ya ga rraabone mo pineng kwa ntlong ya ga Jehofa, ka disemebala,+ diletswa tsa megala+ le diharepa+ gore ba direle mo ntlong ya Modimo wa boammaaruri. Ba ba neng ba le mo taolong ya kgosi e ne e le Asafe le Jeduthune le Hemane.+  Mme palo ya bone mmogo le bomorwarraabone ba ba thapiseditsweng go opelela Jehofa,+ e le ditswerere+ botlhe, ba nna makgolo a le mabedi le masome a le robedi le borobedi.  Ka jalo ba latlhela bola+ ka ga dilo tse di tshwanetseng go tlhokomelwa, yo monnye a tshwana fela le yo mogolo,+ setswerere+ mmogo le moithuti.  Mme bola jwa tswa: jwa ntlha e le jwa ga Asafe bo tswela Josefa,+ jwa bobedi e le jwa ga Gedalia+ (ene le bomorwarraagwe le bomorwawe ba ne ba le lesome le bobedi); 10  jwa boraro e le jwa ga Sakure,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 11  jwa bonè e le jwa ga Iseri,+ bomorwawe le bomorwarraagwe ba le lesome le bobedi; 12  jwa botlhano e le jwa ga Nethania,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 13  jwa borataro e le jwa ga Bukia, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 14  jwa bosupa e le jwa ga Jesharela,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 15  jwa borobedi e le jwa ga Jeshaia, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 16  jwa borobongwe e le jwa ga Matania, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 17  jwa bolesome e le jwa ga Shimei, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 18  jwa bolesome le bongwe e le jwa ga Asarele,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 19  jwa bolesome le bobedi e le jwa ga Hashabia, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 20  jwa bolesome le boraro e le jwa ga Shubaele,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 21  jwa bolesome le bonè, Matithia, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 22  jwa bolesome le botlhano e le jwa ga Jeremothe, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 23  jwa bolesome le borataro e le jwa ga Hanania, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 24  jwa bolesome le bosupa e le jwa ga Joshebekasha, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 25  jwa bolesome le borobedi e le jwa ga Hanani, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 26  jwa bolesome le borobongwe e le jwa ga Malothi, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 27  jwa bomasome a mabedi e le jwa ga Eliatha, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 28  jwa bomasome a mabedi le bongwe e le jwa ga Hothire, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 29  jwa bomasome a mabedi le bobedi e le jwa ga Gidaleti, bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 30  jwa bomasome a mabedi le boraro e le jwa ga Mahasiothe,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi; 31  jwa bomasome a mabedi le bonè e le jwa ga Romameti-esere,+ bomorwawe le bomorwarraagwe, ba le lesome le bobedi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase