1 Dikgosi 1:1-53

1  Jaanong Kgosi Dafide o ne a tsofetse,+ a na le malatsi a le mantsi thata; mme ba ne ba na le go mmipa ka diaparo, mme o ne a sa thuthafale.  Ka jalo batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “A ba batlele morena wa me kgosi, mosetsana, kgarebane,+ gore a tle a direle+ kgosi, a nne motlhokomedi+ wa yone; mme a lale mo sehubeng sa gago,+ mme morena wa me kgosi ruri o tla thuthafala.”+  Mme ba tsamaya ba ya go batla mosetsana yo montle mo karolong yotlhe ya naga ya Iseraele, mme la bofelo ba bona Abishage+ wa Moshunema+ mme ba mo tlisa kwa kgosing.  Mme mosetsana yoo o ne a le montle mo go feteletseng;+ a nna motlhokomedi wa kgosi a ba a nna a mo direla, mme kgosi ya se ka ya tlhakanela dikobo le ene.  Mo nakong eo yotlhe Adonija+ morwa Hagithe+ o ne a ikgodisa,+ a re: “Nna ka bonna ke tlile go busa ke le kgosi!”+ Mme a direlwa kara e na le bapalami ba dipitse le banna ba le masome a matlhano ba siana fa pele ga gagwe.+  Mme rraagwe ga a ka a utlwisa maikutlo a gagwe botlhoko ka nako epe ka go re: “Ke ka ntlha yang fa o dirile ka tsela e?”+ Le ene o ne a le montle thata ka popego,+ mme mmaagwe o ne a mo tshotse morago ga Abesalome.  Mme o ne a dirisana le Joabe morwa Seruia le moperesiti Abiathare,+ mme ba simolola go thusa e le balatedi ba ga Adonija.+  Fa e le moperesiti Sadoke+ le Benaia+ morwa Jehoiada le moporofeti Nathane+ le Shimei+ le Rei le banna ba ba thata+ ba e neng e le ba ga Dafide, ga ba a ka ba ikopanya+ le Adonija.  Kgabagare Adonija a dira setlhabelo+ sa dinku le dikgomo le diphologotswana tse di nontshitsweng gaufi le leje la Sohelethe, le le bapileng le Ene-rogele,+ mme a laletsa bomorwarraagwe botlhe e bong bomorwa kgosi+ le batho botlhe ba Juda e bong batlhanka ba kgosi; 10  mme a se ka a laletsa moporofeti Nathane le Benaia le banna ba ba thata le Solomone morwarraagwe. 11  Jaanong Nathane+ a raya Bathe-sheba,+ mmaagwe Solomone+ a re: “A ga o a utlwa gore Adonija morwa Hagithe+ ke kgosi, mme morena wa rona Dafide ga a itse ka gone gotlhelele? 12  Jaanong tla, tsweetswee mma ke go gakolole ka masisi.+ Falotsa moya wa gago le moya wa ga morwao Solomone.+ 13  Tsamaya mme o tsene kwa go Kgosi Dafide, mme o mo reye o re, ‘A e ne e se wena morena wa me kgosi, yo o neng wa ikanela lelata la gago, o re: “Solomone morwao ke ene yo o tla nnang kgosi morago ga me, e bile ke ene yo o tla nnang mo setulong sa me sa bogosi”?+ Ka jalo ke ka ntlha yang fa Adonija e le kgosi?’ 14  Bona! Fa o sa ntse o bua koo le kgosi, nna ke tla tsena morago ga gago, mme ruri ke tla tlhomamisa mafoko a gago.”+ 15  Ka jalo Bathe-sheba a tsena kwa kgosing kwa phaposing e e kwa teng,+ mme kgosi e ne e tsofetse thata,+ mme Abishage+ wa Moshunema o ne a direla kgosi. 16  Foo Bathe-sheba a ikoba+ mme a obama fa kgosing, mme kgosi ya re: “O tlile go kopa eng?”+ 17  Foo a mo raya a re: “Morena wa me,+ ke wena yo o neng wa ikanela lelata la gago ka Jehofa Modimo wa gago wa re, ‘Solomone morwao ke ene yo o tla nnang kgosi morago ga me, mme ke ene yo o tla nnang mo setulong sa me sa bogosi.’+ 18  Mme jaanong bona! Adonija+ ke ene kgosi, mme jaanong morena wa me kgosi ka boene ga a itse ka gone gotlhelele.+ 19  Ka jalo o ntshitse dipoo setlhabelo le diphologotswana tse di nontshitsweng le dinku tse dintsi thata mme a laletsa bomorwa kgosi+ botlhe le moperesiti Abiathare+ le Joabe+ molaodi wa masole; mme ga a laletsa Solomone motlhanka wa gago.+ 20  Mme wena morena wa me kgosi—matlho+ a Iseraele yotlhe a mo go wena, go ba bolelela gore ke mang yo o tlileng go nna mo setulong sa bogosi sa morena wa me kgosi morago ga gagwe.+ 21  Mme ruri go tla direga gore fela fa morena wa me kgosi a lala le borraagwemogologolwane,+ nna le morwaake Solomone ruri re tla nna bakgopisi.” 22  Mme bona! fa a ne a sa ntse a bua le kgosi, moporofeti Nathane a tsena.+ 23  Gone fela foo ba bolelela kgosi ba re: “Moporofeti Nathane ke yo!” Morago ga moo a tla fa pele ga kgosi mme a obama fa kgosing sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe.+ 24  Foo Nathane a re: “Morena wa me kgosi, a wena ka bowena o ne wa bua wa re, ‘Adonija ke ene yo o tla nnang kgosi morago ga me, e bile ke ene yo o tla nnang mo setulong sa me sa bogosi’?+ 25  Gonne gompieno o tsamaile gore a ye go ntsha setlhabelo+ sa dipoo le diphologotswana tse di nontshitsweng le dinku tse dintsi gore a tle a laletse bomorwa kgosi botlhe le balaodi ba masole le moperesiti+ Abiathare; mme ke bale ba a ja e bile ba a nwa fa pele ga gagwe mme ba ntse ba re, ‘A Kgosi Adonija a tshele!’+ 26  Mme fa e le nna motlhanka wa gago, nna le moperesiti Sadoke+ le Benaia+ morwa Jehoiada le Solomone motlhanka wa gago ga a re laletsa.+ 27  Fa e le gore selo seno se diragetse se tswa kwa go morena wa me kgosi, foo ga o a itsise motlhanka wa gago gore ke mang yo o tshwanetseng+ go nna mo setulong sa bogosi sa morena wa me kgosi morago ga gagwe.” 28  Jaanong Kgosi Dafide a araba mme a re: “Lona banna, mpiletseng Bathe-sheba.”+ Foo a tsena fa pele ga kgosi mme a ema fa pele ga kgosi. 29  Mme kgosi ya ikana+ mme ya re: “Jaaka Jehofa a tshela+ yo o golotseng+ moya wa me+ mo matshwenyegong otlhe,+ 30  fela jaaka ke go ikanetse ka Jehofa Modimo wa Iseraele, ka re, ‘Solomone morwao ke ene yo o tla nnang kgosi morago ga me, le gore ke ene yo o tla nnang mo setulong sa me sa bogosi mo boemong jwa me!’ ke tla dira jalo mo letsatsing leno.”+ 31  Foo Bathe-sheba a ikoba sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe mme a obama+ fa kgosing a re: “A morena wa me Kgosi Dafide a tshele ka bosakhutleng!”+ 32  Ka yone nako eo Kgosi Dafide a re: “Lona banna, mpiletseng moperesiti Sadoke+ le moporofeti Nathane le Benaia+ morwa Jehoiada.” Mme ba tsena fa pele ga kgosi. 33  Mme kgosi ya ba raya ya re: “Tsayang batlhanka+ ba morena wa lona, mme lo palamise Solomone morwaake mmoulo wa me+ o monamagadi mme lo mo ise kwa Gihone.+ 34  Mme moperesiti Sadoke le moporofeti Nathane ba mo tlotse+ teng koo go nna kgosi ya Iseraele; mme lo letse lonaka+ lo re, ‘A Kgosi Solomone a tshele!’+ 35  Mme lo tle lo mo setse morago, mme a tle go nna mo setulong sa me sa bogosi; mme ene o tla nna kgosi mo boemong jwa me, mme ke tla tshwanelwa ke go mo tlhoma go nna moeteledipele mo Iseraele le mo Juda.” 36  Benaia morwa Jehoiada a akofa a araba kgosi a re: “Amen!+ E kete Jehofa Modimo wa morena wa me kgosi o ka bua jalo.+ 37  Fela jaaka Jehofa a ne a itshupa a na le morena wa me kgosi,+ ka jalo a a itshupe a na le Solomone,+ mme e kete a ka dira gore setulo sa gagwe sa bogosi se nne segolo+ go feta setulo sa bogosi sa morena wa me Kgosi Dafide.” 38  Mme moperesiti Sadoke+ le moporofeti Nathane+ le Benaia+ morwa Jehoiada le Bakeretha+ le Bapelethe+ ba ya mme ba palamisa Solomone mmoulo o monamagadi wa ga Kgosi Dafide,+ mme ba mo tlisa mo Gihone.+ 39  Jaanong moperesiti Sadoke a ntsha lonaka lwa lookwane+ mo mogopeng+ mme a tlotsa+ Solomone; mme ba simolola go letsa lonaka, mme batho botlhe ba goeletsa ba re: “A Kgosi Solomone a tshele!”+ 40  Morago ga moo batho botlhe ba tla ba mo setse morago, mme batho ba ne ba letsa difolutu+ ba ipela ka boipelo jo bogolo,+ mo lefatshe+ le neng la phatlolwa ke modumo wa bone. 41  Mme Adonija le botlhe ba ba laleditsweng ba ba neng ba na le ene ba o utlwa, fa ba ne ba feditse go ja.+ E rile Joabe a utlwa modumo wa lonaka, a akofa a re: “Modumo wa motse o o mo pheretlhegong+ o kaya eng?” 42  Fa a ne a sa ntse a bua, bona, Jonathane+ morwa moperesiti Abiathare a goroga. Foo Adonija a re: “Tsena, gonne o monna yo o pelokgale, mme o tlisa dikgang tse di molemo.”+ 43  Mme Jonathane a araba a raya Adonija a re: “Nyaa! Morena wa rona Kgosi Dafide ka boene o dirile Solomone kgosi.+ 44  Ka jalo kgosi e ne ya mo roma le moperesiti Sadoke le moporofeti Nathane le Benaia morwa Jehoiada le Bakeretha le Bapelethe, mme ba mo pega mo mmoulong o monamagadi wa kgosi.+ 45  Go tswa foo moperesiti Sadoke le moporofeti Nathane ba mo tlotsa go nna kgosi+ kwa Gihone; mme morago ga moo ba tswa koo ba ipela, mme motse o mo pheretlhegong. Ke one modumo o lo neng lwa o utlwa.+ 46  Gape, mo godimo ga moo, Solomone o ntse mo setulong sa bogosi.+ 47  Mme, se sengwe gape, batlhanka ba kgosi ba tsene go tla go eleletsa morena wa rona Kgosi Dafide molemo, ba re, ‘E kete Modimo wa gago o ka dira gore leina la ga Solomone le nne lentlentle go feta leina la gago, gape e kete o ka dira gore setulo sa gagwe sa bogosi se nne segolo go feta setulo sa gago sa bogosi!’+ Foo kgosi ya ikoba mo bolaong.+ 48  Gape kgosi e buile jaana, ‘A go bakwe+ Jehofa Modimo wa Iseraele, yo gompieno a ntshitseng mongwe go nna mo setulong sa me sa bogosi, matlho a me a go bona!’”+ 49  Mme botlhe ba ba neng ba laleditswe ba ba neng ba na le Adonija ba simolola go tshoga mme ba nanoga mongwe le mongwe a tsamaya ka tsela ya gagwe.+ 50  Mme Adonija ka boene o ne a boifa ka ntlha ya ga Solomone. Ka jalo a ema a tsamaya mme a tshwara dinaka tsa sebeso.+ 51  Kgabagare Solomone a begelwa, go twe: “Bona, Adonija ka boene o boifa Kgosi Solomone; mme o tshwere dinaka tsa sebeso, a re, ‘A Kgosi Solomone a inkanele pele gore ga a na go bolaya motlhanka wa gagwe ka tšhaka.’” 52  Fa a araba seno Solomone a re: “Fa a ka nna monna yo o pelokgale, ga go na go wela le fa e le moriri wa gagwe+ o le mongwe fa fatshe; mme fa go ka fitlhelwa se se bosula mo go ene,+ o tla tshwanela go swa.”+ 53  Ka jalo Kgosi Solomone a roma mme ba mo folosa mo sebesong. Mme a tsena a ikobela Kgosi Solomone; morago ga moo Solomone a mo raya a re: “Ya kwa ntlong ya gago.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase