1 Ditiragalo 11:1-47

11  Fa nako e ntse e tsamaya Baiseraele+ botlhe ba phuthegela kwa go Dafide kwa Heberone,+ ba re: “Bona! Re lerapo la gago le nama+ ya gago.  Maabane le mo nakong e e fetileng, le fa Saulo a ne a le kgosi, ke wena yo o neng o etelela Iseraele pele go tswa le go e tsenya;+ mme Jehofa Modimo wa gago a go raya a re, ‘Wena ka bowena o tla disa+ batho ba me ba Iseraele, e bile wena ka bowena o tla nna moeteledipele+ wa batho ba me ba Iseraele.’”  Ka jalo banna botlhe ba bagolwane ba Iseraele ba tla kwa kgosing kwa Heberone mme Dafide a dira kgolagano le bone kwa Heberone fa pele ga ga Jehofa; morago ga moo ba tlotsa+ Dafide go nna kgosi ya Iseraele, kafa lefokong+ la ga Jehofa ka Samuele.+  Moragonyana Dafide le Iseraele yotlhe ba ya kwa Jerusalema,+ ke go re, Jebuse,+ kwa Bajebuse+ e neng e le banni ba lefatshe gone.  Mme banni ba Jebuse ba simolola go raya Dafide ba re: “Ga o kitla o tsena fano.”+ Le fa go ntse jalo, Dafide a thopa kago e e thata ya Siona,+ ke go re, Motse wa ga Dafide.+  Ka jalo Dafide a re: “Ope fela yo o kgemethang+ Bajebuse pele, o tla nna tlhogo le kgosana.” Mme Joabe+ morwa Seruia a ya pele, mme a nna tlhogo.  Dafide a nna mo lefelong le go leng thata go le atamela.+ Ke gone ka moo ba neng ba le bitsa Motse wa ga Dafide.+  A simolola go aga motse gotlhe fela, go tswa kwa Thoteng go ya kwa dikarolong tse di mo tikologong yotlhe, mme Joabe a tsosolosa+ motse otlhe fela.  Dafide a tswelela a nna mogolo+ thata, gonne Jehofa wa masomosomo o ne a na le ene.+ 10  Jaanong tseno ke ditlhogo tsa banna ba ba thata+ ba e neng e le ba ga Dafide, ba tshwere ka thata le ene mo bogosing jwa gagwe mmogo le Iseraele yotlhe, gore ba mo dire kgosi kafa lefokong la ga Jehofa+ malebana le Iseraele. 11  Mme leno ke lenaane la banna ba ba thata ba e neng e le ba ga Dafide: Jashobeame+ morwa Mohakemoni, tlhogo ya ba bararo. O ne a kgatikanya lerumo la gagwe mo go ba le makgolo a le mararo ba ba bolailweng ka nako e le nngwe. 12  Morago ga gagwe go ne go na le Eliasare+ morwa Dodo wa Moahohi. + O ne a le mongwe wa banna ba bararo ba ba thata.+ 13  Ke ene yo o neng a na le Dafide kwa Pase-damime,+ kwa Bafilisitia ba neng ba phuthegetse ntwa mmogo gone. Jaanong go ne go na le sebata sa tshimo se tletse barele, mme fa e le batho bone, ba ne ba tshabile ka ntlha ya Bafilisitia.+ 14  Mme a ema fa gare ga sebata seno a se golola, mme a nna a kgemetha Bafilisitia, mo Jehofa a neng a boloka+ ka poloko e kgolo.+ 15  Mme ba le bararo mo go ba le masome a mararo+ ba ba kwa tlhogong ba fologela kwa lefikeng, kwa go Dafide kwa logageng lwa Adulama,+ fa bothibelelo jwa Bafilisitia jone bo ne bo thibeletse mo lebaleng le le kwa tlase la Refaime.+ 16  Ka nako eo Dafide o ne a le mo lefelong le go leng thata go le atamela;+ mme ka nako eo setlhopha sa masole se se sireletsang sa Bafilisitia+ se ne se le kwa Bethelehema. 17  Morago ga nakonyana Dafide a bontsha keletso ya gagwe mme a re: “E kete nka nwa+ metsi a mogobe wa Bethelehema,+ o o kwa kgorong!” 18  Foo ba bararo ba itshubelela mo bothibelelong jwa Bafilisitia mme ba ga metsi mo mogobeng wa Bethelehema, o o kwa kgorong, ba tla ba a tshotse ba a tlisa kwa go Dafide.+ Dafide a se ka a dumela go a nwa, mme a a tshololela kwa go Jehofa.+ 19  Mme a re: “Go ka se direge ka nna, malebana le Modimo wa me, gore ke dire selo seno! A ke tshwanetse go nwa madi+ a banna bano ka go baya meya ya bone mo kotsing? Gonne ba ne ba a tlisitse ka go baya meya ya bone mo kotsing.” Mme a se ka a dumela go a nwa.+ Tseno ke dilo tse banna ba bararo ba ba thata ba di dirileng. 20  Mme Abishai+ morwarraagwe Joabe,+ o ne a nna tlhogo ya ba bararo; o ne a kgatikanya lerumo la gagwe mo go ba ba makgolo a mararo ba ba bolailweng, mme o ne a itsege jaaka bao ba bararo. 21  Mo go ba bararo bano o ne a tlhomologile thata go feta ba bangwe ba babedi, mme a nna tlhogo ya bone; le fa go ntse jalo o ne a se ka a fitlha+ mo go ba bararo ba ntlha. 22  Fa e le Benaia+ morwa Jehoiada,+ morwa monna yo o seganka, yo o neng a dira ditiro di le dintsi kwa Kabeseele, o ne a kgemetha barwa ba babedi ba ga Ariele wa kwa Moabe; mme ene ka boene a fologa a bolaya tau+ mo teng ga petse ya metsi mo letsatsing la go wa ga kapoko. 23  Mme ke ene yo o neng a bolaya monna wa Moegepeto, monna wa bogolo jo bo boitshegang, wa dikubita+ di le tlhano. Mme go ne go na le lerumo+ mo seatleng sa Moegepeto le le tshwanang le mosipuri wa balogi; le fa go ntse jalo o ne a fologela kwa go ene ka thobane mme a phamola lerumo mo seatleng sa Moegepeto mme a mmolaya ka lone lerumo la gagwe.+ 24  Benaia morwa Jehoiada o ne a dira dilo tseno, mme o ne a na le leina mo gare ga banna ba bararo ba ba thata. 25  Le fa a ne a tlhomologile go feta ba ba masome a mararo, le fa go ntse jalo, o ne a se ka a fitlha+ mo maemong a ba bararo ba ntlha. Le fa go ntse jalo, Dafide o ne a mo tlhoma go okamela bafemedi+ ba gagwe. 26  Fa e le banna ba ba thata ba mephato ya sesole, go ne go na le Asahele+ morwarraagwe Joabe, Elehanane+ morwa Dodo wa Bethelehema, 27  Shamothe+ wa Moharore, Helese wa Mopelone,+ 28  Ira+ morwa Ikeshe wa Motekoa, Abiesere wa Moanathothe,+ 29  Sibekai+ wa Mohusha, Ilai wa Moahohi,+ 30  Maharai+ wa Monetofa,+ Helede+ morwa Baana wa Monetofa, 31  Ithai morwa Ribai+ wa Gibea+ wa bomorwa Benjamine,+ Benaia wa Mopirathone,+ 32  Hurai go tswa kwa mekgatšheng e e phothoselang ya Gaashe,+ Abiele wa Moarebatha, 33  Asamafetha wa Mobaharume,+ Eliaba wa Moshaalabone, 34  bomorwa Hasheme wa Mogisone, Jonathane+ morwa Shagee wa Moharara, 35  Ahiame morwa Sakara+ wa Moharara, Elifale+ morwa Ure, 36  Hefere wa Momekera, Ahija wa Mopelone, 37  Hesero wa Mokaremele,+ Naarai morwa Esebai, 38  Joele morwarraagwe Nathane,+ Mibehare morwa Hageri, 39  Seleke wa Moamona, Naharai wa Moberothe, motsholadibetsa wa ga Joabe morwa Seruia, 40  Ira wa Moithire, Garebe+ wa Moithire, 41  Uria+ wa Mohite,+ Sabade morwa Alai, 42  Adina morwa Shisa wa Morubene, tlhogo ya Barubene, yo go neng go na le ba ba masome a mararo ka ene; 43  Hanane morwa Maaka, le Joshafate wa Momithene, 44  Usia wa Moashetarothe, Shama le Jeiele, bomorwa Hothame wa Moaroere, 45  Jediaele morwa Shimeri, le Joha morwarraagwe wa Motise, 46  Eliele wa Momahafa, le Jeribai le Joshafia bomorwa Elenaame, le Ithema wa Momoabe. 47  Eliele le Obede le Jaasiele wa Momesoba.

Dintlha Tse di Kwa Tlase