1 Ditiragalo 12:1-40

12  Mme bano ke ba ba neng ba tla kwa go Dafide kwa Sikelage+ fa a ne a sa ntse a le mo thibelong ka ntlha ya ga Saulo+ morwa Kishe; mme e ne e le bangwe ba banna ba ba thata,+ ba ba thusang mo ntweng,  ba tlhometse ka bora, ba dirisa seatla sa moja e bile ba dirisa seatla sa molema+ ka maje+ kgotsa ka metswi+ mo teng ga bora.+ E ne e le ba bomorwarraagwe Saulo, ba Benjamine.  Go ne go na le tlhogo e bong Ahiesere le Joashe bomorwa Shemaa wa Mogibea,+ le Jesiele le Pelete bomorwa Asamafetha,+ le Beraka le Jehu wa Moanathothe,+  le Ishemaia wa Mogibeone, monna yo o thata mo gare ga ba ba masome a mararo+ e bile a okametse ba ba masome a mararo bano; le Jeremia le Jahasiele le Johanane le Josabade wa Mogedera,+  Elusai le Jerimothe le Bealia le Shemaria le Shefatia wa Moharife,  Elekana le Ishia le Asarele le Joesere le Jashobeame, ba Bakora,+  le Joela le Sebadia bomorwa Jerohame wa kwa Gedore.  Mme go ne go na le bangwe ba Bagada ba ba neng ba itomololela kafa letlhakoreng la ga Dafide kwa lefelong le go leng thata go le atamela kwa nageng,+ banna ba ba pelokgale, ba ba thata, banna ba sesole ba ntwa, ba ba nnang ba baakantse thebe e kgolo le lerumo,+ ba difatlhego tsa bone e neng e le difatlhego tsa ditau,+ e bile ba ne ba tshwana le ditshephe mo dithabeng ka lobelo.+  Esere e ne e le tlhogo, wa bobedi e le Obadia, wa boraro e le Eliabe, 10  wa bonè e le Mishemana, wa botlhano e le Jeremia, 11  wa borataro e le Atai, wa bosupa e le Eliele, 12  wa borobedi e le Johanane, wa borobongwe e le Elesabade, 13  wa bolesome e le Jeremia, wa bolesome le bongwe e le Makebanai. 14  Bano e ne e le ba bomorwa Gada,+ ditlhogo tsa masole. Yo mmotlana thata o ne a lekana le ba le lekgolo, mme yo mogolo a lekana le ba ba sekete.+ 15  Bano ke bone ba ba neng ba kgabaganya Joredane mo kgweding ya ntlha fa e ne e penolosa dintshi tsotlhe tsa yone, morago ga moo ba leleka botlhe ba mabala a a kwa tlase, ba ba lelekela kwa botlhaba le kwa bophirima. 16  Mme bangwe ba bomorwa Benjamine le Juda ba tla kwa lefelong le go leng thata go le atamela,+ kwa go Dafide. 17  Foo Dafide a tswela kwa go bone mme a ba raya a re: “Fa e le gore lo tletse kagiso+ kwa go nna go tla go nthusa, pelo ya me e tla nna seoposengwe le lona.+ Mme fa e le gore ke go nkokela kwa babeng ba me mme go se na phoso epe mo diatleng+ tsa me, a Modimo+ wa borraaronamogologolwane a go bone a bo a go lolamise.”+ 18  Mme moya+ wa apesa Amasai, tlhogo ya ba ba masome a mararo:“Re ba gago wena Dafide, e bile re na le wena,+ wena morwa Jese.Kagiso, a kagiso e nne ya gago, le kagiso mo go yo o go thusang,Gonne Modimo wa gago o go thusitse.”+Ka jalo Dafide a ba amogela mme a ba tsenya mo gare ga ditlhogo tsa mephato ya masole.+ 19  Go ne go na le bangwe ba ga Manase ba ba neng ba ngwegela kafa go Dafide fa a ne a tla le Bafilisitia+ a tsogologela Saulo go tlhabana le ene; mme a se ka a ba thusa, gonne fa ba ne ba mo gakolola, barena ba kgolagano+ ba Bafilisitia ba ne ba mo tsamaisa, ba re: “O tla baya ditlhogo tsa rona mo kotsing ka go ngwegela kwa go morena wa gagwe Saulo.”+ 20  Fa a ne a tla mo Sikelage,+ ba ba neng ba ngwegela kwa go ene ba tswa mo go Manase e ne e le Adane le Josabade le Jediaele le Mikaele le Josabade le Elihu le Silethai, ditlhogo+ tsa dikete tsa ga Manase. 21  Mme fa e le bone, ba ne ba thusa Dafide kgatlhanong le setlhopha sa dirukutlhi,+ ka gonne botlhe fela e ne e le banna ba ba thata+ ba ba pelokgale, mme ba nna balaodi ba masole; 22  gonne batho ba ne ba nna ba tla+ kwa go Dafide letsatsi le letsatsi go tla go mo thusa, go fitlha e nna bothibelelo jo bogolo,+ jaaka bothibelelo jwa Modimo.+ 23  Mme tseno e ne e le dipalo tsa ditlhogo tsa ba ba neng ba tlhomeletse go ya sesoleng ba ba neng ba tla kwa go Dafide kwa Heberone+ gore ba mo neele bogosi+ jwa ga Saulo kafa taelong+ ya ga Jehofa. 24  Bomorwa Juda ba ba tsholang thebe e kgolo le lerumo ba ne ba le dikete di le thataro le makgolo a le robedi, ba tlhomeletse ntwa. 25  Mo go bomorwa Simeone, banna ba ba pelokgale ba masole ba ne ba le dikete di le supa le lekgolo. 26  Mo go bomorwa Lefi ba le dikete di le nnè le makgolo a le marataro. 27  Mme Jehoiada e ne e le moeteledipele+ wa bomorwa Arone,+ mme ba ba neng ba na le ene ba ne ba le dikete di le tharo le makgolo a le supa. 28  Le Sadoke+ wa lekau, yo o thata a le pelokgale, le ntlo ya borraagwemogologolwane, dikgosana di le masome a mabedi le bobedi. 29  Mme mo go bomorwa Benjamine,+ bomorwarraagwe Saulo,+ go ne go na le dikete di le tharo, mme go fitlha ka nako eo, palo e kgolwane ya bone e ne e lebeletse ntlo ya ga Saulo fela thata. 30  Mme mo go bomorwa Eferaime go ne go na le dikete di le masome a mabedi le makgolo a le robedi, banna ba ba thata+ ba ba pelokgale, banna ba ba tumileng, ka ntlo ya borraabonemogologolwane. 31  Mme mo sephatlong sa lotso lwa ga Manase go ne go na le ba ba dikete di le lesome le borobedi ba ba neng ba tlhaotswe ka maina gore ba tle go dira Dafide kgosi. 32  Mme mo go bomorwa Isakare+ ba ba neng ba na le kitso ya go lemoga dinako+ tsa go itse gore Iseraele e tshwanetse go dira+ eng, go ne go na le ba e leng ditlhogo tsa bone ba le makgolo a mabedi, mme bomorwarraabone botlhe ba ne ba utlwa ditaelo tsa bone. 33  Mo go ba ga Sebulone ba ba yang sesoleng, ba ba tlhomaganang kafa thulaganyong ya tlhabano ka dibetsa tsotlhe tsa ntwa, go ne go na le ba ba dikete di le masome a matlhano, mme ba ne ba se pelopedi ka ga go tsamaya mmogo ka bontsi ba ya kwa go Dafide. 34  Mme mo go ba ga Nafetali go ne go na le dikgosana di le sekete, mme ba le dikete di le masome a mararo le bosupa ba ne ba na le bone ba tshotse thebe e kgolo le lerumo. 35  Mme mo go ba Badana ba ba tlhomaganang kafa thulaganyong ya tlhabano go ne go na le ba ba dikete di le masome a mabedi le borobedi le makgolo a le marataro. 36  Mme mo go ba ga Ashera, ba ba yang sesoleng gore ba tlhomagane kafa thulaganyong ya tlhabano ba ne ba le dikete di le masome a manè. 37  Mme go tswa ka kwa ntlheng e nngwe ya Joredane,+ mo go ba Barubene le Bagada le sephatlo sa lotso lwa ga Manase ba tshotse dibetsa tsotlhe tsa mophato wa sesole go ne go na le ba le dikete di le lekgolo le masome a mabedi. 38  Botlhe bano e ne e le banna ba ntwa, ba tsamaya mmogo ka bontsi ba tlhomagane kafa thulaganyong ya tlhabano; ba tla kwa Heberone ka pelo+ e e feletseng ba tla go dira Dafide kgosi ya Iseraele yotlhe; le botlhe ba ba setseng ba Iseraele ba ne ba le pelonngwe fela go dira Dafide kgosi.+ 39  Mme ba nna koo le Dafide malatsi a le mararo, ba ja ba nwa,+ gonne bomorwarraabone ba ne ba ba baakanyeditse. 40  Le ba ba neng ba le gaufi le bone, go ya go fitlha kwa Isakare le Sebulone le Nafetali, ba ne ba tlisa dijo di le mo dieseleng+ le mo dikameleng le mo godimo ga bommoulo le mo dikgomong, dijo tsa bupi,+ dikuku tsa mofeige+ o o kgobilweng le dikuku tsa morara o o swabisitsweng+ le beine+ le leokwane+ le dikgomo+le dinku+ tse dintsi thata, gonne go ne go ipelwa+ mo Iseraele.

Dintlha Tse di Kwa Tlase