1 Dikgosi 20:1-43

20  Fa e le Bene-hadade+ kgosi ya Siria, a phutha mophato otlhe wa gagwe wa masole mmogo le dikgosi di le masome a mararo le bobedi+ le dipitse+ le dikara,+ mme a tlhatloga a ya go dikanyetsa+ Samarea+ a bo a tlhabana le yone.  Go tswa foo a romela barongwa+ kwa go Ahabe kgosi ya Iseraele kwa motseng. Mme a mo raya a re: “Bene-hadade o buile jaana,  ‘Selefera ya gago le gouta ya gago ke tsa me, le basadi ba gago le bomorwao, ba bantle go gaisa, ke ba me.’”+  Kgosi ya Iseraele ya araba, mme ya re: “Go ya ka lefoko la gago, morena wa me kgosi, ke wa gago le sotlhe se e leng sa me.”+  Moragonyana barongwa ba boa mme ba re: “Bene-hadade o buile jaana, ‘Ke ne ka roma kwa go wena ke re: “Selefera ya gago le gouta ya gago le basadi ba gago le bomorwao o tla ba nnaya.  Mme ka moso mo e ka nnang ka nako eno ke tla romela batlhanka ba me kwa go wena, mme ba tla hukutsa ntlo ya gago ka kelotlhoko le matlo a batlhanka ba gago; mme go tla diragala gore sengwe le sengwe se se eletsegang+ mo matlhong a gago ba tla se tsenya mo seatleng sa bone, mme ba tla se tsaya.”’”  Foo kgosi ya Iseraele ya bitsa banna botlhe ba bagolwane ba lefatshe+ mme ya re: “Tsweetswee tlhokomelang, mme lo bone gore yono o batla+ masetlapelo; gonne o rometse kwa go nna gore go tsewe basadi ba me le bomorwaake le selefera ya me le gouta ya me, mme ga ke a gana ka tsone.”  Mme banna botlhe ba bagolwane le batho botlhe ba mo raya ba re: “O se ka wa utlwa, gape o se ka wa dumalana.”  Ka jalo a raya barongwa ba ga Bene-hadade a re: “Rayang morena wa me kgosi lo re, ‘Sengwe le sengwe se o se rometseng kwa motlhankeng wa gago pele ke tla se dira; mme ga ke kgone go dira selo seno.’” Foo barongwa ba tsamaya mme ba busetsa lefoko kwa go ene. 10  Bene-hadade jaanong a roma kwa go ene mme a re: “E kete medimo+ e ka ntirela jalo, ya ba ya oketsa,+ fa e le gore lorole lwa Samarea lo tla lekana dilekanyo tsa diatla mo bathong botlhe ba ba ntshalang morago!”+ 11  Foo kgosi ya Iseraele ya araba mme ya re: “Lona buang le ene lo re, ‘O se ka wa letla yo o ikgatlhang+ a ipelafatsa jaaka yo o ipofololang.’”+ 12  Mme ga diragala gore fela fa a se na go utlwa lefoko leno, fa ene le dikgosi ba ne ba nwa+ mo maobong, ka yone nako eo a raya batlhanka ba gagwe a re: “Ipaakanyeng!” Mme ba simolola go ipaakanya kgatlhanong le motse. 13  Mme, bona! moporofeti mongwe a atamela Ahabe kgosi ya Iseraele+ mme a re: “Jehofa o buile jaana,+ ‘A o bone boidiidi jono jo bogolo? Bona, ke bo tsenya mo seatleng sa gago gompieno, mme eleruri o tla itse gore ke nna Jehofa.’”+ 14  Go tswa foo Ahabe a re: “Ka mang?” mme a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Ka makau a dikgosana tsa dikgaolo tse di laolang.’” La bofelo a re: “Ke mang yo o tla simololang tlhabano?” mme a re: “Ke wena!” 15  Mme a bala makau a dikgosana tsa dikgaolo tse di laolang, mme ba bo ba le makgolo a le mabedi le masome a mararo le bobedi;+ mme morago ga bone a bala batho botlhe, bomorwa Iseraele botlhe, dikete di le supa. 16  Mme ba simolola go tswa motshegare o mogolo fa Bene-hadade a ne a nwa+ gore a tagwe mo maobong, ene le dikgosi, dikgosi di le masome a mararo le bobedi tse di neng di mo thusa. 17  E rile makau+ a dikgosana tsa dikgaolo tse di laolang a tswa pele, Bene-hadade a akofa a roma; mme ba tla mo go ene ba tla go mmolelela ba re: “Go na le banna ba ba duleng mo Samarea.” 18  Foo a re: “Fa e le gore ba tswetse kagiso, lo ba tshware ba tshela; kgotsa fa e le gore ba tswetse tlhabano, lo ba tshware ba tshela.”+ 19  Mme bano ke ba ba neng ba tswa mo motseng, makau a dikgosana tsa dikgaolo tse di laolang le mephato ya sesole e e neng e le fa morago ga one. 20  Mme mongwe le mongwe wa bone a simolola go kgemetha motho wa gagwe; Basiria+ ba tshaba mme Iseraele ya ba latelela,+ mme Bene-hadade kgosi ya Siria a falola a palame pitse mmogo le bapalami ba dipitse. 21  Mme kgosi ya Iseraele ya tswa ya nna ya kgemetha dipitse le dikara, ya kgemetha Basiria ka polao e kgolo. 22  Moragonyana moporofeti+ a atamela kgosi ya Iseraele mme a mo raya a re: “Tsamaya, o ye go inonotsha+ mme o ele tlhoko o bone se o yang go se dira;+ gonne kgosi ya Siria e tla go tsogologela fa ngwaga o simolola.”+ 23  Fa e le batlhanka ba kgosi ya Siria, ba mo raya ba re: “Modimo wa bone ke Modimo wa dithaba.+ Ke gone ka moo ba itshupileng ba nonofile go re gaisa. Ka jalo, mo letlhakoreng le lengwe, a re tlhabaneng le bone mo nageng e e sebatla mme re boneng gore a re ka se itshupe re nonofile go ba gaisa. 24  Mme o dire seno: Tlosa nngwe le nngwe ya dikgosi+ mo lefelong la yone mme o beye balaodi mo boemong jwa tsone.+ 25  Fa e le wena, o tshwanetse go ipalela mophato wa sesole o o lekanang le mophato wa sesole o o weleng mo letlhakoreng la gago, ka pitse boemong jwa pitse le kara boemong jwa kara; mme a re tlhabaneng le bone mo nageng e e sebatla mme re boneng gore a re ka se itshupe re nonofile go ba feta.”+ Ka jalo a reetsa lentswe la bone mme a dira fela ka tsela eo. 26  Ga diragala gore fa ngwaga o simologa Bene-hadade a phuthe Basiria+ mme a tlhatlogele kwa Afeke+ go ya go tlhabana le Iseraele. 27  Fa e le bomorwa Iseraele, ba ne ba phuthiwa ba newa ditlamelo mme ba ya go ba kgatlhantsha; mme bomorwa Iseraele ba thibelela fa pele ga bone jaaka matsomanyane a mabedi a dipodi, fa Basiria bone ba ne ba tletse ka lefatshe.+ 28  Foo monna wa Modimo wa boammaaruri+ a atamela mme a raya kgosi ya Iseraele, ee, a tswelela a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore Basiria ba rile: “Jehofa ke Modimo wa dithaba, mme ga se Modimo wa mabala a a kwa tlase,” ke tla tshwanelwa ke go tsenya boidiidi jono jo bogolo mo seatleng sa gago,+ mme lo tla itse gore ruri ke nna Jehofa.’”+ 29  Mme ba tswelela ba thibeletse malatsi a supa, bano fa pele ga bale. Mme ga diragala gore mo letsatsing la bosupa tlhabano e simolole; bomorwa Iseraele ba kgemetha Basiria, banna ba le dikete di le lekgolo ba ba tsamayang ka dinao mo letsatsing le le lengwe. 30  Mme ba ba neng ba setse ba tshabela kwa Afeke,+ kwa motseng; mme lobota lwa wela batho ba le dikete di le masome a mabedi le bosupa ba ba neng ba setse.+ Fa e le Bene-hadade ene, a tshaba+ mme la bofelo a tsena mo motseng kwa ntlwaneng e e kwa tengteng.+ 31  Ka jalo batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “Bona, jaanong re utlwile gore dikgosi tsa ntlo ya Iseraele ke dikgosi tsa bopelonomi jwa lorato.+ Tsweetswee, mma re apare letsela la kgetsi+ mo mathekeng a rona+ le megala mo ditlhogong tsa rona, mme re ye kwa kgosing ya Iseraele. Gongwe o tla boloka moya wa gago o tshela.”+ 32  Ka jalo ba ikgatlha ka matsela a kgetsi mo mathekeng a bone, ba na le megala mo ditlhogong tsa bone mme ba tla mo kgosing ya Iseraele ba re: “Motlhanka wa gago Bene-hadade o rile, ‘Tsweetswee, mma moya wa me o tshele.’” Foo a re: “A o sa ntse a tshela? Ke morwarre.” 33  Ka jalo banna+ bano ba go tsaya e le sesupo mme ka bonako ba go tsaya jaaka tshwetso ya ya gagwe ka namana, mme ba tswelela ka gore: “Bene-hadade ke morwarrago.” Foo a re: “Tlayang, mo lereng.” Go tswa foo Bene-hadade a ya kwa go ene; mme gone fela foo a dira gore a palame kara.+ 34  Jaanong Bene-hadade a mo raya re: “Ke tla busa metse+ e rre a e tsereng mo go rrago; o tla ikabela mebila kwa Damaseko fela jaaka rre a e abile kwa Samarea.” “Mme fa e le nna, ke tla go tsamaisa ka kgolagano.”+ Foo a dira kgolagano le ene mme a mo tsamaisa. 35  Mme monna mongwe wa bomorwa baporofeti+ a raya tsala ya gagwe ka lefoko+ la ga Jehofa a re: “Ntitaya tsweetswee.” Mme monna yoo a gana go mo itaya. 36  Ka jalo a mo raya a re: “Ka lebaka la gore ga o a ka wa reetsa lentswe la ga Jehofa, bona, o tswa mo go nna, mme tau e tla go itaya e go latlhela fa fatshe.” Morago ga moo a tswa fa thoko ga gagwe, mme tau+ ya mmona ya mo itaya ya mo latlhela fa fatshe.+ 37  A bona monna yo mongwe mme a re: “Ntitaya, tsweetswee.” Ka jalo monna yoo a mo itaya, a mo itaya le go mo ntsha dintho. 38  Foo moporofeti a tsamaya a ya go emela kgosi fa tseleng, mme a nna a ikgakisitse batho+ ka sehapo mo matlhong a gagwe. 39  Mme ga diragala gore fa kgosi e feta, a goela kwa kgosing a re:+ “Motlhanka wa gago o ne a tswela kwa ntwa e neng e galefile gone; mme bona! monna mongwe o ne a tswa mo moleng, a tlisa monna mongwe mo go nna mme a re, ‘Disa monna yo. Fa a ka nyelela ka tsela epe, moya wa gago+ le one o tla tshwanelwa ke go emela moya wa gagwe,+ e seng jalo o tla ntsha bokete+ jwa talenta ya selefera.’ 40  Mme go ne ga diragala gore fa motlhanka wa gago a ne a le matlhagatlhaga fano le fale, bona, ene ka boene a bo a tsamaile.” Foo kgosi ya Iseraele ya mo raya ya re: “Katlholo ya gago e ntse fela jalo. Wena ka bowena o dirile tshwetso.”+ 41  Go tswa foo a itlhaganela a ntsha sehapo mo matlhong a gagwe, mme kgosi ya Iseraele ya mo lemoga, gore o ne a tswa kwa baporofeting.+ 42  Jaanong a mo raya a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore o lesitse monna yo a neng a neeletswe gore ke mo senye+ a tswa mo seatleng sa gago, moya wa gago+ o tla emela moya wa gagwe, mme batho ba gago ba tla emela batho ba gagwe.’”+ 43  Foo kgosi ya Iseraele ya tsamaya ya ya kwa ntlong ya yone, e ngadile e bile e kotlomane pelo,+ mme ya goroga mo Samarea.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase