1 Dikgosi 13:1-34

13  Mme go ne go na le monna+ wa Modimo yo o neng a dule mo Juda ka lefoko+ la ga Jehofa a ya Bethele, fa Jeroboame a ne a eme fa sebesong+ gore a kuise musi+ wa setlhabelo.  Go tswa foo a tlhaeletsa kgatlhanong le sebeso ka lefoko la ga Jehofa a re: “Wena sebeso, sebeso, Jehofa o buile jaana, ‘Bona! Morwa yo o tsholetsweng ntlo ya ga Dafide, yo leina la gagwe e leng Josia!+ Mme ruri o tla ntsha baperesiti ba mafelo a a kwa godimo setlhabelo mo go wena ba ba kuisang musi wa setlhabelo mo go wena, le marapo a batho o tla a fisetsa mo go wena.’”+  Mme a ntsha kgakgamatso+ mo letsatsing leo, a re: “Eno ke yone kgakgamatso e Jehofa a buileng ka yone: Bona! Sebeso se gagolakilwe, le melora e e mafura e e mo godimo ga sone ruri e tla tshololwa.”  Mme ga diragala gore, fela fa kgosi e sena go utlwa lefoko la monna wa Modimo wa boammaaruri le a neng a le tlhaeleditse kgatlhanong le sebeso kwa Bethele, Jeroboame a akofa a ntsha seatla sa gagwe mo sebesong, a re: “Lona banna, mo tshwareng!”+ Ka yone nako eo seatla sa gagwe se a neng a se ntshitse kgatlhanong le ene sa omelela, mme a se ka a kgona go se busetsa mo go ene.+  Mme sebeso sone se ne sa tlhatlhamololwa mo melora e e mafura e neng ya tshologa mo sebesong, go ya ka kgakgamatso e monna wa Modimo wa boammaaruri a neng a e ntshitse ka lefoko la ga Jehofa.+  Jaanong kgosi ya araba monna wa Modimo wa boammaaruri ya mo raya ya re: “Tsweetswee, nolofatsa sefatlhego sa ga Jehofa Modimo wa gago mme o nthapelele gore seatla sa me se tle se busediwe mo go nna.”+ Foo monna wa Modimo wa boammaaruri a nolofatsa+ sefatlhego sa ga Jehofa, mo e leng gore seatla sa kgosi se ne sa busediwa mo go yone, mme sa nna jaaka pele.+  Mme kgosi ya tswelela ya raya monna wa Modimo wa boammaaruri ya re: “Tla le nna kwa ntlong o tseye dijo,+ mme ke go neye mpho.”+  Mme monna wa Modimo wa boammaaruri a raya kgosi a re: “Fa o ne o ka nnaya sephatlo sa ntlo ya gago+ ke ne ke se kitla ke tla le wena+ le go ja senkgwe kgotsa go nwa metsi mo lefelong leno.  Gonne ke yone tsela e a ntaetseng ka yone ka lefoko la ga Jehofa, a re, ‘O se ka wa ja senkgwe+ kgotsa wa nwa metsi, gape o se ka wa boa ka tsela e o tsamaileng ka yone.’” 10  Mme a tsamaya ka tsela e nngwe, mme a se ka a boa ka tsela e a neng a tlile ka yone mo Bethele. 11  Mme moporofeti mongwe yo o tsofetseng+ o ne a nna mo Bethele, mme bomorwawe ba tsena ba mmolelela tiro yotlhe e monna wa Modimo wa boammaaruri a neng a e dirile mo letsatsing leo mo Bethele le mafoko a a neng a a buile le kgosi, mme ba a bolelela rraabone. 12  Go tswa foo rraabone a bua le bone a re: “O tsamaile ka tsela efe, he?” Ka jalo bomorwawe ba mmontsha tsela e monna wa Modimo wa boammaaruri yo o neng a dule mo Juda a tsamaileng ka yone. 13  Jaanong a raya bomorwawe a re: “Mpelesetseng esele.” Ka jalo ba mmelesetsa esele,+ mme a tsamaya a e palame. 14  Mme a sala monna wa Modimo wa boammaaruri morago mme a mo fitlhela a ntse kafa tlase ga setlhare se segolo.+ A mo raya a re: “A ke wena monna wa Modimo wa boammaaruri yo o duleng mo Juda?”+ mme a araba a re: “Ke nna.” 15  Mme a tswelela a mo raya a re: “Ya le nna kwa ntlong mme o je senkgwe.” 16  Mme ene a re: “Ga ke kgone go boela morago le wena kgotsa go tsena le wena, e bile nka se je senkgwe kgotsa go nwa metsi le wena mo lefelong leno.+ 17  Gonne ke boleletswe ka lefoko la ga Jehofa+ go twe, ‘O se ka wa ja senkgwe kgotsa wa nwa metsi gone. O se ka wa boela morago gape ka tsela e o tsamaileng ka yone.’”+ 18  Go tswa foo a mo raya a re: “Le nna ke moporofeti jaaka wena, e bile moengele ka boene+ o buile le nna ka lefoko la ga Jehofa, a re, ‘Dira gore a boele morago le wena kwa ntlong ya gago gore a tle a je senkgwe a bo a nwe metsi.’” (O ne a mo tsietsa.)+ 19  Ka jalo a boela morago le ene gore a tle a je senkgwe mo ntlong ya gagwe le go nwa metsi.+ 20  Mme ga diragala, fa ba ne ba ntse fa tafoleng, gore lefoko+ la ga Jehofa le tle mo moporofeting yo a neng a mmuseditse morago; 21  mme a simolola go tlhaeletsa monna wa Modimo wa boammaaruri yo o neng a dule mo Juda, a re: “Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore o tsuologetse+ taelo ya ga Jehofa mme wa se ka wa boloka taelo e Jehofa Modimo wa gago a e go laetseng,+ 22  mme o ne wa boela morago gore o tle o je senkgwe le go nwa metsi mo lefelong le a neng a bua le wena ka lone a re: “O se ka wa ja senkgwe kgotsa wa nwa metsi,” serepa sa gago ga se na go tsena mo lefelong la go fitlhela la borragomogologolwane.’”+ 23  Mme ga diragala gore morago ga gore a je senkgwe le morago ga gore a nwe a akofa a mmelesetsa esele, ke gore, a belesetsa moporofeti yo a neng a mmusitse. 24  Mme a tsena mo tseleng. Moragonyana tau+ ya mo fitlhela mo tseleng mme ya mmolaya,+ mme serepa sa gagwe sa latlhelwa mo tseleng. Esele e ne e eme fa thoko ga sone, mme tau e ne e eme fa thoko ga serepa. 25  Mme go ne go feta banna bangwe, mme ba bona serepa se latlhetswe mo tseleng le tau e eme fa thoko ga serepa. Mme ba tsena ba bua ka gone mo motseng o moporofeti yo o tsofetseng a neng a nna mo go one. 26  Fa moporofeti yo o neng a mmuseditse morago mo tseleng a utlwa ka gone, a bua jaana ka yone nako eo a re: “Ke monna wa Modimo wa boammaaruri yo o tsuologetseng taelo ya ga Jehofa;+ mme Jehofa a mo naya tau, gore e tle e mo gatakele le go mmolaya, go ya ka lefoko la ga Jehofa le a neng a le bua le ene.”+ 27  Mme a tswelela go bua le bomorwawe, a re: “Mpelesetseng esele.” Ka jalo ba e belesa.+ 28  A tsena mo tseleng mme a fitlhela serepa sa gagwe se latlhetswe mo tseleng le esele le tau di eme fa thoko ga serepa. Tau e ne e sa ja serepa, le fa e le go gatakela esele.+ 29  Mme moporofeti a tsholetsa serepa sa monna wa Modimo wa boammaaruri a se baya mo eseleng a bo a mmusetsa morago. Ka jalo a tsena mo motseng wa moporofeti yo o tsofetseng go tla go mo lelela le go mo fitlha. 30  Ka jalo a baya serepa sa gagwe mo lefelong la gagwe la go fitlhela; mme ba nna ba mo lelela+ ba re: “A bo go latlhega wena morwarre!” 31  Mme ga diragala gore fa a sena go mo fitlha a raya bomorwawe a re: “Fa ke swa lo mphitlhe mo lefelong la go fitlhela le monna wa Modimo wa boammaaruri a fitlhetsweng mo go lone. Lo beye marapo a me fa thoko ga marapo a gagwe.+ 32  Gonne ruri lefoko le a le tlhaeleditseng ka lefoko la ga Jehofa kgatlhanong le sebeso+ se se mo Bethele le kgatlhanong le matlo otlhe a mafelo a a kwa godimo+ a a mo metseng ya Samarea+ le tla diragala.”+ 33  Morago ga selo seno Jeroboame a se ka a boa ka morago mo tseleng ya gagwe e e bosula, mme a dira baperesiti ba mafelo a a kwa godimo gape go tswa mo bathong ka kakaretso.+ Fa e le ope fela yo go mo itumedisang, o ne a tlatsa seatla sa gagwe ka maatla,+ a re: “A a nne mongwe wa baperesiti ba mafelo a a kwa godimo.” 34  Mme mo selong seno go ne ga nna le se se bakang boleo mo go ba ntlo ya ga Jeroboame+ le nako ya go ba nyeletsa le go ba fedisa mo godimo ga lefatshe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase