1 Bathesalonika 5:1-28

5  Jaanong fa e le ka dinako le dipaka,+ bakaulengwe, ga lo tlhoke go kwalelwa sepe.  Gonne lona ka bolona lo itse sentle tota gore letsatsi+ la ga Jehofa le a tla fela jaaka legodu bosigo.+  Motlhang ba+ reng: “Kagiso+ le polokesego!” foo tshenyego+ ya tshoganyetso e tla ba wela ka ponyo ya leitlho fela jaaka setlhabi sa tlalelo mo mosading+ yo o moimana; mme ga ba kitla ba falola+ ka gope.  Mme lona, bakaulengwe, ga lo mo lefifing,+ mo letsatsi leo le ka lo welang ka tshoganyetso jaaka le ne le ka wela magodu,+  gonne lona lotlhe lo bana ba lesedi+ le bana ba motshegare.+ Ga re ba bosigo le fa e le ba lefifi.+  Jalo, a re se nneng re robetse+ jaaka ba bangwe botlhe ba dira,+ mme a re nneng re tsogile+ re bo re nne re thantse mo ditlhaloganyong.  Gonne ba ba robalang+ ba na le mokgwa wa go robala bosigo,+ le ba ba tagwang gantsi ba a bo ba tagilwe bosigo.  Mme rona ba re leng ba motshegare, a re nneng re thantse mo ditlhaloganyong mme re apareng seiphemelo sa sehuba+ sa tumelo+ le lorato le tsholofelo ya poloko jaaka tlhoro+ ya phemelo;+  ka gonne Modimo ga a re laolela bogale,+ mme o re laoletse go bona poloko+ ka Morena wa rona Jesu Keresete.+ 10  O ne a re swela,+ gore, e ka ne re nna re tsogile kgotsa re robetse, re tshele mmogo le ene.+ 11  Jalo nnang lo gomotsane lo bo lo agane,+ fela jaaka tota e bile lo dira.+ 12  Jaanong re a lo kopa, bakaulengwe, gore lo tlotle ba ba dirang ka natla mo gare ga lona ba bile ba lo okametse+ mo Moreneng le go lo tlhagisa; 13  le gore lo ba tlotle ka tsela e e fetang e e tlwaelegileng ka lorato ka ntlha ya tiro+ ya bone. A mongwe le mongwe a nne le kagiso le yo mongwe.+ 14  Kafa letlhakoreng le lengwe, re a lo rotloetsa, bakaulengwe, tlhagisang ba ba sa direng dilo ka thulaganyo,+ buang ka tsela e e gomotsang le meya e e tshwenyegileng maikutlo,+ tshegetsang ba ba bokoa, nnang pelotelele+ mo go botlhe. 15  Tlhokomelang gore ope a se ka a busolosa go utlwisiwa botlhoko ka go utlwisa yo mongwe botlhoko le ene,+ mme ka metlha lwelang go direlana se se molemo le go direla ba bangwe+ botlhe se se molemo le bone. 16  Ipeleng+ ka metlha. 17  Rapelang lo sa kgaotse.+ 18  Lebogang+ ka ga dilo tsotlhe. Gonne seno ke thato ya Modimo seoposengweng le Keresete Jesu mabapi le lona. 19  Lo se ka lwa tima molelo wa moya.+ 20  Lo se ka lwa nyatsa boporofeti.+ 21  Tlhomamisang dilo tsotlhe; ngangatlelang se se molemo.+ 22  Ithibeng mo boikepong jwa mofuta mongwe le mongwe.+ 23  E kete ene Modimo wa kagiso+ a ka lo itshepisa ka botlalo.+ Mme e kete maikutlo le moya le mmele wa lona bakaulengwe di ka bolokwa ka mokgwa o o se nang molato di itekanetse sentle ka tsela nngwe le nngwe, fa Morena wa rona Jesu Keresete+ a nna gone. 24  Yo o lo bitsang o a ikanyega, mme gape o tla go dira. 25  Bakaulengwe, tswelelang lo re rapelela+. 26  Dumedisang bakaulengwe botlhe ka katlo e e boitshepo+. 27  Ke lo tlama ka tlamo e e masisi ka Morena gore lekwalo leno le balelwe bakaulengwe botlhe+. 28  Bopelonomi+ jo bo sa re tshwanelang jwa Morena wa rona Jesu Keresete bo nne le lona.

Dintlha Tse di Kwa Tlase