1 Dikgosi 19:1-21

19  Foo Ahabe+ a bolelela Jesebele+ sotlhe se Elija a neng a se dirile le gotlhe kafa a neng a bolaile baporofeti botlhe ka teng ka tšhaka.+  Foo Jesebele a roma morongwa kwa go Elija, a re: “E kete medimo e ka dira jalo,+ ya ba ya oketsa,+ fa ka moso ka nako eno ke ka se ka ka dira gore moya wa gago o nne jaaka moya wa mongwe le mongwe wa bone!”  Mme a boifa. Ka gone a ema a simolola go tsamaya ka ntlha ya moya wa gagwe+ mme a tla mo Beere-sheba,+ e e leng ya Juda. Mme a tlogela motlhokomedi wa gagwe teng.  Mme ene a tsena mo nageng loeto lwa letsatsi le le lengwe, mme kgabagare a tla a nna kafa tlase ga setlhare sengwe sa monnamotswe.+ Mme a simolola go kopa gore moya wa gagwe o swe a re: “Go lekane! Jaanong tlhe Jehofa, tsaya moya wa me,+ gonne ga ke botoka mo go borremogologolwane.”  La bofelo a rapama mme a thulamela kafa tlase ga setlhare sa monnamotswe.+ Mme bona! jaanong moengele+ o ne a mo ama.+ Go tswa foo a mo raya a re: “Tsoga, o je.”  Fa a leba, bona, fa tlhogong ya gagwe go ne go na le kuku e kgolokwe+ mo majeng a a goteditsweng le nkgo ya metsi. Mme a simolola go ja le go nwa, morago ga moo a rapama gape.  Moragonyana moengele+ wa ga Jehofa a boa la bobedi mme a mo ama a re: “Tsoga, o je, gonne loeto lo loleele thata mo go wena.”+  Ka jalo a tsoga a ja a ba a nwa, mme a nna a tsamaya ka maatla a dikotla tseo malatsi a le masome a manè le masigo a le masome a manè+ go ya go fitlha kwa thabeng ya Modimo wa boammaaruri, Horebe.+  La bofelo a tsena mo logageng+ teng koo, gore a lale gone bosigo joo; mme bona! go ne go na le lefoko la ga Jehofa le le tlang kwa go ene, mme la mo raya la re: “O dirang fano, Elija?”+ 10  Foo a re: “Ke ntse ke fufegela+ Jehofa Modimo wa masomosomo fela thata; gonne bomorwa Iseraele ba tlogetse kgolagano ya gago,+ ba rutlolotse dibeso tsa gago,+ le baporofeti ba gago ba ba bolaile ka tšhaka,+ mo eleng gore go setse nna fela;+ mme ba batla moya wa me gore ba o tlose.”+ 11  Mme la re: “Tswaya, mme o eme mo thabeng fa pele ga ga Jehofa.”+ Mme bona! Jehofa o ne a feta,+ mme phefo e kgolo e e nonofileng e ne e phatlola dithaba gape e robaganya mafika a magolo fa pele ga ga Jehofa.+ (Jehofa o ne a se mo phefong.) Mme morago ga phefo go ne go na le thoromo.+ (Jehofa o ne a se mo thoromong.) 12  Mme morago ga thoromo go ne go na le molelo.+ (Jehofa o ne a se mo molelong.) Morago ga molelo go ne go na le lentswe le le sisibetseng,+ le le kwa tlase. 13  Mme ga diragala gore fela fa Elija a se na go le utlwa, ka yone nako eo a hapa sefatlhego sa gagwe ka seaparo sa gagwe se se mo tlhaolang+ mme a tswa a ema fa botsenong jwa logaga; mme bona! go ne go na le lentswe le le neng le tla kwa go ene, mme la mo raya la re: “O dirang fano, Elija?”+ 14  Foo a re: “Ke ntse ke fufegela Jehofa Modimo wa masomosomo fela thata; gonne bomorwa Iseraele ba tlogetse kgolagano ya gago,+ ba rutlolotse dibeso tsa gago, le baporofeti ba gago ba ba bolaile ka tšhaka, mo e leng gore go setse nna fela; mme ba ntse ba batla moya wa me gore ba o tlose.”+ 15  Jaanong Jehofa a mo raya a re: “Tsamaya, o boele kwa nageng ya Damaseko;+ mme o tsene o tlotse+ Hasaele+ go nna kgosi ya Siria. 16  Mme Jehu+ morwa ngwana wa ga Nimeshi+ o mo tlotse go nna kgosi ya Iseraele; le Elisha+ morwa Shafate go tswa Abele-mehola+ o mo tlotse go nna moporofeti mo boemong jwa gago.+ 17  Mme go tla diragala gore yo o falolang tšhaka ya ga Hasaele,+ Jehu o tla mmolaya;+ mme yo o falolang tšhaka ya ga Jehu, Elisha o tla mmolaya.+ 18  Mme ke tlogetse ba le dikete di supa go sala mo Iseraele,+ mangole otlhe a a sa khubamelang Baale,+ le molomo mongwe le mongwe o o sa mo atlang.”+ 19  Ka jalo a tswa foo mme a fitlhela Elisha morwa Shafate fa a ne a lema+ ka dipane tse di lesome le bobedi fa pele ga gagwe, mme ene ka sa bolesome le bobedi. Ka jalo Elija a kgabaganyetsa kwa go ene mme a latlhela seaparo sa gagwe se se mo tlhaolang+ mo go ene. 20  Foo a tlogela dipoo mme a sianela kwa go Elija a mo raya a re: “Tsweetswee, mma ke atle rre le mmè.+ Go tswa foo ke tla go sala morago.” Foo a mo raya a re: “Tsamaya, o bo o boe; gonne ke go dirileng?” 21  Ka jalo a boa mo go mo saleng morago mme a tsaya sepane sa dipoo a di ntsha setlhabelo,+ mme a bedisa nama ya tsone ka didirisiwa+ tsa dipoo a e naya batho, mme ba ja. Morago ga moo a nanoga a sala Elija morago mme a simolola go mo direla.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase