1 Dikgosi 11:1-43

11  Mme Kgosi Solomone o ne a rata basadi ba le bantsi ba sele+ mmogo le morwadia Faro,+ basadi ba Bamoabe,+ ba Baamona,+ ba Baedoma,+ ba Basidona+ le ba Bahite,+  go tswa mo ditšhabeng tse Jehofa a neng a boleletse bomorwa Iseraele jaana ka tsone: “Lo se ka lwa tsena mo go bone,+ le bone ba se ka ba tsena mo go lona; ruri ba tla faposa dipelo tsa lona gore di sale medimo ya bone+ morago.” Ke bone ba Solomone a neng a ba ngaparela+ gore a ba rate.  Mme o ne a nna le basadi ba le makgolo a le supa, bahumagadi, le bagadingwana ba le makgolo a le mararo; mme basadi ba gagwe ba faposa pelo ya gagwe ka iketlo.+  Mme ga diragala mo nakong ya fa Solomone a tsofala+ gore basadi ba gagwe ba ne ba fapositse+ pelo ya gagwe gore e sale medimo e sele+ morago; mme pelo ya gagwe e ne ya se ka ya itshupa e feletse+ mo go Jehofa Modimo wa gagwe jaaka pelo ya ga Dafide rraagwe.  Mme Solomone a simolola go sala Ashethorethe+ modimo wa mosadi wa Basidona morago le go sala Milekome+ selo se se ferosang sebete sa Baamona morago.  Mme Solomone a simolola go dira se se bosula+ mo matlhong a ga Jehofa, a se ka a sala Jehofa morago ka botlalo jaaka Dafide rraagwe.+  Ke ka yone nako eo Solomone a neng a agela Kemoshe+ e leng selo se se ferosang sebete+ sa Moabe lefelo le le kwa godimo+ mo thabeng+ e e neng e le fa pele+ ga Jerusalema, le go agela Moleke selo se se ferosang sebete sa bomorwa Amona.  Mme o ne a direla basadi ba gagwe botlhe+ ba sele jalo ba ba neng ba kuisa musi wa setlhabelo gape ba ntshetsa medimo ya bone+ setlhabelo.  Mme Jehofa o ne a tukela Solomone bogale,+ ka gonne pelo ya gagwe e ne e fapogetse kgakala le Jehofa Modimo wa Iseraele,+ yo o neng a bonetse mo go ene gabedi.+ 10  Mme o ne a mo laela malebana le selo seno gore a se ka a sala medimo e sele+ morago; mme a se ka a boloka seo Jehofa a neng a se laetse. 11  Jaanong Jehofa a raya Solomone a re: “Ka lebaka la gore seno se diragetse mo go wena le gore ga o a boloka kgolagano ya me le melao ya me e ke e go laetseng, ruri ke tla gagolaka bogosi ke bo ntsha mo go wena, mme ruri ke tla bo naya motlhanka wa gago.+ 12  Le fa go ntse jalo, nka se go dire mo metlheng ya gago,+ ka ntlha ya ga Dafide rrago.+ Ke tla bo gagolaka ke bo tlosa+ mo seatleng sa ga morwao. 13  Mme fela ga ke na go gagolaka bogosi jotlhe.+ Ke tla naya morwao lotso lo le longwe, ka ntlha ya ga Dafide motlhanka wa me+ le ka ntlha ya Jerusalema e ke e tlhophileng.”+ 14  Mme Jehofa a simolola go tsosetsa Solomone+ moganetsi,+ e leng, Hadade wa Moedoma wa bana ba kgosi. O ne a le kwa Edoma.+ 15  Mme go ne ga diragala fa Dafide a kgemetha Edoma,+ fa Joabe molaodi wa masole a ne a tla go fitlha ba ba bolailweng setlhogo, gore a leke go kgemetha monna mongwe le mongwe mo Edoma.+ 16  (Gonne Joabe le Iseraele yotlhe ba ne ba ntse koo dikgwedi di le thataro go fitlha a fedisa motho mongwe le mongwe wa monna mo Edoma.) 17  Mme Hadade a tshaba, ene le banna bangwe ba Baedoma ba batlhanka ba ga rraagwe ba na le ene, ba tla mo Egepeto, fa Hadade a ne a santse a le mosimanyana. 18  Ka jalo ba nanoga ba tswa mo Midiana+ mme ba tla mo Parana ba tsamaya le banna bangwe go tswa mo Parana+ mme ba tsena mo Egepeto kwa go Faro kgosi ya Egepeto, yo o neng a mo naya ntlo. Gape, o ne a mo abela senkgwe, a bo a mo naya lefatshe. 19  Mme Hadade a tswelela a bona kamogelo+ mo matlhong a ga Faro, mo e leng gore o ne a mo naya mosadi,+ morwadiarraagwe mosadi wa gagwe, morwadiarraagwe mohumagadi Tahepenese. 20  Fa nako e ntse e tsamaya morwadiarraagwe Tahepenese a mo tsholela Genubathe morwawe, mme Tahepenese a mo kgwisetsa+ teng mo ntlong ya ga Faro; mme Genubathe a tswelela a nna mo ntlong ya ga Faro mo gare ga bomorwa Faro. 21  Mme Hadade a utlwa kwa Egepeto gore Dafide o ne a robetse le borraagwemogologolwane+ le gore Joabe molaodi wa masole o ne a sule.+ Ka jalo Hadade a raya Faro a re: “Ntsamaisa,+ gore ke tle ke ye kwa lefatsheng la gaetsho.” 22  Mme Faro a mo raya a re: “Ke eng se o se tlhokang fa o na le nna gore jaanong o bo o batla go ya kwa lefatsheng la gaeno?” Fa a araba seo a re: “Sepe; mme ruri o tshwanetse go ntsamaisa.” 23  Mme Modimo wa mo tsosetsa moganetsi yo mongwe,+ e leng, Resone morwa Eliada, yo o neng a tshabile kwa go Hadadesere+ kgosi ya Soba+ morena wa gagwe. 24  A nna a phuthela banna mo letlhakoreng la gagwe mme a nna molaodi wa setlhopha sa dirukutlhi, fa Dafide a ne a ba bolaya.+ Ka jalo ba ya Damaseko+ mme ba nna teng ba bo ba simolola go busa mo Damaseko. 25  Mme a nna moganetsi wa Iseraele malatsi otlhe a ga Solomone,+ mme seo mmogo le go utlwisa botlhoko mo Hadade a neng a go dirile; o ne a ila+ Iseraele fa a ne a ntse a busa Siria. 26  Gape go ne go na le Jeroboame+ morwa Nebate wa Moeferaime go tswa Sereda, motlhanka wa ga Solomone,+ mme leina la ga mmaagwe e ne e le Serua, mosadi wa motlholagadi. Le ene a simolola go tsholeletsa kgosi seatla.+ 27  Mme leno ke lone lebaka la go bo a ne a tsholeletsa kgosi seatla: Solomone o ne a agile Thota.+ O ne a tswetse phatlha ya Motse wa ga Dafide rraagwe.+ 28  Jaanong monna yono Jeroboame e ne e le monna yo o pelokgale, yo o thata.+ Fa Solomone a ne a bona gore lekau le ne le dira ka natla,+ a mo dira molebedi+ wa tirelo+ yotlhe e e patelediwang ya ntlo ya ga Josefa.+ 29  Ga diragala gore ka nako eo Jeroboame ka boene a tswe kwa Jerusalema, mme Ahija+ wa Moshilo moporofeti a mo fitlhela mo tseleng, mme Ahija o ne a ipipile ka seaparo se sesha; boobabedi ba ne ba le nosi mo nageng. 30  Jaanong Ahija a tshwara seaparo se sesha se se neng se le mo go ene mme a se gagolaka+ dikarolo di le lesome le bobedi.+ 31  Mme a raya Jeroboame a re: “Itseele dikarolo di le lesome; gonne Jehofa Modimo wa Iseraele o buile jaana, ‘Bona, ke gagolaka bogosi ke bo ntsha mo seatleng sa ga Solomone, mme ruri ke tla go naya ditso di le lesome.+ 32  Mme lotso lo le longwe+ ke lo lo tla tswelelang e le lwa gagwe ka ntlha ya motlhanka wa me Dafide+ le ka ntlha ya Jerusalema,+ motse o ke o tlhophileng mo ditsong tsotlhe tsa Iseraele. 33  Lebaka ke gore ba ntlogetse+ mme ba simolola go ikobela Ashethorethe+ modimo wa mosadi wa Basidona, Kemoshe+ modimo wa Moabe le Milekome+ modimo wa bomorwa Amona; mme ga ba a tsamaya mo ditseleng tsa me ka go dira se se siameng mo matlhong a me le melao ya me le ditshwetso tsa me tsa boatlhodi jaaka Dafide rraagwe. 34  Mme ga ke na go tsaya bogosi jotlhe mo seatleng sa gagwe, ka gonne ke tla mo tlhoma go nna kgosana malatsi otlhe a botshelo jwa gagwe, ka ntlha ya ga Dafide motlhanka wa me yo ke mo tlhophileng,+ ka gonne o ne a boloka ditaolo tsa me le melao ya me. 35  Mme eleruri ke tla tsaya bogosi mo seatleng sa ga morwawe ke bo ke bo go naya, le eleng ditso di le lesome.+ 36  Mme ke tla naya morwawe lotso lo le longwe, gore Dafide motlhanka wa me a tswelele a na le lobone ka metlha fa pele ga me mo Jerusalema,+ motse o ke o itlhophetseng gore ke beye leina la me mo go one.+ 37  Mme ke wena yo ke tla go tsayang, mme o tla busa sotlhe se moya wa gago o se eletsang,+ mme ruri o tla nna kgosi mo Iseraele. 38  Mme go tla diragala gore fa o utlwa sotlhe se ke tla se go laelang, mme o tsamaya mo ditseleng tsa me gape o dira se se siameng mo matlhong a me ka go boloka melao ya me le ditaelo tsa me, fela jaaka Dafide motlhanka wa me a ne a dira,+ ke tla itshupa ke na le wena, mme ke tla go agela ntlo e e nnelang ruri, fela jaaka ke e agetse Dafide,+ mme ke tla go naya Iseraele. 39  Mme ke tla kokobetsa bana ba ga Dafide ka ntlha ya seno,+ fela e seng ka metlha.’”+ 40  Mme Solomone a simolola go batla go bolaya Jeroboame.+ Ka jalo Jeroboame a nanoga mme a tshabela+ kwa Egepeto kwa go Shishake+ kgosi ya Egepeto, mme a nna kwa Egepeto go fitlha ka loso lwa ga Solomone. 41  Fa e le ditiragalo tse dingwe tsotlhe tsa ga Solomone le sotlhe se a se dirileng le botlhale jwa gagwe, a ga di a kwalwa mo bukeng ya ditiragalo tsa ga Solomone? 42  Mme malatsi a Solomone a neng a busitse Iseraele yotlhe mo Jerusalema ka one e ne e le dingwaga di le masome a manè.+ 43  Go tswa foo Solomone a lala le borraagwemogologolwane,+ mme a fitlhwa mo Motseng wa ga Dafide+ rraagwe; mme Rehoboame+ morwawe a simolola go busa mo boemong jwa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase