1 Dikgosi 6:1-38

6  Mme ga diragala gore ka ngwaga wa bomakgolo a manè le masome a le robedi fa bomorwa Iseraele ba sena go tswa mo lefatsheng la Egepeto,+ mo ngwageng wa bonè,+ mo kgweding ya Sife,+ ke gore, kgwedi ya bobedi,+ fa Solomone a sena go nna kgosi mo Iseraele, a agela Jehofa ntlo.+  Mme ntlo e Kgosi Solomone a neng a e agela+ Jehofa e ne e le boleele jwa dikubita+ di le masome a marataro, boatlhamo jwa dikubita di le masome a mabedi, le bogodimo jwa dikubita di le masome a mararo.+  Mme mathudi+ a a fa pele ga tempele ya ntlo a ne a le boleele jwa dikubita di le masome a mabedi, fa pele ga boatlhamo jwa ntlo. A ne a le boteng jwa dikubita di le lesome, fa pele ga ntlo.  Mme a direla ntlo difensetere tse di nang le dikosene tse di yang di nna ditshesane.+  Go feta moo, fa thoko ga lobota lwa ntlo o ne a aga kago e e kafa letlhakoreng mo tikologong yotlhe, fa thoko ga dipota tsa ntlo mo tikologong yotlhe ya tempele le phaposi e e kwa tengteng,+ a bo a dira matlwana a a kafa letlhakoreng+ mo tikologong yotlhe.  Ntlwana e e kafa letlhakoreng e e kwa tlasetlase e ne e le boatlhamo jwa dikubita di le tlhano, mme e e fa gare e ne e le boatlhamo jwa dikubita di le thataro, mme ya boraro e ne e le boatlhamo jwa dikubita di le supa; gonne go ne go na le mephakwana+ e a neng a e direla ntlo mo tikologong yotlhe kwa ntle, gore e se ka ya ama dipota tsa ntlo.+  Fa e le ntlo yone, fa e ne e sa ntse e agiwa, e ne e agiwa ka leje+ la kwari le le neng le setse le weditswe; mme fa e le dinoto le dilepe kgotsa didirisiwa dipe tsa tshipi, di ne di sa utlwiwe mo ntlong+ fa e ne e ntse e agiwa.  Kgoro+ ya ntlwana e e kwa tlasetlase e e kafa letlhakoreng e ne e le kafa mojeng wa ntlo, mme ba ne ba tle ba tlhatlogele kwa go e e fa gare ka mapalamelelo a a itshokeletsang, mme ba tswe mo go e e fa gare ba tlhatlogele kwa go ya boraro.  Mo godimo ga moo, o ne a tswelela a aga ntlo gore a tle a e fetse,+ mme a tlhomesa ntlo ka dikota le dikgong tsa mosedara di tlhomagane.+ 10  Mo godimo ga moo, o ne a aga matlwana a a kafa matlhakoreng+ fa thoko ga ntlo yotlhe a le bogodimo jwa dikubita di le tlhano, mme a ne a golegeletswe mo ntlong ka dikota+ tsa ditlhare tsa mosedara. 11  Fa go sa ntse go ntse jalo, lefoko la ga Jehofa la tla kwa go Solomone,+ le re:+ 12  “Malebana le ntlo eno e o e agang, fa o ka tsamaya mo melaong ya me+ o bo o diragatsa ditshwetso tsa me+ tsa boatlhodi le go boloka ditaolo tsa me tsotlhe ka go tsamaya mo go tsone,+ ruri le nna ke tla diragatsa lefoko la me mo go wena le ke le buileng le Dafide rrago;+ 13  mme eleruri ke tla aga mo gare ga bomorwa Iseraele,+ mme ga ke na go tlogela batho ba me Iseraele.”+ 14  Solomone a tswelela go aga ntlo gore a e fetse.+ 15  Mme a aga dipota tsa ntlo mo teng ga yone ka lomati lwa mosedara. Go tswa mo bodilong jwa ntlo go ya kwa ditlhomesong tsa borulelo o ne a e manega ka dikota mo teng; mme a manega bodilo jwa ntlo ka dimati tsa mofira.+ 16  Mo godimo ga moo, o ne a aga dikubita di le masome a mabedi ka kwa ditlhakoreng tse di kwa morago tsa ntlo ka dimati tsa mosedara, go simolola fa bodilong go fitlha kwa ditlhomesong, mme mo teng ga phaposi e e kwa tengteng+ a e agela Boitshepo Jwa Maitshepo.+ 17  Mme ntlo e ne e le dikubita di le masome a manè, ke gore, tempele+ e e fa pele ga yone.+ 18  Mme logong lwa mosedara mo ntlong e e kafa teng lo ne lo na le mekgabisa e e setilweng e e bopegileng jaaka segwana+ le dirwalo tsa dithunya.+ Yotlhe fela e ne e le logong lwa mosedara; go ne go sa bonwe leje lepe. 19  Mme phaposi e e kwa tengteng+ mo teng ga ntlo o ne a e baakanya kafa teng, gore a beye letlole+ la kgolagano+ ya ga Jehofa teng. 20  Mme phaposi e e kwa tengteng e ne e le boleele jwa dikubita di le masome a mabedi, le boatlhamo+ jwa dikubita di le masome a mabedi, le bogodimo jwa dikubita di le masome a mabedi; mme a e manega gouta e e itshekileng,+ a bo a manega sebeso+ ka logong lwa mosedara. 21  Mme Solomone a manega+ ntlo mo teng ka gouta e e itshekileng,+ a bo a dira gore keetane+ ya gouta e kgabaganye fa pele ga phaposi e e kwa tengteng,+ a bo a e manega ka gouta. 22  Mme a manega ntlo yotlhe gouta,+ go fitlha ntlo yotlhe e wediwa; le sebeso+ sotlhe se se neng se le ntlheng ya phaposi e e kwa tengteng a se manega gouta.+ 23  Mo godimo ga moo, o ne a dira ditšheruba tse pedi+ tsa logong lwa setlhare sa leokwane mo phaposing e e kwa tengteng, nngwe le nngwe ya tsone e le bogodimo jwa dikubita di le lesome.+ 24  Lefuka le le lengwe la tšheruba le ne le le dikubita di le tlhano, mme lefuka le lengwe la tšheruba le ne le le dikubita di le tlhano. Go tswa ntlheng ya lefuka la gagwe go ya ntlheng ya lefuka la gagwe+ e ne e le dikubita di le lesome. 25  Mme tšheruba ya bobedi e ne e le dikubita di le lesome. Ditšheruba tse pedi tseo di ne di na le selekanyo se se tshwanang le popego e e tshwanang. 26  Bogodimo jwa tšheruba e nngwe e ne e le dikubita di le lesome, mme go ne go ntse jalo le ka tšheruba e nngwe. 27  Go tswa foo a tsenya ditšheruba mo teng ga ntlo e e kwa teng, gore ba tsharolole diphuka tsa ditšheruba.+ Ka gone lefuka la e nngwe le ne le fitlha kwa loboteng mme lefuka la tšheruba e nngwe le ne le fitlha kwa loboteng lo longwe; mme diphuka tsa tsone di ne di ela kwa bogareng jwa ntlo, di kgomana lefuka le lefuka.+ 28  Mo godimo ga moo, o ne a manega ditšheruba gouta.+ 29  Mme dipota tsotlhe tsa ntlo go dikologa o ne a di seta ka go gaba ditšheruba+ le ditshwantsho tsa setlhare sa mokolane+ le go gaba dithunya,+ mo teng le kwa ntle; 30  mme a manega bodilo+ jwa ntlo gouta, mo teng le kwa ntle. 31  Kgoro ya phaposi e e kwa tengteng a e dira ka ditswalo+ tsa logong lwa setlhare sa leokwane:+ dipilara tsa mo letlhakoreng, mephakwana le wa botlhano. 32  Mme ditswalo tse pedi e ne e le tsa logong lwa setlhare sa leokwane, mme a di seta meseto ya ditšheruba le ditshwantsho tsa setlhare sa mokolane a bo a gaba dithunya mo go tsone, mme a di manega gouta; a manega gouta mo ditšherubeng le mo ditshwantshong tsa setlhare sa mokolane. 33  Mme ke yone tsela e a neng a dira kgoro ya tempele ka yone, mephakwana ya logong lwa setlhare sa leokwane, matlhakore a le manè a a lekalekanang. 34  Mme ditswalo tse pedi e ne e le tsa logong lwa mofira.+ Mefama e mebedi ya setswalo se le sengwe e ne e retologa mo ditshitswaneng, mme mehama e mebedi ya setswalo se sengwe e ne e retologa mo ditshitswaneng.+ 35  Mme a seta ditšheruba le ditshwantsho tsa setlhare sa mokolane le dithunya tse di gabilweng, a bo a manega gouta mo ditshwantshong tseo.+ 36  Mme a aga lolwapa lo lo mo teng+ ka mela e meraro ya maje a a betlilweng+ le mola wa mesipuri ya logong lwa mosedara. 37  Go ne ga thewa motheo wa ntlo ya ga Jehofa mo ngwageng wa bonè, mo kgweding ya Sife+ ya modikologo wa ngwedi; 38  mme mo ngwageng wa bolesome le bongwe, mo kgweding ya Bule ya modikologo wa ngwedi, ke gore, kgwedi ya borobedi, dintlha tsotlhe tsa ntlo di ne di weditswe+ le polane yotlhe ya yone;+ mo e leng gore o ne a e aga dingwaga di le supa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase